Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 13 augustus 2012
Auteur:
Functie: Dean
Organisatie: Rotterdam Business School


Waarom een MBA?

Aan het nut van een MBA wordt van tijd tot tijd getwijfeld. Artikelen en publicaties die verschijnen hebben soms een negatieve houding ten opzichte van een MBA. Twijfel bestaat er ook over het verschil en de meerwaarde van een MBA ten opzichte van een opleiding bedrijfskunde. Echter, een MBA is nog altijd de meest complete opleiding als het gaat om het ontwikkelen als manager. Persoonlijke ontwikkeling wordt gecombineerd met brede bedrijfskundige kennis en het denken vanuit een strategisch perspectief. Deze combinatie vind je niet terug in het aanbod van cursussen en opleidingen die zich vaak richten op een bepaald onderwerp en niet het hele spectrum van een organisatie in ogenschouw nemen.

Aan het nut van een MBA wordt van tijd tot tijd getwijfeld. Artikelen en publicaties die verschijnen hebben soms een negatieve houding ten opzichte van een MBA. Twijfel bestaat er ook over het verschil en de meerwaarde van een MBA ten opzichte van een opleiding bedrijfskunde. Echter, een MBA is nog altijd de meest complete opleiding als het gaat om het ontwikkelen als manager. Persoonlijke ontwikkeling wordt gecombineerd met brede bedrijfskundige kennis en het denken vanuit een strategisch perspectief. Deze combinatie vind je niet terug in het aanbod van cursussen en opleidingen die zich vaak richten op een bepaald onderwerp en niet het hele spectrum van een organisatie in ogenschouw nemen. Twijfelende professional: waarom een MBA?

Praktijk en theorie

Een MBA moet gericht zijn op de praktijk, anders gaat een MBA teveel lijken op een bedrijfskundige master. MBA studenten zijn op zoek naar theorie en kennis, echter deze theorie en kennis moeten wel toepasbaar zijn in de praktijk. Ze willen leren van mensen die praktijkervaring hebben en bepaalde onderwerpen vanuit een praktische hoek kunnen benaderen. Docenten en medestudenten spelen hierin een belangrijke rol. MBA studenten laten zich niet zomaar iets op de mouw spelden. Ze hebben voldoende praktijkervaring om te weten wat wel en wat niet werkt. Van de docent wordt verwacht dat ze een goede theoretische basis kunnen combineren met de praktijk, en dit moet ook nog eens op een inspirerende manier gebracht worden. Binnen de MBA opleiding van Rotterdam Business School wordt veel aandacht besteed aan het linken van theorie met praktijk. Zo worden de business cases die geschreven moeten worden, gebaseerd op de eigen organisatie van de student. Op die manier ziet de werkgever ook meteen het resultaat van de werknemer die het MBA programma volgt en zal de MBA positiever gaan bejegenen. Het werkgedrag van de MBA student zal zich in de loop van de studie gaan veranderen. De student wordt zich meer bewust van de eigen organisatie en zal kritischer kijken naar het beleid en de strategie van de organisatie.

Doel van MBA

Een MBA kan vele doelen dienen, voor sommige studenten zal de doelstelling zijn om werk te vinden bij een multinationale onderneming. Voor anderen zal de nadruk liggen op persoonlijke ontwikkeling en voor een derde groep zal het maken van carrièrestappen bij een bestaande werkgever de voornaamste reden zijn. Er zullen ook redenen zijn binnen een bedrijf om goede werknemers een MBA mogelijkheid te bieden als incentive. Op deze manier kan een bedrijf goede werknemers belonen, motiveren en binden aan het bedrijf.

Voor het volgen van een MBA staat een minimum van drie jaar aan werkervaring. Bij de jongere deelnemers is het voornaamste doel het verbeteren van de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt, dit kan voor deze studenten betekenen een positieverbetering binnen de eigen organisatie of op zoek naar een betere positie buiten de organisatie. Voor oudere studenten heeft een MBA alleen zin wanneer de student al werkervaring heeft die hij/zij in combinatie met de juiste MBA kan omzetten in een betere functie. Voor iemand die al jaren bij een bedrijf werkt en de kans krijgt zich zo te bewijzen is dat een uitstekende manier om zich op te werken binnen de organisatie.

Voor post-wo'ers kan een MBA vooral de link met de praktijk betekenen. Een academische opleiding is in principe bedoeld voor een academische carrière, echter veel wo-studenten stromen na hun studie in, in het bedrijfsleven. Bij post-hbo'ers ligt dat precies omgekeerd, hoewel ze praktisch sterk zijn, ontbreekt het vaak aan bedrijfskundige kennis. Hbo'ers die een MBA doen zijn ook vaak mensen met een technische achtergrond, die veel kunde hebben over hun vakgebied maar niet kunnen doorgroeien naar management niveau omdat hun achtergrond dit niet toelaat. Voor deze mensen betekent een MBA diploma vaak het juiste diploma naar een functie op management niveau.

Organisaties moeten innoveren

De markt vraagt om innovaties; innovaties die de Nederlandse economie er weer bovenop kunnen brengen. Nederland blijft op dit gebied achter bij andere ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten en Duitsland waar veel meer geld (publiek & privaat) gaat naar onderzoek en het opleiden van mensen.

Kijken we bijvoorbeeld naar de grote multinationals in Nederland dan zien we dat de meeste al stammen uit de 19e eeuw, zoals de meeste grote banken, Ahold, Shell, Unilever en Philips. Echter het aantal grote multinationals dat zich na de Tweede Wereldoorlog hierbij hebben gevoegd, is beperkt, uitzondering hierop is ASML. Kijken we naar de Verenigde Staten dan zien we juist een enorme toename van multinationals, bedrijven zoals: Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Cisco, Dell, Ebay, Amazon, Yahoo en Google zijn nog allen zeer jong, echter bekend over de gehele wereld. Nederland doet, wat betreft innovatie, dus iets fout. Bedrijven en overheid zullen moeten investeren om niet nog verder achter te raken. De MBA van Rotterdam Business School biedt veel aandacht voor innovatie en technologie in het programma. De module Management of Technology en Innovation bijvoorbeeld gaat dieper in op de trends van dit moment en hoe innovatie 'embedded' kan worden in bedrijfscultuur van een bedrijf.

De vraag "waarom een MBA?" moet vanuit twee partijen worden beantwoord. Aan de ene kant de student, die hoopt op een verbeterde positie, hoger inkomen etc. En aan de andere kant de organisatie, die kan profiteren van de kennis die de MBA brengt. Het uiteindelijke resultaat moet dus een win-win situatie voor zowel student en organisatie betekenen.

Bekijk hier de presentatie van Rotterdam Business School op Millian.nl.