Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Anticiperen op de Omgevingswet

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Inhoud, competenties en samenhang

 • De Omgevingswet in kort bestek
 • Wat verandert er voor u?
 • Hoe kunt u nu al anticiperen op de nieuwe wet?
 • Versnellen van processen en procedures
 • Werkwijzen en lean management
 • Welke competenties zijn gewenst?

Aanleiding

De Omgevingswet komt er binnenkort aan. Alle regelgeving ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in deze nieuwe wet. Instrumenten en werkwijzen veranderen. Integratie van beleid en uitvoering worden in toenemende mate belangrijk. Ga je zitten wachten tot de wet van kracht wordt in 2018 of ga je nu al anticiperen?

Want niet alleen de Omgevingswet leidt tot veranderingen. Ook de wens om te bezuinigen en om gerichter te werken dragen hieraan bij. Bovendien verandert de rol van de overheid in het maatschappelijk krachtenveld. Diverse gemeenten zijn zich nu al aan het oriënteren op de nieuwe toekomst. Doet u ook mee?

Niet alleen inhoud, ook competenties

Om in de toekomst succesvol te zijn en het gedachtegoed van de Omgevingswet op een goede manier uit te voeren, heb je ook competenties nodig. Het gaat niet alleen om procedures, regels en werkwijzen. De competenties van medewerkers spelen een belangrijke rol. Competenties staan echter niet op zich. Deze richten zich op de inhoud van de functies en op de doelstellingen van de organisatie. Het gaat om de samenhang.

Inhoud en competenties komen samen in de INCOSA-methodiek. De cursus wordt vanuit deze invalshoek gegeven. INCOSA staat voor INhoud, COmpetenties en SAmenhang. Voor meer informatie over de INCOSA-methodiek: zie www.incosa.nl . De toepassing hiervan is in de praktijk al bewezen.

Inhoud en resultaat

In de cursus maakt u kennis met de Omgevingswet, de mogelijk nieuwe werkwijzen, de gewenste competenties en de manier waarop u voordelen kunt halen. Niet straks, maar nu al! Want u kunt nu al zaken in gang zetten om enerzijds te anticiperen op de nieuwe wet en anderzijds om efficiënter en effectiever te werken en procedures en processen sneller te laten lopen.

Het programma is met name gericht op de gemeentelijke praktijk en biedt voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en gedachten. Zo leert u niet alleen van de inleiders, maar ook van uw medecursisten.

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van wat er onder de Omgevingswet gaat veranderen en beschikt u over voldoende handvatten, voorbeelden en ideeën om aan het werk te gaan met de gedachten van de Omgevingswet en de daarvoor benodigde en gewenste competenties van de betrokken medewerkers.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die werken in het omgevingsrecht:

 • Vergunningverleners milieu, bouwen, natuur
 • Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen en milieu
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en milieu
 • Juristen ruimtelijke ordening, milieu en handhaving

Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen.

Incompany

Juist deze cursus is uitermate geschikt om als incompany uit te voeren. Dan gaan medewerkers van verschillende afdelingen/vakgebieden aan de slag met de inhoud en de vereiste competenties en hoe ze dat kunnen gaan toepassen in hun organisatie. U behaalt dan het meeste rendement. Er kunnen immers meteen acties worden uitgezet of een gezamenlijk plan van aanpak worden gemaakt.
Op aanvraag kan een programma op maat worden samengesteld.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie. De rest van het materiaal ontvangt u, indien gewenst, digitaal, waarbij u ook gratis de beschikking krijgt over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Concreet: u ontvangt na de cursus elke week 5 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer. Dit duurt circa 15 weken en loopt automatisch af.


Programma

Doel cursus

 • Het bereiken van successen bij de invoering van de Omgevingswet
 • De rol van competenties
 • Ervaringen uit het verleden
 • Anticiperen op de Omgevingswet
 • InCoSa-model

Doelstellingen, instrumenten en competenties Omgevingswet

 • Wat zijn de doelen van de Omgevingswet
 • Welke kerninstrumenten bevat de Omgevingswet
 • Wat verandert er voor u
 • Welke algemene competenties zijn nodig om de doelen te bereiken
 • Welke competenties behoren bij welke instrumenten

Korte praktijktoets

 • Wat zijn uw ervaringen ten aanzien van veranderingen binnen het omgevingsrecht
 • Hoe worden competenties bij u ingezet

Het omgevingsplan

 • Hoe ziet een omgevingsplan eruit
 • Hoe verhoudt een omgevingsplan zich tot andere instrumenten (oa omgevingsvisie)
 • Waar verschilt het omgevingsplan van een bestemmingsplan
 • Mogelijkheden van een omgevingsplan
 • Voorbeelden van een omgevingsplan
 • Gevolgen vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Werkwijzen

Wat nu te doen?

 • Andere werkwijzen: versnellen processen en procedures
 • Minder regels, eenvoudiger regels
 • Organische planologie
 • Globaal bestemmen
 • Nu al eenvoudig beter
 • Competentiescan
 • Competentie-ontwikkeling
 • Plan van aanpak competentie-ontwikkeling

Verdieping competenties

 • Welke competenties horen bij een omgevingsplan (kern-, afdelings- en functiecompetenties)
 • Competentieprofielen
 • Oefening competenties voorbeelden/mogelijkheden omgevingsplan
 • Welke andere competenties horen bij de nieuwe werkwijzen van de Omgevingswet
 • Oefening/casus competenties andere werkwijzen

Doorkijk naar andere instrumenten Omgevingswet

 • Wat betekent de verdieping voor andere kerninstrumenten van de wet

Trainers

De cursus wordt door drie trainers gegeven:

 • Aart de Boon - competenties en competentieontwikkeling
 • Jur van der Velde - omgevingsrecht
 • Gert Blekkenhorst - werkwijzen, leanmanagement en vergunningen

Jur van der Velde is als partner/vennoot van het Adviesbureau Interra, projectleider bij Rho adviseurs voor Leefruimte en als directeur van Caribida Advies nauw betrokken bij de wet- en regelgeving en de werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. Hij kent de gemeentelijke praktijk goed en kent de uitdagingen waarvoor de gemeenten met de Omgevingswet staan. Momenteel is hij nauw betrokken bij de Omgevingswet door diverse onderzoeken, het prototype van een omgevingsplan dat mede door hem is gemaakt en door zijn voorzitterschap van de Themagroep Digitalisering Omgevingswet.

Gert Blekkenhorst is directeur en adviseur bij Lexnova Advies en Onderzoek. Hij begeleidt overheden bij de implementatie van nieuwe wetgeving en adviseert gemeenten en provincies over versnelling van procedures en projecten die gericht zijn op de optimalisering van dienstverlening. Hij heeft jarenlang als manager gewerkt in gemeenteland en is goed bekend met vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Aart de Boon is lid van een MT, werkzaam in de zakelijke dienstverlening en vanuit die rol actief betrokken op het ontwikkelen van voor de organisatie belangrijke competenties bij medewerkers. Zijn overtuiging dat naast veronderstelde inhoudelijke kennis het ontwikkelen van competenties "HET" verschil kan maken voor mensen en organisaties geeft hij vorm in Boonus-coaching. Vanuit dit bedrijf is hij betrokken bij organisatie vraagstukken waarvan competentie ontwikkeling steevast deel uitmaakt.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
PE-punten 5
Tijden Overdag
Kosten €595
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat