Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 13 oktober 2015
Auteur:
Functie: Hoogleraar global economy & governance en ondernemer/bestuurder van Wagner Group
Organisatie: Wagner Group


Weet wie je bent en waar je goed in bent

Vroeger bepaalde de organisatie waar je werkte je gehele loopbaan. Bij indiensttreding wist je eigenlijk precies wat je te wachten stond. Functies, salarisschalen, timing: alles lag vast. Dat is veranderd:

het loopbaanpad is minder vastomlijnd, er is meer ruimte maar daardoor ook noodzaak voor persoonlijke keuzes. Tijd om zelf de regie in handen te nemen. Prof. drs. Philip E. Wagner beschrijft handvatten waarmee je grip op je loopbaan krijgt én geeft en passant suggesties voor een andere inrichting van het onderwijs.


Een kader voor zelfanalyse

De arbeidsmarkt is de laatste decennia ingrijpend veranderd: lifetime employment heeft plaatsgemaakt voor lifelong employability. Een van de belangrijkste gevolgen is de noodzaak om zelf het heft in handen te nemen, een persoonlijke loopbaan- strategie te ontwikkelen.
Dat begint met bepalen waar je staat op de arbeidsmarkt. Een praktisch analysekader wordt je aangereikt door Charles Handy. Hij onderscheidt drie categorieën medewerkers op de arbeidsmarkt: de zogenaamde Kernstaf, de Professionals en Jobbers. Weet jij tot welke categorie je behoort?


De drie ringen

Wie zijn nu deze Kernstaf (ook wel: organisatiestrategen), Professionals en Jobbers? Wat kenmerkt hen?
Bij leden van de Kernstaf vallen persoonlijke competenties samen met die van de organisatie; zij zijn de spel- bepalers, de mensen die het verschil maken door hun strategische kwaliteiten. Daarnaast zijn ze loyaal aan de organisatie waarin ze actief zijn en is de organisatie loyaal naar hen.
Professionals hebben een vak geleerd en beschikken over veel waardevolle kennis. Zij kunnen deze kennis op meerdere plaatsen toepassen, ze zijn niet gebonden aan één organisatie. Organisaties, op hun beurt, zijn voor hun continuïteit meer aangewezen op categorieën van professionals dan op de professional als individu.
Jobbers, tenslotte, zijn de capaciteitswerkers op de arbeidsmarkt; vroeger hadden ze meestal een vaste baan, tegenwoordig zijn het vaak flexwerkers of zelfstandigen zonder personeel.


Werk aan je employability

Hoe verschillend de drie ringen ook zijn, ze hebben één overeenkomst: iedereen kan werken aan zijn eigen employability -of in goed Nederlands: 'duurzame inzetbaarheid'. Dat is voor iedereen wennen, omdat het huidige onderwijs nog belerend is; we worden niet op- geleid voor 'het vak van het leven'.
De Kernstaf bewijst zichzelf en de organisatie waar zij deel van uitmaakt een dienst door omgevingssensitiviteit te ontwikkelen, antwoord te geven op de vraag: 'Hoe zie ik mijzelf, de wereld en hoe blijf ik van onderscheidende waarde voor de organisatie waarin ik werk?'.
Professionals doen er goed aan goed te communiceren over de relevantie van hun specialisme voor het werk dat zij doen in de organisatie. Daarnaast kunnen zij unieke waarde creëren door vanuit hun specialisme voor de organisatie specifiek bruikbare toepassingen te ontwikkelen.
Jobbers kunnen zichzelf vooral onderscheiden op basis van flexibiliteit en beschikbaarheid.


Aanbevelingen voor toekomstig onderwijs

Veel talent gaat verloren in ons belerend onderwijssysteem. De meesten van ons zullen niet of slechts korte tijd het vak uitoefenen waar ze (specialistisch) voor opgeleid zijn.
Dit gegeven leidt tot nieuwe vragen over wat eigenlijk goed onderwijs is voor de toekomst: hoe bereiden we mensen voor op 'het vak van het leven'? Hoe richten we het onderwijs in opdat mensen hun eigen loopbaanstrategie kunnen ontwikkelen?
De eerste aanbeveling is: laat leerlingen en studenten niet alleen vaardigheden ontwikkelen, maar ook een visie op wie ze zijn. Dat betekent: niet uitsluitend belerend onderwijs geven, maar faciliteren dat mensen zelf ontdekken welke kennis voor hen waardevol is.
In het verlengde hiervan ligt een tweede aanbeveling: stel het ontwikkelen van ondernemende vaardigheiden niet uit tot het moment dat iemand later in zijn of haar loopbaan voor het ondernemerschap kiest. Belangrijke ondernemerschapsvaardigheden zijn 'initiatief', 'focus' en 'vermogen om risico te nemen'. Dit type vaardigheden ontwikkelen is een onderdeel van persoonlijke groei; je kunt er het beste op jonge leeftijd mee beginnen.
Ook het volgen van de benadering van de zogenaamde appreciative inquiry, het waarderende onderzoek, kan beter onderwijs dichterbij brengen. Het accent verschuift naar het ontwikkelen van talenten en komt minder te liggen op het doorlopen van een identiek vakken- pakket door iedereen - een bron van frustratie voor velen. Dit geldt voor de leerweg van jonge mensen, maar nog veel meer voor de levensloopbaan van volwassen mensen. Middels educatie iets toevoegen aan de levensloopbaan van volwassen mensen is een specialisme van Wagner Group.


Het aanbod van Wagner Group

Wagner Group biedt een scala aan opleidingen voor werkende mensen die de regie van hun loopbaan graag zelf in handen nemen. Deze opleidingen zijn ondergebracht in drie practices:
De Graduate School van Wagner Group biedt een geaccrediteerde EMBA en een Executive Master opleiding aan die zich kenmerken door de combinatie van aandacht voor het verwerven van een beroepskwalificatie én persoonlijke ontwikkeling: deelnemers krijgen ruimte om te ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn.
De Professional School van Wagner Group biedt een viertal opleidingen aan op het snijvlak van persoonlijke effectiviteit en organisatie ontwikkeling: een geaccrediteerde coach opleiding en opleiding voor mediators, een specifieke coach opleiding voor young professionals en een vakopleiding tot trainer.
In het kader van Permanente Educatie (PE) biedt Wagner Group een aantal gecertificeerde programma's aan op het gebied van Governance en Leadership. In deze programma's van ieder zes dagen staan innovatie, ondernemerschap en leiderschap centraal. Belangrijke kwaliteiten voor wie employability serieus neemt.