Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 11 november 2008
Auteur:
Organisatie: Equicoaching®


Van passie naar levensdoel

De liefde voor het paard heeft hij van kindsbeen af. Zijn vermogen om mensen te laten groeien ontdekte hij gedurende zijn jeugdwerk en opleiding. Zes jaar geleden vond hij de link tussen mens en paard. Dit inzicht zou zijn leven en dat van vele anderen verrijken.

Equicoaching

De kennismaking met Transactionele Analyse van Eric Berne bracht zijn focus op mens en paard. Gelijkenissen in de communicatie tussen mensen en tussen mens en paard werden hem duidelijk. De basis voor zijn nieuwe methodiek was gelegd. Een methodiek die vanaf het eerste uur aan enkele belangrijke criteria voldoet:

  • bruikbaar voor elke doelgroep
  • ervaringsgericht
  • doeltreffend en toekomstgericht
  • genieten van een succeservaring
  • het beste uit de mens halen

In december 2005 stelde Eric van Poucke zijn nieuwe methodiek Equicoaching® voor aan het publiek. Equicoaching bevat het woord 'Equi' van equus, paard, maar ook van balans. Balans met uzelf, tussen uzelf en de andere mensen en het paard. En 'Coaching', een vaardigheid waarbij de deelnemer met de hulp van zijn procesbegeleider zelf de oplossing vindt.

De succesvolle resultaten van Equicoaching® leidden tot het behalen van prijzen wegens vernieuwing alsmede tot herhaaldelijke aandacht van de internationale pers. Zo wordt de liefde voor mens en paard de missie van Eric van Poucke vertaald in Equicoaching®.


De methodiek

Tijdens een intake formuleert de deelnemer zijn positieve en toekomstgerichte leerdoel. Veel mensen weten wat ze niet willen, maar het is een grote denkoefening te formuleren wat ze wel willen. Elke sessie is grensverleggend waarbij oefeningen naast het paard aangevuld met coachende vragen, de deelnemer tot inzichten, bewustwording en actie brengt. Het zelf vinden van het actieplan met een gewenst gedrag van het paard, geeft hen een positieve ervaring en een nieuw verankert gedrag

Het paard neemt geen geschiedenis mee zoals de mens dat doet. Hierdoor kan u gedurende de sessie met meerdere gedragsopties experimenteren. De reactie van het paard kan een diepe confrontatie als gevolg hebben, waardoor de deelnemer in zijn bewustwordingsproces stapt. Dit is een grote sprong naar een oplossing met sterke positieve gevoelens, waardoor de deelnemer zichzelf meer in balans brengt.

Equicoaching


Bang van of geen ervaring met paarden

Onze viervoeter is een aantrekkingspool of je nu bang bent of niet. Hij brengt een aantal gevoelens naar boven waar we blij om zijn of juist niet. Hij is groot, sterk en imponeert, wat voor sommige mensen bedreigend is. Mensen lopen weg van het paard of blijven op een veilige afstand, maar dit doen ze ook met mensen die hen imponeren. Er is een verband tussen de wijze waarop u zich opstelt naar een paard toe en uw manier van communiceren. Equicoaching® laat u op zoek gaan naar een andere manier van denken, voelen en doen naast het paard, en legt verbanden met uw leefwereld.

Ook ruiters vertonen een ander gedrag in een sessie Equicoaching®, doordat ze bewust en / of onbewust met hun leerdoel aan het werk zijn. Alle technieken en ervaringen worden aan de kant gezet en maken plaats voor het handelen in werken / of leefwereld.


Wie is er geholpen door Equicoaching®?

Equicoaching® werkt niet voor iedereen. Ervaring leert dat slechts 4% geen baat heeft bij deze methodiek. Een eerste groep zegt geen werkpunten te hebben en perfect te zijn. Voor de tweede groep is de bewustwording te vroeg. Zij zijn er nog niet aan toe om aan zichzelf te werken. Ze bouwen een muur rondom zich.

Met Equicoaching® zijn mensen geholpen in hun communicatie en functioneren zowel op het werk als in privé-sfeer beter, want iedereen wil zich goed begrepen voelen en een goed gevoel hebben in relatie tot de ander. We willen allemaal innerlijke rust vinden.

Bewust van ons denken, voelen en doen. Samen in respect voor elkaar. En met elkaar verantwoordelijkheden en een gemeenschappelijk doel nasteven, is de basis om in balans te zijn met onszelf en onze omgeving. Het paard samen met de equicoach helpt iedereen die dit doel wenst te bereiken, zowel leidinggevenden uit bedrijven, scholen, overheid als medewerkers, leraren en jongeren. Niet alleen individuen zijn gebaat bij een sessie ook een team of gezin kan hierdoor groeien van een groep enkelingen naar een (h)echt team. Jongeren en volwassenen met enkele relationele uitdagingen of emotionele trauma's ontdekken hun werkpunten in het hier en nu en vinden een oplossing voor de toekomst.