Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Aanpak duurzaamheid door gemeenten

Berghauser Pont Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze 1-daagse cursus Aanpak duurzaamheid door gemeenten geeft inzicht en inspiratie hoe je als gemeente of provincie duurzame ontwikkeling kunt stimuleren en oppakken.

 • Hoe kun je als gemeente duurzame ontwikkeling stimuleren?
 • De kaders voor duurzaamheid op een rijtje
 • Aardgasloos bouwen en de energietransitie
 • Aan welke knoppen kun je als gemeente draaien?
 • Inzicht in het proces
 • Best practices

​Inleiding

Duurzaamheid is weer hot. Het is eigenlijk nooit weg geweest, maar het sluimerde de laatste jaren wat onder de oppervlakte. De tijdgeest, maar ook het wereldwijde klimaatakkoord in Parijs hebben weer een swung gegeven aan de ambities die gemeenten met duurzaamheid hebben. En de aardgas-discussie zorgt voor een versnelling van de energie-ambities. Het is dus nog nadrukkelijker een speerpunt van beleid geworden. Maar als je dit beleid daadwerkelijk wil uitvoeren komen er vragen als:

 • Wat kun je als gemeente doen?
 • Waar heb je zelf direct grip op?
 • Aan welke knoppen kun je draaien?
 • Waar haal ik mijn kennis en best-practices?

Binnen gemeenten zijn diverse afdelingen en medewerkers verantwoordelijk voor deelaspecten van duurzame ontwikkeling in de gemeente. Globaal kun je dan denken aan beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, Projectleiders bouwen, verkeer en milieu, Bouwplantoetsers- en toezichthouders, gebouwenbeheerders, maar ook bijvoorbeeld medewerkers die de inkoop verzorgen. Bij al deze afdelingen/functies liggen kansen om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Veel gemeenten hebben of willen een eigen projectleider of beleidsmedewerker duurzaamheid / energietransitie . Hij/zij is de trekker van het beleid, die op hoofdlijnen opereert en ambities, doelen en mogelijke maatregelen formuleert. Hij/zij manoeuvreert tussen wethouder(s), interne en externe actoren en neemt in veel gevallen ook bewoners en ondernemers mee in het traject. Dit betekent in de praktijk vooral overzicht krijgen en houden (coördineren), faciliteren, stimuleren en het proces goed inrichten.


Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft inzicht in hoe je als gemeente duurzame ontwikkeling kunt stimuleren. Daarvoor heb je allereerst begrip nodig van het kader: waarom doen we dit? Wat staat er in de diverse akkoorden en -programma's van rijksoverheid en provincies? Welke regelgeving is van belang in de EU en in Nederland? Maar ook inhoudelijk: hoe werkt CO2-reductie, wat is klimaatneutraal, wat is duurzaam bouwen, hoe werken energiecoöperaties, etc.
Vervolgens wordt bekeken aan welke knoppen je als gemeente kon en kan gaan draaien en hoe je het proces kunt vormgeven. In deze cursus zijn ter inspiratie praktijkvoorbeelden opgenomen van verschillende gemeenten.


Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor projectleiders of beleidsmedewerkers duurzaamheid / energietransitie, maar de cursus is ook interessant voor projectleiders RO, bouwen en milieu die meewerken aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en rijksdiensten.
Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en adviseurs die met duurzaamheidsbeleid van overheden te maken krijgen.

Docenten

Bart van Geleuken
Eigenaar, Beleid op Maat

Bart is eigenaar van Beleid op Maat - energie en duurzaamheid. De afgelopen vijfentwintig jaar werkte Bart in zeer verschillende werkkringen en voor zeer verschillende opdrachtgevers: van universiteiten tot milieubeweging en van de Nederlandse Antillen tot TNO. Maar Bart werkte ook voor een Duits adviesbureau, voor de VROM raad en de laatste 5 jaar vooral heel veel voor gemeenten. Bart is ook actief voor onder andere de VVM, NIROV en de Milieuraad Utrecht.


Ruud van Vliet
senior adviseur, W/E Adviseurs

Workshopleider voor MPG is Ruud van Vliet en hij heeft deze cursus al vele malen gegeven. Hij helpt graag partijen om serieuze stappen te zetten op weg naar een duurzame leefomgeving. Hij wil daarbij partijen verbinden en hen helpen op slimme en inspirerende wijze vorm te geven aan ambities. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord en samenwerking draait om vertrouwen. Hij ondersteunt overheden en bedrijven bij het versterken van hun samenwerkend vermogen met als thematische insteek duurzame bedrijfsvoering.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.


Programma

Kader en begrippen

 • Begrippen duurzaamheid en duurzaam bouwen
 • Klimaatakkoord Parijs
 • Landelijke energie-akkoorden en -programma's
 • Energietransitie
 • Aardgasloos bouwen
 • CO2-emissies en klimaat
 • Duurzame gebiedsontwikkeling
 • Duurzaam bouwen
 • Circulaire economie
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden

Duurzame gebiedsontwikkeling
 • Verschillende niveaus
 • Nieuwe concepten, grensverleggende innovaties, investeren in creatieve processen
 • Van energiezuinige woningen naar energieproducerende woonwijken
 • Verbinden van diverse methoden en instrumenten (DPL, BREEAM, GPR, etc.)
 • Thema's: energie, bouwen, grondstoffen, bodem, water, gezondheid, mobiliteit, ecologie, etc. Praktijkvoorbeelden van gebiedsontwikkeling
 • Organisatie van duurzame gebiedsontwikkeling, ook juridisch-financieel

Duurzaam bouwen, wonen en mobiliteit
 • Begrippen, thema's en oplossingen
 • De invloed van aardgasloos bouwen op de snelheid van de energietransitie
 • Bestaande bouw / nieuwbouw / transformatie / renovatie
 • Voorbeeldprojecten

Knoppen van de gemeente
 • Eigen gebouwen duurzamer maken
 • Inkoopbeleid
 • Prestatie-afspraken en convenanten
 • Toezicht en handhaving
 • Energiecorporaties
 • Communicatie

Vaststellen duurzaamheidsambities en -programma
 • Ambities formuleren
 • Visie en programma
 • Proces: politiek, ambtelijk, burgers

Praktijkvoorbeelden thema's
 • Energiezuinige bouw
 • Aardgasloos bouwen
 • Energiecorporaties
 • Water en duurzaamheid
 • Vergunningen milieu
 • Duurzame mobiliteit

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Nee
Kosten (indicatie) Geen opgave
Les locatie type Bij het bedrijf
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Certificaat