Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

en tips & tricks voor Raad van State-proof besluiten

 • In één dag weer helemaal bij
 • Alle relevante ontwikkelingen en jurisprudentie op een rij
 • Wabo, Wro, Crisis- en herstelwet, modernisering monumentenzorg, Barro
 • Actualiteiten onderzoeksthema's ruimtelijke plannen
 • Zelf praktijkproblemen indienen

Inleiding

De wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging, zowel qua wetgeving (Wabo, Chw, Wro) als de stroom aan jurisprudentie. Per 1 januari 2012 is de modernisering van de monumentenzorg in werking getreden en het Barro. Overziet u alles nog? Bent u nog steeds bij? Zo niet, dan kan dit leiden tot het stranden van uw besluiten bij de Raad van State. Dit kost tijd en geld.

Doel actualiteitencursus

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Er wordt gewezen op valkuilen en er worden tips gegeven voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen.
In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

Werkwijze: zelf invloed uitoefenen

Berghauser Pont Academy biedt cursussen aan die aansluiten bij uw praktijk. Om die reden kunt u invloed uitoefenen op het cursusprogramma. Tot 2 weken voor de cursus kunt u praktijkproblemen over de te behandelen onderwerpen aan de docenten voorleggen. De docenten zullen deze verwerken in het programma. Daarnaast weten wij dat een cursus alleen niet voldoende is om de cursusinformatie volledig in de vingers te krijgen. Daarom krijgt u tot 4 weken na de cursus de gelegenheid om vragen over de behandelde onderwerpen aan de docenten te stellen. De docenten zullen deze via de e-mail beantwoorden.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en of afwijkingsprocedures begeleiden en of opstellen
 • vergunningverleners omgeving/bouwen

Daarnaast is de cursus interessant voor advocatuur, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie. De rest van het materiaal ontvangt u, indien gewenst, digitaal, waarbij u ook gratis de beschikking krijgt over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Concreet: u ontvangt na de cursus elke week 5 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer. Dit duurt circa 15 weken en loopt automatisch af.


Programma

Actualiteiten Wabo en Crisis- en herstelwet

 • Recente wijzigingen
 • Jurisprudentie: onlosmakelijkheid, natuuraanhakers, UOV of regulier, zienswijze per email, begrip bouwwerk, vergunningvrij, meldingsplicht slopen, belanghebbendenbegrip, besluitonderdelen, overgangsrecht
 • Afwijkingsbesluiten: rangorde, kruimel, tijdelijke, projectafwijkingsbesluit, VVGB
 • Crisis- en herstelwet: procedurele bepalingen, reikwijdte Bijlage 1, instrumenten

Actualiteiten Wro

 • Wat is er nog over van de Wro?
 • Verhouding bestemmingsplan en inpassingsplan
 • Wijzigingen planschade
 • Invloed van hoger beleid: Barro, provinciale verordeningen, reactieve aanwijzing
 • Procedurele eisen: jurisprudentie en tips
 • Digitalisering

Lunch

Milieu-effectrapportage

 • Verschillende m.e.r.-plichten
 • Wijzigingen Besluit mer
 • M.er.-beoordeling
 • Specififiek voor bestemmingsplannen

Onderzoek in het kader van bestemmingsplannen en afwijkingsbesluiten

 • Kernbegrip: goede ruimtelijke ordening
 • Algemene jurisprudentie
 • Ladder duurzame verstedelijking
 • Aanvaardbaar leefklimaat
 • Uitvoerbaarheid
 • Maximale mogelijkheden
 • Voorwaardelijke verplichtingen
 • Duurzame ontwrichting
 • Borging maatregelen

Actualiteiten/jurisprudentie bij onderzoeksthema's ruimtelijke plannen

 • Geluid (o.a. Swung, dove gevel, zonebeheer)
 • Natuur (o.a. relatie met bestemmingsplannen, mitigerende maatregelen, ontheffing Ffw)
 • Monumenten en erfgoed
 • Wet plattelandswoningen

Actualiteiten Awb

 • Relativiteitseis
 • Passeren formele én materiële gebreken, relatie met Chw
 • Wijziging artikel 6:18-19 Awb, herstelbesluit
 • Beperking hoorplicht in bezwaar
 • Incidenteel hoger beroep

Docenten

 • mr. Janike Haakmeester, advocaat Haakmeester advocatuur
 • mr. Selma van Velsen, docent omgevingsrecht en judisch adviseur omgevingsrecht (selmavanvelsen.nl/)

Evaluaties

 • Levendig gepresenteerd, duidelijke voorbeelden
 • Hartelijk dank voor de goede inhoudelijke cursus

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €595
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat