Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Certified IT Service Continuity Management (ITSCM) Professional

BCM Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

De opleiding 'Certified IT Service Continuity Management (ITSCM) Professional' stelt u in staat complexe continuïteitsvraagstukken te vertalen naar de eigen en actuele ICT omgeving. Door volledig inzicht te verkrijgen in de reikwijdte van het organisatiebrede proces BCM, zult u in staat zijn awareness te creëren en toegevoegde waarde van Business Continuity Management binnen de ICT omgeving te realiseren. U bent in staat Business Continuity Management, zowel procesmatig, beleidsmatig als organisatorisch te positioneren en te implementeren.

Het resultaat van de opleiding stelt de deelnemer in staat voor het ICT continuïteitsbeleid binnen de eigen organisatie een adaptieve interface te ontwikkelen en op kosteneffectieve wijze, binnen de dynamiek van de technologie, de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de organisatie mede te kunnen dragen.

Uw profiel

Deelnemers aan de opleiding 'Certified IT Service Continuity Management (ITSCM) Professional ' zijn werkzaam als ICT Manager, Proces-manager, Consultant, Financial Specialist, Analyst of Controller en zijn betrokken bij continuïteitsvraagstukken.


Het BCM Proces
 • Risico-inventarisatie
 • Business Impact Analyse
 • BCM continuïteitstrategieën en Business Case
 • Stelsel van maatregelen
 • Kwaliteitsborging
IT Service Continuity Management
Blok 1:
 • Begripsbepaling en kader
 • ITSCM beleid
 • ITSCM organisatie
 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • Standaarden en Richtlijnen
 • ITSCM programma management
 • GAP-analyse
 • ITSC strategie

Blok 2:

 • ITSC Recovery
 • IT voorzorgsmaatregelen
 • Risicominimalisering
 • ITSCM proces
 • Teststrategie en testplanning
 • Evaluatie ICT uitval
 • Optimalisatie ICT processen
 • Van project naar proces
Cybersecurity
 • Risicomanagement
 • ISO 44001 Collaborative business relationship management
 • Compliance
 • Resilience
 • Governance

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 6 dagen
Kosten €3130
Titulatuur Geen titel
Website www.bcmacademy.nl/nl/opleidingen/it-service-continuity-management/certified-it-service-continuity-management-professional
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Certificaat