Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 16 maart 2016
Auteur:
Organisatie: Millian.nl


Welk niveau Engels heeft u ?

Voordat u begint met een (Engelstalige) opleiding, training of cursus is het van belang om te weten welk niveau Engels u hanteert. Uw niveau kan worden vastgesteld aan de hand van het internationaal erkende standaard voor taalniveau aanduiding, het Common European Framework of Reference (CEFR), dat in het Nederlands het Europees Referentiekader wordt genoemd.

Dankzij deze internationale standaard weet u altijd welk niveau u hanteert en welke vaardigheden u moet beheersen.

Voordat u begint met een (Engelstalige) opleiding, training of cursus is het van belang om te weten wat voor niveau Engels u hanteert. Uw niveau kan worden vastgesteld aan de hand van het internationaal erkende standaard voor taalniveau aanduiding, het Common European Framework of Reference (CEFR), dat in het Nederlands het Europees Referentiekader wordt genoemd.

Dankzij deze internationale standaard weet u altijd welk niveau u hanteert en welke vaardigheden u moet beheersen.

Het Europees Referentiekader beschrijft vijf vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren, gesprekken voeren en spreken. Hieronder ziet u een overzicht van de vaardigheden die u per niveau beheerst.


Eindniveau A - Basis


A1 - U kunt vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, gebruiken en begrijpen. U kunt zichzelf aan andere mensen voorstellen, vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont en dingen die hij/zij bezit. U kunt op simpele wijze reageren, aangenomen dat uw gesprekspartner langzaam en duidelijk praat en bereid is om eventueel te helpen.

A2 - U kunt zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen. Deze uitdrukkingen houden verband met zaken van direct belang zoals persoonsgegevens, familie, winkelen en werk). U kunt communiceren in simpele en alledaagse taken die met eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de omgeving en kwesties op het gebied van verschillende behoeften beschrijven.


Eindniveau B - Onafhankelijk


B 1 - U kunt belangrijke punten begrijpen uit (standaard)teksten over zaken die regelmatig voorkomen op bijvoorbeeld school, werk en in uw vrije tijd. U kunt zich redden in de meeste situaties die (kunnen)optreden tijdens het reizen waar de Engelse taal wordt gesproken. Eenvoudige teksten over onderwerpen die vertrouwd zijn kunt u maken en u kunt een beschrijving geven van gebeurtenissen, ervaringen en verwachtingen en kan korte verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2 - U kunt de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen inclusief technische besprekingen in uw eigen vakgebied. Vloeiend en spontaan reageren zodat een normale conversatie met een moedertaalspreker mogelijk is, zonder dat dit voor u of voor de ander inspanningen meebrengt. U kunt duidelijk, gedetailleerde teksten produceren over diverse onderwerpen en kan standpunten innemen en uiteenzetten over actuele kwesties. U kunt hierbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.


Eindniveau C - Vaardig


C1 - U kunt een scala van lange, veeleisende teksten begrijpen en de onderliggende betekenis herkennen. U kunt zich vloeiend en spontaan uitdrukken zonder hiervoor naar uitdrukkingen te moeten zoeken. U kunt flexibel en effectief met de taal omgaan t.b.v. sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Daarnaast kunt u goed en duidelijk gestructureerde en gedetailleerde teksten over complexe onderwerpen produceren en gebruik maken van structuren en verbindingswoorden.

C2 - U kunt vrijwel alles wat u hoort of leest (gemakkelijk) begrijpen. Informatie die afkomstig is van verschillende geschreven en gesproken bronnen kunt u samenvatten, beargumenteren, reconstrueren en zelfs hiervan verslag doen. U kunt zich spontaan en vloeiend uitdrukken en de fijne nuances in betekenis onderscheiden. Het C2 niveau is het niveau van een hoog opgeleide 'near native speaker'.