Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Asbest: juridische aspecten

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

 • Juridische aspecten asbest
 • Alle wet- en regelgeving rond asbest
 • De hele keten in beeld
 • Vele actoren actief
 • Toezicht en handhaving (inclusief nieuwe Bouwbesluit 2012)

Inleiding

Asbest is nog steeds een probleem in Nederland. Omdat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid zijn er stringente regels voor bijvoorbeeld slopen, gebruiken en verwijderen. Hoewel deze regels er al jaren zijn, blijft toezicht en handhaving hierop nog steeds gebrekkig, met als gevolg grote gezondheidsrisico's. De oorzaak van het achterblijvende toezicht is onduidelijk. Komt dit door de grote verscheidenheid aan regelgeving, de frequente wijziging hiervan of bijvoorbeeld door de vele actoren in de asbestketen? Zeer recent zijn er weer grote wijzigingen doorgevoerd op het gebied van toezicht en handhaving. Hierdoor is het nog moeilijker om door alle bomen het bos te blijven zien.

Een cursus waarbij een helder bestuursrechtelijk overzicht wordt gegeven van de asbestketen, de positie van de actoren en de systematiek van toezicht en handhaving, is in deze roerige tijd dan ook onmisbaar.

Inhoud en resultaat

De meeste cursussen rond asbest hebben voornamelijk betrekking op de technische aspecten. Deze cursus richt zich juist op de juridische aspecten. Na het volgen van deze cursus heeft u een goed beeld van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie die van belang zijn voor de gehele asbestketen. Na deze cursus heeft u onder meer inzicht in:

 • De opbouw van de asbestketen;
 • De onderlinge samenhang van toepasselijke wet- en regelgeving;
 • De vindplaatsen en toepassing van de belangrijkste wet- en regelgeving;
 • De actoren binnen de asbestketen, met elk hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, met name in het kader van toezicht en handhaving.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor juristen handhaving en vergunningverlening, handhavers, beleidsmedewerkers milieu en bouwen bij gemeenten, asbestbedrijven, gebouweigenaren, maar ook dienstverleners en advocaten.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie. De rest van het materiaal ontvangt u, indien gewenst, digitaal, waarbij u ook gratis de beschikking krijgt over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Concreet: u ontvangt na de cursus elke week 5 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer. Dit duurt circa 15 weken en loopt automatisch af. Tevens ontvangt u het boek Asbest, toezicht en handhaving (2e druk).

Ontwikkeld in samenwerking met:

Legal Experience


Programma

Wet- en regelgeving voor de asbestketen

 • Wettelijke regelingen
  • Asbestverwijderingsbesluit
  • Bouwbesluit
  • Bouwverordening
 • Vergunningplicht
  • Bouwbesluit 2003
  • melding Bouwbesluit 2012
 • Privatisering
  • certificering
  • certificatieschema's
 • Arbo-regelgeving: Arbeidsomstandighedenbesluit
  • Wet milieubeheer

   Toezicht en handhaving binnen de asbestketen

   • Actoren
    • Gemeenten
    • Inspectie SZW
    • Inspectie leefomgeving en transport
    • CI's
    • RvA
    • Openbaar Ministerie
   • Toezicht en handhaving niet gecertificeerde verwijderaars/gecertificeerde bedrijven
    • Bestuurlijke boete
     • Bestuursdwang / last onder dwangsom
      • Kostenverhaal
       • Intrekking van het certificaat
        • Toezicht en handhaving jegens CI/ schorsing certificeringsbevoegdheid
         • Toezicht en handhaving jegens laboratoria (klachtrecht bij RvA)
          • Specifiek probleem: asbest in scholen

          Docenten

          mr. T. (Tim) Segers, advocaat Legal Experience, 's-Hertogenbosch
          Tim Segers is sinds 2004 advocaat en werkzaam in de bestuursrechtpraktijk. Naast het algemeen bestuurs(proces)recht heeft hij jarenlange ervaring op het milieurecht. In dit kader adviseert en procedeert hij zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk over asbestgerelateerde kwesties.


          mr. P.A.J. (Peter) Huijbregts, advocaat Legal Experience, 's-Hertogenbosch
          Peter is sinds juni 2011 als advocaat werkzaam binnen de vastgoedpraktijk. Hierbij gaat zijn aandacht voornamelijk uit naar het algemeen bestuurs(proces)recht, ruimtelijke ordeningsrecht en het milieurecht.

          Evaluaties

          • Goed uitgebreid overzicht van de relevante wetgeving en jurisprudentie
          • Prima cursus, veel geleerd!
          • Duidelijke uitleg en directe terugkoppeling
          • Het belang van het serieus benaderen van asbest is mij weer duidelijk geworden

          Niveau HBO
          Vorm Part-time
          Incompany Nee
          Open inschrijving Ja
          Doorlooptijd 1 dag
          Tijden Overdag
          Kosten €595
          Les locatie type Op het instituut
          Titulatuur Geen titel
          Benodigde taalkennis Nederlands
          Afronding Certificaat