Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basiscursus Geluid IL

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze 2-daagse cursus brengt u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai

 • In 2 dagen de basiszaken op een rijtje
 • Gericht op industrielawaai
 • Praktische insteek
 • Ook doorkijk naar Omgevingswet
 • U wordt geen geluidspecialist, wel volwaardig gesprekspartner
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria voor geluid (scholingslijst Omgevingsdiensten)

​Inleiding

Geluid is voor velen nog steeds lastig. De vele technische aspecten maken het complex om het goed te begrijpen. Toch is basiskennis over begrippen en regelgeving van cruciaal belang om je werk als vergunningverlener en handhaver goed te kunnen uitvoeren.

Inhoud en resultaat

Er komen in twee dagen een aantal onderwerpen aan de orde:

 • De basisbegrippen van geluid worden uitgelegd
 • Hoe is geluid geregeld in het Activiteitenbesluit
 • Een korte introductie op het akoestisch rapport
 • Wat is een gezoneerd industrieterrein en hoe werkt zonebeheer op hoofdlijnen
 • Wat is de rol van geluid in de ruimtelijke ordening (een introductie)
 • Handhaving; een korte stappenplan voor handhaving geluid (de do's en dont's).

Er wordt gefocust op geluid van inrichtingen: industrielawaai (IL).
U wordt niet direct geluidspecialist, maar u kan meepraten over geluidsaspecten, bepaalde situaties constateren en eenvoudige zaken zelf afhandelen.

Doelgroep

Adviseurs/specialisten, vergunningverleners en handhavers van omgevingsdiensten en eventueel gemeenten en provincies. Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en advocatuur.

Docenten

Rick Huizinga
senior adviseur geluid en vergunningen, Royal HaskoningDHV

Rick is vanaf de jaren tachtig betrokken bij het tot stand komen van de geluidzones rond industrieterreinen en de sanering en beheer daarvan. Rick adviseert bedrijven en overheden op het gebied van akoestisch onderzoek in relatie tot vergunningen en bestemmingsplannen en bij het opstellen van vergunningaanvragen en beleidsadviezen.
Rein Bruinsma
senior adviseur leefomgevingskwaliteit, Royal HaskoningDHV

Rein werkt voor gemeenten, maar ook voor provincies en het rijk en soms voor bedrijven. De advisering kan gaan over alle fasen van het planproces: van de initiatieffase met het karakter van een globale verkenning, naar het uitwerken van een stedenbouwkundig ontwerp in samenhang met de eisen vanuit milieu en de kansen voor een goed en duurzaam woon- en leefklimaat, tot het vastleggen van de plannen in het bestemmingsplan.


Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Incompany

Deze cursus is ook heel geschikt om als incompany uit te voeren binnen een omgevingsdienst of gemeente.

Neem hiervoor contact op met Ronald Koppers, 020 - 8200 908.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen


Programma

 • Geluid algemeen (kernbegrippen, dB, rekenen, meten, etc.)
 • Wet- en regelgeving
  • Wm/Wabo
  • Activiteitenbesluit
  • Wet geluidhinder/zonering algemeen
  • Handreiking/Handleiding/indirecte hinder
 • Activiteitenbesluit/geluiddeel inclusief melding
 • Vergunningverlening inclusief aanvraagvereisten en voorbeeld vergunningvoorschriften.
 • Zones rond industrieterrein / zonebeheer
 • Handhaving en het meten van geluid / demo
 • Akoestische maatregelen en beoordelen akoestisch rapport.
 • Niet inrichting gebonden geluid
  • Bouwlawaai
  • Duiding weg- en railverkeer/vliegtuiglawaai
  • Evenementen
 • Praktijkcasus en eindtoets

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 dagen
Kosten (indicatie) Geen opgave
Les locatie type Bij het bedrijf
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Certificaat