Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

 • Voorsorteren op de Omgevingswet
 • Gericht op de ruimtelijke ordening
 • Hoe actuele bestemmingsplannen gaan actualiseren: geleidelijke overgang
 • Prototype Omgevingsplan
 • Praktijkvoorbeelden

Inleiding

Hoewel de Omgevingswet pas in 2018 in werking treedt, is het slim om op de komst van de nieuwe wet te gaan voorsorteren. Hiermee wordt namelijk een belangrijk deel van de doelen van de nieuwe wet eerder binnengehaald. Die zijn:

 • integraler afwegen,
 • meer flexibiliteit en
 • efficiënter werken.

Daarnaast creëer je op deze manier voor de organisatie een geleidelijke overgang van oude wetten naar de nieuwe omgevingswet.

Ook zijn veel gemeenten bezig na te denken over het vervolg van de actualiseringsslag.
Hoofdvraag daarbij is:
Hoe gaan we de actuele bestemmingsplannen de komende jaren actualiseren en kunnen (willen) we daarbij al anticiperen op de nieuwe Omgevingswet?

Inhoud en resultaat

Aan de hand van het prototype Omgevingsplan verkennen we in de cursus de mogelijkheden van het omgevingsplan. Belangrijk hierbij is om te bezien in hoeverre het omgevingsplan vernieuwend kan zijn ten opzichte van bestemmingsplannen en waaraan vanuit de gemeentelijke praktijk behoefte is.
Deze cursus is bedoeld om hierover samen na te denken en hiervoor de tools aan te reiken.

Doelgroep

De cursus richt zich op juristen en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening. Omdat het omgevingsplan een gemeentelijk instrument betreft, is de cursus primair gericht op de gemeentelijke overheid.

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentatie. De rest van het materiaal ontvangt u, indien gewenst, digitaal, waarbij u ook gratis de beschikking krijgt over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Concreet: u ontvangt na de cursus elke week 5 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer. Dit duurt circa 15 weken en loopt automatisch af.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

In samenwerking met:

Rho


Programma

Nieuw wettelijk kader

 • Omgevingswet en nieuw instrumentarium
 • Omgevingsplan
 • Pilots Crisis- en herstelwet

Actualiseren 2.0: van bestemmingsplan naar omgevingsplan

 • Beheer bestaande planvoorraad en voorsorteren op Omgevingswet
 • Thematische parapluherzieningen (cultuurhistorie, evenementen, parkeerbeleid)
 • Kruimelgevallen besluit Quickwins en flexibiliteitsinstrumenten
 • APV's ontdubbelen, digitaliseren en gebiedsgericht maken
 • Deregulering

Omgevingsplan

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Ambitie gemeente
 • Werken met beleidsregels
 • Delegatieregels
 • Omgevingswaarden
 • Milieukwaliteitseisen
 • Kwalitatieve normering
 • Voorwaardelijke verplichtingen
 • Verbrede reikwijdte: verordeningsregels in omgevingsplan (welstand, cultureel erfgoed, evenementen enz.)

Docenten

De cursus wordt verzorgd door Joske Poelstra en Hans Damen. Beiden zijn senior adviseur omgevingsrecht bij Rho Adviseurs voor leefruimte. Verder treedt op als docent Armando Snijders, senior adviseur bij Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht.
Beide bureaus zijn betrokken geweest bij het prototype omgevingsplan in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €595
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat