Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 30 januari 2012
Auteur:


"We blijven vanuit cocreatie werken" - Opleidingen met een directe verbinding met de praktijk

Ambitieuze professionals die op zoek zijn naar verdieping van hun kennis en verdere ontwikkeling van hun innovatievermogen kunnen terecht bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De keuze is breed, variërend van masteropleidingen op het gebied van zorg, maatschappelijke dienstverlening, techniek, life sciences, tot onderwijs en sport en bewegen.

Onlangs is de HAN door de Keuzegids Masters 2011 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) uitgeroepen tot landelijk de beste aanbieder van hbo-masters. Wat maakt deze opleidingen zo succesvol? Het sleutelwoord is cocreatie. Oftewel samen werken aan vernieuwing.

Samenwerking dus tussen student, werkgever, lectoren en de opleiding zelf. Naast innovatie en persoonlijke betrokkenheid, is samenwerking hèt kenmerk van de masteropleidingen van de HAN. Daarmee is er directe verbinding met de beroepspraktijk. Met als resultaat actueel onderwijs op hoog niveau dat inhoudelijk gestuurd wordt vanuit de beroepspraktijk. En talentvolle masterstudenten die met hun opgedane vaardigheden verbeteringen doorvoeren en complexe problematiek oplossen in het werkveld. Een voorbeeld is Margreet Kasper, werkzaam als senior manager Zorginkoop bij Zorgverzekeraar Achmea. Met haar ideeën over hoe het anders en beter kan in de zorg, wilde zij vanuit haar positie bij Achmea de zorg positief beïnvloeden. In de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties vond zij "een innovatieve meedenker". In haar masterthese onderzocht zij hoe verzekeraars en zorginstellingen moeten samenwerken zodat er ook in 2030 nog betaalbare en goede kwaliteit van zorg is. Vooral de gerichte ondersteuning vanuit de HAN en de collegiale intervisie met medestudenten had voor haar meerwaarde. Het resultaat was een masterthese die "bij Achmea heeft geleid tot waardevolle nieuwe inzichten en concrete handvatten over hoe we onze samenwerking met zorgaanbieders optimaal kunnen inrichten", aldus haar voormalig werkgever en directeur zorginkoop Melanie Schultz-van Haegen.

Beroepsproducten

Studenten tonen hun competenties met beroepsproducten die ze uitvoeren in de praktijk. Daarmee doen ze praktijkervaring op, passen ze hun kennis direct toe en dragen ze daadwerkelijk bij aan verbeteringen in de organisatie en het werkveld. Jarno Koren, masterstudent Bedrijfskunde in Zorg en Dienstverlening en hoofd van de chirurgische polikliniek in het Slingelandziekenhuis nam een nijpend probleem voor zijn organisatie onder de loep en onderzocht de haalbaarheid en noodzaak van de logistieke herinrichting van de acute en intensieve zorg. In zijn masterthese bewijst Koren, dat je door een goede logistieke organisatie beide patiëntstromen efficiënt kunt opvangen en behandelen binnen één centrum voor acute en intensieve zorg. Een mooi vraagstuk voor zijn studie waarbij goed bedrijfskundig inzicht onontbeerlijk is. Het Slingeland Ziekenhuis is bovendien beter geëquipeerd om in de toekomst de voortdurende stroom acute patiënten adequaat op te kunnen vangen.

"Het is voor ons als opleidingsinstituut prachtig om te zien hoeveel impact een masterthese kan hebben", aldus Lidy Okkerman, mastercoördinator Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening. "We verwachten dat Jarno's oplossing voor acute en intensieve zorg voor het Slingeland Ziekenhuis veel navolging zal vinden."

Direct profijt voor werkgever

Veel verandervoorstellen van de studenten worden daadwerkelijk ingevoerd in de organisatie. Ronald Huijsmans, teamleider bij het Laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, volgde de Master Molecular Life Sciences. Hij is enthousiast dat hij zijn opgedane kennis direct in de praktijk kan brengen. "Ik was positief verrast over de vooruitgang van mijn kennis en vaardigheden èn de mogelijkheid om dit al gelijk in mijn baan toe te passen bij het ontwikkelen van moleculaire analyses en diagnostische strategieën." Professionals uit het werkveld dragen bij aan actueel onderwijs op hoog niveau met "inspirerende en actuele wetenschappelijke projecten", aldus Huijsmans. De uitkomsten van zijn masterthese-onderzoek zijn geïmplementeerd in het Jeroen Bosch Hospitaal. Huijsmans: "Tijdens het major project passen masterstudenten hun onderzoeksvaardigheden toe van project management tot het schrijven en presenteren van een wetenschappelijk rapport ter afsluiting van hun masterthese. Ik heb een profilerend SNP-gebaseerde strategie ontwikkeld, die momenteel routinematig wordt toegepast om de identiteit van menselijk formaline in vloeipapieren met paraffine te bevestigen."

Verschillende belangen

Volgens Lidy Okkerman ontwikkelen studenten met praktische opdrachten een beter gevoel voor hoe je oplossingen of voorstellen kunt invoeren. "Een probleem analyseren en een oplossing voorstellen is te kort door de bocht. Het gaat erom dat ze gevoel ontwikkelen voor de verschillende belangen en om daar op in te spelen, dat is de kunst."

Meerwaarde toegepast onderzoek

Eén van de speerpunten van HAN Masterprogramma's is toegepast onderzoek, de vertaling van theorie naar de praktijk. "Daar ligt de meerwaarde van een hogeschool ten opzichte van een universiteit," aldus Edwin Tazelaar, promovendus, docent en mastercoördinator Meet- en Regeltechniek. Tazelaar doet onderzoek naar technische oplossingen voor duurzamer beheer van energiestromen. Hij verricht het onderzoek in samenwerking met studenten: "Om ze te laten ervaren wat er bij het doen van onderzoek komt kijken. Daarnaast hebben we mogelijkheden in huis om de theorie in de praktijk te testen. Het beheer van energiestromen bijvoorbeeld bootsen we na in ons testlab. Ons onderwijs wordt met zulk toegepast onderzoek erg waardevol voor bedrijven binnen en buiten de regio. Zowel vanwege de onderzoeksresultaten als vanwege de onderzoekscompetenties van onze studenten. Het is belangrijk dat Nederland een kennisland blijft."

De masterthese die één van Tazelaars studenten Advera Mwijage verrichtte, draagt bij aan Tazelaars onderzoek, haar eigen kennis en vaardigheden èn het algemeen belang. Advera Mwijage onderzocht specifiek hoe je zo zuinig mogelijk rijdt met een auto op waterstof. Zij heeft met haar kennis over regelsystemen en brandstofceltechniek een waardevolle bijdrage geleverd. Tazelaar: "Daardoor beschikken we nu over aanvullende theorie op het gebied van optimalisatie van brandstofcellen. Door de toepassing ervan kan het brandstofverbruik in automotive systems worden teruggedrongen. Een stap dichterbij een echt zuinige auto dus." Advera werkte bij haar onderzoek samen met Silent Motor Company in Arnhem. Dit bedrijf is momenteel bezig om de kennis uit het onderzoek van Advera te testen en toe te passen op hun auto's.

De toetsing van het regelsysteem in de praktijk heeft Advera als enorm interessant ervaren. "Dan pas weet je of de theorie en je visie kloppen. Doordat ik in de praktijk kan zien wat ik in theorie had bedacht, heb ik mij de materie goed eigen kunnen maken".

Actuele casuïstiek

Met de ervaring die masterstudenten opdoen in de beroepspraktijk, brengen ze ook actuele casuïstiek de opleiding in. "Datgene wat er speelt in het werkveld, moet terugkomen in het curriculum van de HAN Masterprogramma's. Je moet als gerenommeerd opleidingsinstituut vóór lopen op ontwikkelingen in het werkveld," licht mastercoördinator Okkerman toe. Daarvoor moet de HAN optimaal voeling houden met de beroepspraktijk. Ter optimalisatie van de opleidingen onderhouden de coördinatoren van de masteropleidingen een netwerk van partners in het werkveld die als sparring partners fungeren. Okkerman: "Met regelmaat vraag ik mensen in het werkveld wat ze verwachten van een bedrijfskundig manager of adviseur. Dat verschaft mij waardevolle feedback over de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk." Elke HAN masteropleiding werkt bovendien samen met een speciale beroepenveldcommissie. Deze commissie adviseert over ontwikkelingen in het beroepenveld en geeft dus richting aan de inrichting van de masterprogramma's.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Lectoraten en alumni

Student, werkveld, de HAN, de lectoraten vormen samen de bouwstenen van de masteropleidingen. Met elkaar en via de masteropleiding komen zij tot innovaties voor organisatie en werkveld. Kruisbestuiving dus. "De HAN-lectoraten ondersteunen de masterprogramma's met de benodigde 'body of knowledge', verdieping en generiek onderzoek", aldus Okkerman. Zij vervolgt: "Een evenzo belangrijke bijdrage komt van de afgestudeerden. Je wilt graag weten hoe zij de opleiding in de praktijk toepassen, welke kennis en ervaring ze missen bij de huidige functie. Die vragen stellen we hen. Hun ervaringen benutten we weer om de opleiding te verbeteren. Zo blijven we vanuit cocreatie schaven aan de HAN Masterprogramma's. Zodat we de kwaliteit, actualiteit en innovatie kunnen blijven waarborgen."

Bekijk hier de presentatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op Millian.nl.