Dé opleidingensite voor hbo en hoger

21st Century skills

Avansplus (Avans+), improving professionals

  • Beschrijving
  • Overzicht

21ST CENTURY SKILLS

Welke vaardigheden zijn er nodig in de huidige kennissamenleving? Wordt er in het onderwijs voldoende aandacht besteed aan vaardigheden die leerlingen nodig hebben om in de veranderende maatschappij goed te kunnen leven, leren en werken? Steeds meer scholen besteden aandacht aan dergelijke vraagstukken.

Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, samenwerken, ICT-geletterdheid, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en  communicatie blijken hiervoor nodig. Dergelijke vaardigheden worden samengevat met de term 21st century skills. Leerkrachten zullen in staat moeten zijn onderwijs te bieden waarin leerlingen in staat worden gesteld deze vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

DOELGROEP

Deze training is bedoeld voor leerkrachten die werkzaam zijn in het primair en voortgezet onderwijs.

WERKVORM

Tijdens de interactieve bijeenkomsten wisselen theorie en praktijk elkaar af. Door middel van opdrachten zult u er in de praktijk mee aan de slag gaan. Er wordt aangesloten op de programma’s en methodes die op uw school worden gehanteerd.

RESULTAAT

U heeft inzicht in de verschillende 21st century skills. U bent in staat on onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen waarmee leerlingen in staat worden gesteld deze vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 7 dagen
Tijden Avond
Kosten €801
Titulatuur Geen titel
Website https://avansplus.nl/opleidingen/onderwijs/pedgogische-en-didactische-vaardigheden/21st-century-skills
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Bewijs van deelname