Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bachelor Verpleegkunde (hbo-v)

Avansplus (Avans+), improving professionals

  • Beschrijving
  • Overzicht

BACHELOR VERPLEEGKUNDE (HBO-V)

Mensen worden ouder en krijgen meer chronische aandoeningen tegelijk. Daarnaast is de zorgtechnologie in volle opkomst en aspecten als zelfregie, zelfmanagement en shared-descision making zijn belangrijke items geworden binnen de zorg. Het gevolg is dat de zorg verschuift naar de thuissituatie. Voor zorgprofessionals binnen de (regionale) zorginstellingen betekent dit dat de zorgontwikkelingen en -trajecten sneller verlopen. De grenzen van de verschillende werkvelden en specialismen vloeien steeds meer in elkaar over, waardoor ketenzorg noodzakelijk wordt. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die vragen om een ander soort hbo-verpleegkundige, namelijk eentje met een brede klinische blik.

Let op: voor mbo-verpleegkundigen met een specialisatie is er een goedkopere variant van 1,5 jaar mogelijk. Heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met opleidingsmanager Rachida Handor via 076-5258876.

HBO-V OPLEIDING

Deze Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) biedt verpleegkundigen de mogelijkheid zich binnen het brede zorgveld optimaal te professionaliseren en te positioneren. Tijdens de Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) ontwikkelt u zich tot een autonome professional en (keten)partner in de zorg. U leert vorm te geven aan het zorgaanbod dat de zorgvrager overstijgt. Hierbij is afstemming van belang met andere partijen in de (zorg)keten en het zorgnetwerk, zowel over afdelings- als instellingsgrenzen heen.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP IN BACHELOR VERPLEEGKUNDE (HBO-V)

Tevens speelt persoonlijk leiderschap (leerlijn PL) een centrale rol gedurende de opleiding. De PL heeft vooral betrekking op de persoonlijke en professionele aspecten, waarbij u leert om gedrag en prestaties in de gewenste richting te sturen. Daarmee wordt de motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit binnen uw organisatie verhoogd.

OOK EVIDENCE-BASED PRACTICE IN BACHELOR VERPLEEGKUNDE (HBO-V)

De tweede leerlijn is Evidence-based practice (EBP). Het belang van EBP voor hbo-verpleegkundigen is dat zij de betekenis, de rol en de reikwijdte van onderzoek begrijpen, dat zij kennis van anderen kunnen toepassen in hun werkpraktijk en kunnen participeren in praktijkonderzoek. En bovendien dat zij in hun dagelijkse werkpraktijk kritisch, nieuwsgierig en reflectief zijn. Zodat zij naast het deskundig verlenen van verpleegkundige zorg altijd op zoek gaan naar hoe het beter kan.

DOELGROEP

De Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) richt zich op BIG-geregistreerde verpleegkundigen die hun functie verder willen verdiepen en verbreden, of op verpleegkundigen met andere, relevante werkervaring binnen het verpleegkundig domein. U heeft een afgeronde opleiding mbo-verpleegkunde en minimaal 3080 uur werkervaring. Gedurende de opleiding dient u een werk- of stageplek te hebben voor minimaal 24 uur per week als verpleegkundige in de eerste of tweede lijn zorgorganisatie- of instelling.

WERKVORM

De Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 leerlijnen namelijk:

  • Evidence-based practice (EBP)
  • Persoonlijk leiderschap (PL)

INTERCOLLEGIAAL WERKEN IN BACHELOR VERPLEEGKUNDE (HBO-V)

Professionals vanuit verschillende werkvelden (intercollegiaal) worden in groepen geplaatst zodat de brede competenties optimaal benut kunnen worden. Hiermee profiteert u optimaal van voordelen gericht op ketenzorg en samenwerking in de praktijk, met diverse casuïstiek, beroepsproducten, interactieve en intercollegiale werkvormen. Om optimaal rendement uit de opleiding te halen, is uw professionele inbreng en visie vanuit uw organisatie zeer essentieel binnen de opleiding.

ZELFSTUDIE VAN BELANG IN HBO V OPLEIDING

In de bijeenkomsten werkt u in subgroepen aan beroepsproducten en andere opdrachten. Voor elke bijeenkomst bereidt u opdrachten thuis voor om gedurende de bijeenkomsten gerichte vragen te kunnen stellen en om uw kennis te toetsen aan concrete casuïstiek. De zelfstudie, alle activiteiten die nodig zijn om de voorbereidingsopdrachten uit te kunnen voeren, is een essentieel onderdeel van de modules. Tijdens de trainingen wordt er geoefend middels werkgroepen, casuïstiek, rollenspel en andere didactische werkvormen.

RESULTAAT

De opleiding Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) geeft u de mogelijkheid u te ontwikkelen tot een breed inzetbaar professional die vanuit (hoog) kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en positie in de zorg voor een brede groep zorgvragers kan innemen.

 

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Tijden Avond
Kosten €14000
Titulatuur Geen titel
Website https://avansplus.nl/opleidingen/verpleegkunde/bachelor-verpleegkunde-hbo-v/bachelor-verpleegkunde-hbo-v
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Bewijs van deelname