Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bodembeschermingsrecht (basis)

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

 • In één dag de hoofdlijnen van het bodembeschermingsrecht
 • Gericht op de juridische aspecten
 • Bodembescherming, bodemsanering, bouwstoffen, bodemkwaliteit
 • Relatie met ruimtelijke ordening

Inleiding

Sinds de bodemverontreinigingsaffaire in Lekkerkerk heeft het bodembeschermingsrecht zich in hoog tempo ontwikkeld. Het bodembeschermingsrecht omvat zowel preventie van bodemverontreiniging, het saneren van (ernstige) verontreiniging als het toepassen van (licht)verontreinigende stoffen in werken.

Nu zijn er vele, vaak technische cursussen over bodembescherming en -sanering. Deze cursus heeft juist een juridische insteek. Hoe is het nu allemaal geregeld in de wet- en regelgeving?

Inhoud en resultaat

Tijdens de cursus worden de hoofdlijnen van de wetgeving geschetst en de praktische uitwerking daarvan.

In één dag wordt u volledig bijgepraat over de meest relevante onderwerpen die momenteel spelen in de wetgeving en hoort u de actuele jurisprudentie ten aanzien van bodembeschermingsrecht.

Na afloop:

 • kent u in hoofdlijnen relevante eigenschappen van de Nederlandse bodem en de gebruiksmogelijkheden;
 • kunt u uw weg vinden in de relevante wet- en regelgeving (Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Wet milieubeheer, Waterwet (t.a.v. waterbodems) etc.)
 • kent u de belangrijkste soorten bodemonderzoek en weet u waar u op moet letten bij de beoordeling ervan;
 • bent u in hoofdlijnen bekend met de systematiek voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie volgens de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit;
 • weet u op welke wijze de noodzaak van preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moet worden beoordeeld;
 • kent u de belangrijkste regels bij bodemsaneringen (gevalsdefinitie, inhoud saneringsplan, uitvoering etc.).

De cursus heeft een juridische invalshoek. Tijdens de onderdelen wordt ook geoefend met praktijkcases.

Doelgroep

Deze basiscursus is bestemd voor allen die werkzaam zijn binnen het omgevingsrecht en in aanraking komen met bodembescherming.

Dit kunnen zijn:

 • juristen, vergunningverleners en handhavers milieu bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen e.d.
 • beleidsmedewerkers omgevingsrecht
 • adviesbureaus
 • advocatuur
 • milieumanagers in het bedrijfsleven

De cursus is in beginsel geschikt voor mensen met weinig ervaring maar ook voor diegenen die hun kennis over wetgeving en jurisprudentie willen actualiseren.

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie. De rest van het materiaal ontvangt u, indien gewenst, digitaal, waarbij u ook gratis de beschikking krijgt over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Concreet: u ontvangt na de cursus elke week 5 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer. Dit duurt circa 15 weken en loopt automatisch af.

Tevens ontvangt u gratis het Handboek Bodembeschermingsrecht.


Handboek bodembeschermingsrecht

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.


Programma

Blok 1

 • Historie en toekomst bodembeschermingsrecht
 • Bodemopbouw, grondsoorten en verontreinigingsbronnen
 • Gedrag van verontreinigende stoffen
 • Belangrijkste wet- en regelgeving en beleid

Blok 2

 • Preventie van bodemverontreiniging (NRB)
 • Toepassingen in werken (Besluit bodemkwaliteit)

Blok 3

 • Bodemonderzoek
 • Sanering bodemverontreiniging; de wettelijke systematiek (gevalsdefinitie, gebiedsgerichte aanpak etc.)
 • Saneringsplannen, evaluatie, monitoring

Blok 4

 • Functioneel bodemgebruik (ondergronds bouwen, bodemenergie)
 • Bodem en ruimte

Docenten

De docenten zijn: Y. Flietstra, P. Boers, I. van der Wal en T. van der Meulen.

Allen zijn zij werkzaam als senior adviseur bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak en gespecialiseerd in bodembeschermingsrecht. Zij zijn ook de auteurs van het Handboek Bodembeschermingsrecht.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €595
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat