Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 13 augustus 2012
Auteur:
Functie: Manager Executive & Masterprogramma's USBO
Organisatie: Department Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht


Uitleg over verschillen in de Mastertitels MA, MSc of MBA

Wat houden al die mastertitels nu tegenwoordig in? Welke titel is geschikt voor u? U leest er meer over in dit artikel.

Mastertitels MA of MSc

Sinds de invoering in september 2003 van de bachelor / master structuur in het hoger onderwijs ontvangen afstudeerders aan een universitaire masteropleiding geen doctorandus-titel meer, maar een graad. Afhankelijk van de gevolgde masteropleiding is dat de graad 'master of science' (MSc) of 'master of arts' (MA). Een MA of MSc-graad mag uitsluitend worden verleend door een universiteit. Vooraf moeten alle opleidingen die een MA of MSc-graad verstrekken geaccrediteerd worden door het Nederlands Vlaamse Accreditatie Orgaan (NVAO).

Geaccrediteerde masteropleidingen hebben een studieduur van minimaal 1600 uur, of 60 European credits. Geaccrediteerde masteropleidingen voor professionals, (de zogenaamde postinitiële opleidingen) worden doorgaans in deeltijd aangeboden gedurende anderhalf of twee jaar.
Degenen die een mastergraad hebben behaald van een initiële wo-opleiding mogen zich in plaats van MA of MSc ook drs. noemen, of bij Rechtsgeleerdheid mr.. Voor niet-bekostigde of postinitiële opleidingen geldt dat echter niet. Afgestudeerden van die masters mogen alleen de graad Master of Arts gebruiken.

Of een MBA?

Een 'Master of Business Administration' (MBA) is de benaming voor een type managementopleiding waarin naast kennisoverdracht veel aandacht wordt besteed aan de training van vaardigheden. Het zijn vaak opleidingen op HBO of HBO+ niveau en in sommige gevallen op academisch niveau. Een 'Master of Business Administration' (MBA) is geen formele titel in de zin van de wet. Zoals hiervoor gezegd kent de wet alleen de graden MSc en MA.

Vele opleidingsinstituten bieden opleidingen aan die afsluiten met een 'master of…' gevolgd door het vakgebied. Dit zijn geen wettelijke erkende graden, maar tot nog toe onbeschermde graden waarbij steeds belangrijker wordt door welk instituut het diploma is verstrekt.

Bekijk hier de presentatie van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Univ. Utrecht op Millian.nl.