Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 30 januari 2012
Auteur:
Functie: Studieadviseur
Organisatie: Hogeschool Utrecht Centrum voor Natuur & Techniek


Survival of the fittest

2009 = veel (teveel?) aandacht voor de economische recessie. Allerlei doemscenario`s passeren de revue en worden breed uitgemeten. Kansen en mogelijkheden, daar zou het over moeten gaan. Maar daar lezen wij helaas te weinig over. 2009 is niet voor niks het jaar van Darwin.

De Hogeschool Utrecht als platform voor kennisuitwisselingHet gaat om het aanpassingsvermogen aan nieuwe situaties, zowel van bedrijven als van individuen. Hoe zorgt u als bedrijf of individu dat u goed door de recessie heen komt?

Investeren in kennis is de sleutel tot succes. Investeren in kennisontwikkeling maar ook in kennisbehoud en kenniscirculatie. De tijd dat men een beroepsopleiding volgde aan het begin van de carrière, waar men gedurende de loopbaan op kon teren, behoort definitief tot het verleden. Het ontwikkelen van kennis en het mobiel zijn en houden van uzelf en uw personeel is cruciaal voor (blijvende) participatie in het arbeidsproces.

De gevolgen van de toenemende vergrijzing, zorgen over de economische situatie van dit moment en het milieuvraagstuk zijn allen onderwerp van vele beschouwingen. Te weinig zien we een integrale aanpak van deze problemen. Hoe kunnen wij onze huidige levensstandaard en industrie in stand houden en verder uit bouwen? En dat met minder werkenden. Welke rol kan (moet) alternatieve energie daarin spelen? Innovatie in ondermeer de zorg, waterhuishouding, energiewinning, energieverbruik, mobiliteit en filebestrijding is noodzakelijk om in de toenemende vraag te kunnen blijven voorzien. Maar ook het efficiënt en effectief onderhouden van bestaande infrastructurele werken en industrieën.

Nieuwbouw, onderhoud, beschikbaarheid, veiligheid en kwaliteitsborging van installaties, gebouwen en infrastructuur worden steeds belangrijker in de '24-7' maatschappij. Dit alles willen we duurzaam uitvoeren teneinde de natuur en schaarse middelen zo min mogelijk te belasten. Om dit te kunnen bewerkstelligen is samenwerking absoluut noodzakelijk. Tussen bedrijfsleven, werknemers en onderwijsinstellingen. Analyseren, innoveren, bijscholing (leren), nascholing (groeien) en samenwerking zijn de kernwoorden. Een hbo-instelling kan u hierbij helpen.

Analyseren en innoveren

Hogescholen hebben zich getransformeerd tot kennisondernemingen. Zij zijn in staat kennis te laten circuleren en leveren zo een bijdrage aan de vernieuwing van de beroepspraktijk. Sinds een aantal jaren zijn lectoren verbonden aan hogescholen. Lectoren zijn experts, met zowel een hogeschool- als een externe aanstelling. Binnen het hbo-onderwijs vervullen kenniskringen onder inhoudelijke leiding van lectoren een onderzoeksfunctie. Via onder andere lectoraten is er contact met het onderwijs, het werkveld en kennisinstituten. Kenniskringen werken als linking pin tussen wetenschap en de praktijk. Binnen lectoraten wordt kennis verworven die kan worden geïmplementeerd in de praktijk. Met andere woorden: verworven kennis voedt de praktijk en praktijkervaring vloeit weer terug naar het onderwijs.

Als u als MKB-ondernemer nieuwe kansen ziet of ideeën hebt om een product, productieproces of dienst te vernieuwen, dan kunnen hogescholen u helpen met kennis en onderzoek. U kunt bij het Ministerie van Economische Zaken een innovatievoucher aanvragen. Met een innovatievoucher van het Ministerie van Economische Zaken kunt u kennis bij hogescholen inkopen. Veel innoverende bedrijven hebben succesvol gebruik gemaakt van een innovatievoucher.

Bijscholing

Gelukkig zijn het niet de sterksten of meest intelligenten, die volgens Darwin overleven. Nee, dat zijn diegenen die het beste in staat zijn zich aan te passen aan veranderingen. Kennis en kunde kunnen hier van cruciaal belang zijn. Investeer dus in uzelf en uw menselijk kapitaal.

Hoe krijgt u uw competenties op een hoger niveau? Binnen het mbo en hbo bestaat de mogelijkheid om naast uw werk uw opleidingsniveau te verbeteren. Binnen het mbo heet dit een Beroeps Begeleidend Leren (BBL) traject en binnen het hbo een Duale leerweg.

Het volgen van een opleiding naast het werk is niks nieuws binnen het mbo en hbo. Het leren in samenhang met het werk werkt zeer motiverend en is mede hierdoor zeer efficiënt. In een duale hbo-opleiding krijgt leren voor, op en van het bedrijf optimaal gestalte. Opdrachten vanuit de opleiding worden afgestemd met uw bedrijf. Zo heeft zowel de werknemer als de werkgever voordeel van het opleidingstraject. De directe toepasbaarheid binnen de eigen werkomgeving werpt al snel zijn vruchten af. Binnen dergelijke opleidingen kunnen tevens eerder behaalde competenties worden erkend en verzilverd. In de meeste gevallen kan het erkende hbo-diploma binnen drie jaar worden behaald.

Wat misschien nog minder bekend is, is dat hbo-instellingen ook Masteropleidingen aanbieden. Op het hbo is een master een verdieping van de beroepsopleiding. Hbo-masters bestaan voor een deel uit onderzoek. De nadruk van een Master aan een hbo-instelling ligt op kennisuitwisseling met de beroepspraktijk. Zo wordt de mogelijkheid geboden om tot een professionele ontwikkeling van kennis en vaardigheden binnen de beroepspraktijk te komen. De hbo-master is de manier voor professionals om hun carrière en persoonlijke ontwikkeling naar een hoger plan te tillen. Tevens zal voor het bedrijf de meerwaarde van de werknemer al snel zichtbaar zijn.

Nascholing

Naast de mogelijkheid om te komen tot een erkend hbo- of Masterdiploma bieden veel hbo-instellingen de mogelijkheid werknemers na te scholen op specifieke kennisbehoefte. In sommige gevallen leidt dit tot persoonscertificatie, hetgeen noodzakelijk is om een bepaald beroep te mogen uitvoeren. In veel gevallen zijn dit cursussen en opleidingen van kortere of langere duur (van 1 dag tot 2 jaar) die u kennis, kunde en kwaliteit meegeven om uw beroep efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren.

Denk bijvoorbeeld aan de bouw waarin het steeds belangrijker wordt om niet alleen te kijken naar de initiële bouwkosten, maar naar de totale kosten tijdens de levenscyclus. Dit vraagt om kennis binnen het bouwteam van bouwtechniek, installatietechniek en bedrijfskunde. Projectmanagement, maar ook kennis van ICT zijn hier verbindende factoren. Dergelijke noodzakelijke innovatie binnen het bedrijfsleven bevindt zich vaak, zoals hierboven geschetst, op grensvlakken van kennisdomeinen. Door na- en bijscholing neemt de mobiliteit binnen de organisatie toe en kan voldaan worden aan de toenemende vraag naar integraal functionerende medewerkers.

Samenwerking

Bedrijfsleven en hbo-instellingen werken nauw samen aan opleiden en kennisontwikkeling. Docenten en lectoren werken deels binnen het bedrijfsleven en deels binnen het opleidingsinstituut. Zo wordt gewaarborgd dat kennis wordt gedoceerd die up to date is, aansluit bij maatschappelijke behoeften en direct toepasbaar is. Als u zich wilt blijven ontwikkelen, als bedrijf, organisatie of (individuele) professional, dan kunt u bij hogescholen kiezen uit een groot en gevarieerd onderwijsaanbod. Dat hogescholen allang niet meer de aanbodgestuurde ondernemingen van vroeger zijn, bewijzen de vele maatwerktrajecten die hogescholen jaar in, jaar uit met veel succes uitvoeren voor bedrijven uit uiteenlopende branches.

Ondanks de moeilijke tijd die bedrijven doormaken, zien wij goede perspectieven. Ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden zijn daarbij van wezenlijk belang. Om met Darwin te eindigen: "Terugkijkend denk ik dat het moeilijker was de problemen te zien dan ze op te lossen."

Bekijk hier de presentatie van de Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek op Millian.nl.