Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 12 juni 2013
Auteur:
Organisatie: Vlerick Business School


Uitdaging is de belangrijkste factor voor tevredenheid over werk

Uitdaging in het werk is een belangrijkere factor voor tevredenheid over werk, bij werknemers. Salaris en bonussen zijn minder belangrijk.

Uit onderzoek van Vlerick Business School onder o.a. 1.300 Nederlanders in loondienst blijkt dat vooral uitdaging in het werk een belangrijke factor is voor tevredenheid over werk bij werknemers. Salaris en bonus zijn minder belangrijk. Het verlaten van de huidige baan wordt eerder veroorzaakt door aspecten als trots zijn op de werkgever en mogelijkheden om door te groeien.

Belangrijkste conclusies van het onderzoek:

  1. Werknemers geven aan dat de uitdaging in het werk de grootste invloed heeft op de motivatie. Ook bedrijfstrots en
  2. de reputatie van de werkgever spelen een belangrijke rol. De fysieke werkplek blijkt amper invloed te hebben.
  3. Gemiddeld wil de Nederlandse werknemer zijn salaris verdelen in 82% vast salaris en 18% variabel. Vrouwen en
  4. medewerkers in de publieke sector kiezen voor meer veiligheid en geven aan respectievelijk 15 en 16% variabel loon te
  5. willen.
  6. 75% van de werknemers vindt het salarisverschil met de CEO van hun bedrijf niet te groot. Een kwart vindt het wel
  7. onacceptabel en geeft aan dat een te groot verschil zelfs een reden kan zijn om de huidige baan te verlaten.
  8. Nederlandse werknemers waarderen hun eigen salaris met een 3,4 op de schaal van 5. In de detailhandel is men
  9. opvallend minder positief (2,8).

Verantwoording onderzoek

Aan het onderzoek namen in totaal 4.877 werknemers deel, waarvan 1.300 in Nederland. Het onderzoek liep in Vlaanderen, Wallonië en Nederland en is een unieke samenwerking tussen drie mediapartners: De Standaard, La Libre Belgique en NRC Handelsblad.

Bron: Vlerick Business School Beloningsonderzoek 2013

Bekijk hier de presentatie van Vlerick Business School op Millian.nl.