Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 6 november 2008
Auteur:
Organisatie: Ritorno B.V.


"Training en coaching hebben alles te maken met persoonlijke effectiviteit"

Training en coaching kunnen effectief ingezet worden om de persoonlijke doelen en die van de organisatie nader tot elkaar te brengen.

dr. Marcel Wollaert over training en coaching

"Er is binnen veel bedrijven en organisaties ruimte en budget genoeg voor persoonlijke ontwikkeling. Of de bedragen allemaal even effectief worden besteed is maar zeer de vraag. Een cursus blijkt niet zelden een zoethoudertje, terwijl professionals vaak pas naar een coach worden gestuurd als men vindt dat er iets echt mis is. De oplossing zit vaak in het leggen van een actieve link tussen persoonlijke doelen en organisatie doelen".

Wollaert, consultant, trainer en coach, en eigenaar van Ritorno B.V.: "Ritorno betekent 'terugkeer' en staat symbool voor 'terug naar de kern, terug naar waar het werkelijk om draait' en waar het om draait is rendement en passie".

"Voor organisaties, maar ook voor de personen die werkzaam zijn binnen die organisaties. Authenticiteit, persoonlijke effectiviteit, leiderschap en een heldere communicatie zijn hierbij essentiële bouwstenen. En dat alles omgeven door de juiste kennis en vaardigheden. Een hele mond vol, maar dat is het wel zo'n beetje…" lacht Marcel Wollaert. Hij is al ruim 15 jaar actief als consultant en trainer en richt zich sinds een aantal jaren tevens op coaching van professionals. "Binnen een organisatie wordt het rendement uiteindelijk gerealiseerd door de juiste mensen op de juiste plek. En "juist" betekent dat mensen hun ontwikkelde competenties met passie en plezier kunnen inzetten bij hun werk in een omgeving die hen voldoende perspectief biedt", aldus Wollaert. Het in lijn brengen van organisatie en persoonlijke ontwikkeling helpt hierbij.

dr. Marcel Wollaert over training en coaching


Opleiding, training en coaching

Opleiden en trainen vervult binnen de ontwikkeling van organisaties vaak niet de spilfunctie die ze zou moeten vervullen. Het is vaak een sluitpost. Dit geldt ook voor personal coaching. "Het rendement van gevolgde trainingen is vaak volstrekt onduidelijk. Vaak wordt een training ervaren als leuk en leerzaam, maar als je een paar maanden verder kijkt is er bij de betreffende persoon nauwelijks iets veranderd. Dan laat je toch wel wat liggen, als opleider maar ook als vragende partij. De vraag welke opleiding voor een persoon in kwestie en voor het bedrijf als geheel de meest effectieve is, wordt nauwelijks gesteld.

Daarom is het van belang die opleidingsbehoefte goed te inventariseren. Die behoefte krijgt pas goed gestalte als je die beziet vanuit de strategie en de organisatiedoelen. Vanuit die link kan vervolgens een juiste invulling van een opleidingsprogramma worden gegeven, variërend van een bestaand opleidingstraject, een specifieke maatwerk training voor een aantal collega's tot het ontwikkelen van benodigde persoonlijke competenties door het coachen van individuele professionals. Die coaching heeft dan niets te maken met vermeend "falen" van een professional, maar met het ontwikkelen van diens persoonlijke effectiviteit.


Persoonlijke ontwikkeling

Ook persoonlijke ontwikkeling is pas effectief indien een actieve link wordt gelegd naar de organisatie doelstellingen, stelt Wollaert. "Onlangs nog was er een klant die vroeg naar een aantal 'goede vaardigheidstrainingen' opdat hun professionals aan de slag konden en goed beslagen ten ijs zouden kunnen komen bij hun klanten." Doorvragend naar de achterliggende organisatie doelstellingen bleken de kaders die noodzakelijk zijn voor succes echter nauwelijks aanwezig. Toen is eerst een inventarisatie gemaakt, op grond daarvan is een businessplan opgesteld, organisatorische randvoorwaarden zijn gedefinieerd en ingevuld, benodigde competenties zijn opgesteld en aanwezige competenties bij de huidige professionals zijn gemeten en beoordeeld. Op grond hiervan worden de professionals nu opgeleid, bijgespijkerd en gecoacht, met als resultaat een gemotiveerd team en een steviger fundament voor passie en rendement. Dit maakt zowel de organisatie als ook de professionals hierbinnen meer succesvol.


Visie op coachingVlaggen

Wat jammer genoemd mag worden is dat coaching momenteel in de ogen van velen een modeverschijnsel lijkt te zijn. De ene helft van Nederland coacht de andere helft, is een veel gehoorde kreet. Het gevaar hierbij is dat coaching blijft steken in vaagheden, mede ingegeven door het feit dat "coach" geen beschermde titel is. Marcel Wollaert ziet coaching als een vak waarin je je als professional kunt en ook moet bekwamen, met behulp van specifiek daarop toegespitste opleiding en training. "Zelf heb ik daarbij de keuze gemaakt voor de Baak, vanwege een aanwezige combinatie tussen gedegenheid en praktische toepassing. Het mooie van een dergelijke opleiding is dat je een breed aanbod voor je kiezen krijgt waar je zelf naar verloop van tijd een weg in kunt vinden."

Persoonlijk zie ik het als een uitdaging om het positieve in mensen naar boven te halen. Hierbij is het van belang om blokkades en patronen bij mensen te ontdekken die een optimaal functioneren (in werk en privé) in de weg staan. Het bewustzijn van de eigen patronen en de interactie van deze patronen met die van anderen levert vaak al het nodige inzicht en daarmee een enorme verbetering op. Het gaat hierbij wederom om performance en passie. Dat zijn dan ook geen twee verschillende dingen, maar aspecten die volledig hand in hand gaan. Als je de dingen doet die dicht bij jezelf staan, zorgt de passie min of meer vanzelf voor een goede performance, zowel persoonlijk als binnen de organisatie waarin wordt gewerkt.


Het begint met ambitie…Naambordje Ritorno

Ritorno werkt samen met een aantal gerenommeerde instituten, waaronder TiasNimbas Business School en Ambition Academy. Hier kan Marcel Wollaert zijn filosofie en werkwijze als trainer en coach goed toepassen. "Neem bijvoorbeeld Ambition Academy. Hier vindt een mooie combinatie plaats tussen opleiden, trainen en performance ontwikkeling. Als ik zie hoe professionals in een MBA traject in een aantal maanden een ware metamorfose doormaken, dan is dit persoonlijke ontwikkeling 'pur sang'. Reeds doorgewinterde managers krijgen hier vaak een dermate zelfinzicht dat je hun performance tijdens de opleiding letterlijk ziet toenemen. Dat is goed voor henzelf, maar zeker ook voor hun werkgevers die de investering in hun human professionals er direct uit zien komen. Dit realiseren we door het wakker maken van de automatische piloot, die zich in bepaalde gevallen blijkt te kunnen ontwikkelen tot een creatief en empathisch manager. Het bereiken van een bepaalde authenticiteit in leiderschap zorgt hier voor een blijvende groei in performance. En professionals op die manier laten groeien, dat past precies in de missie van Ritorno…"