Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Actualiteitenmiddag PAS

Berghauser Pont Academy

  • Beschrijving
  • Overzicht

Tijdens deze Actualiteitenmiddag PAS wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie.

  • Actueel overzicht stand van zaken PAS
  • Toepassen PAS
  • Jurisprudentie overzicht

Aanleiding

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden. Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en tegelijk enkele kanttekeningen geplaatst bij de PAS. Mede naar aanleiding van deze kanttekeningen wordt de PAS herzien. De eerste herziening heeft ter inzage gelegen tot en met 7 september 2017. Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie.

Inhoud en resultaat

Deze workshop biedt een actueel overzicht van de stand van zaken van de PAS, de herziening daarvan en de jurisprudentie. Daarbij wordt ingegaan op de meest actuele aanpassingen van de PAS, waaronder herzieningen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. Verder wordt aandacht besteed aan het gebruik van de PAS in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie. Ook komt de laatste jurisprudentie over de PAS ter sprake. Zo is door de rechtbank Noord-Nederland op 12 juli 2017 al uitspraak gedaan in een verzoek om schorsing van een vergunning onder de Wet natuurbescherming met toepassing van de PAS. Na de cursus weet u de stand van zaken en hoe u daar mee kunt omgaan in de praktijk.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij de uitvoering van het PAS betrokken zijn: het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening en het beoordelen van de natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.Docenten

mr. Erwin Noordover
advocaat, Stibbe

Erwin is 8 jaar werkzaam als advocaat (senior medewerker) bij Stibbe. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, voornamelijk het omgevingsrecht. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij hij adviseert en procedeert over planologische besluiten en vergunningverlening. Daartoe begeleidt hij ook de vergunningaanvraag en -verlening onder de nieuwe Wet natuurbescherming.


Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.Studiepunten

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.


Programma

Stand van zaken PAS

  • Actualiteit regelgeving PAS: herziening PAS in het licht van de kanttekeningen van de Afdeling bestuursrechtspraak
  • Toepassing van de PAS na het stellen van de vragen aan het Hof van Justitie
  • Belangrijke jurisprudentie over het PAS

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
PE-punten 3
Tijden Overdag
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €249
Les locatie type Op locatie
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Workshop
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincie Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 20
Gefinancierd Privé
Afronding Geen