Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 24 juni 2014
Auteur:
Functie: Algemeen directeur
Organisatie: Actuarieel Instituut


Studeren wat je dagelijks in de krant tegenkomt

Het best bewaarde geheim in Nederland is toch wel dat het beroep van actuaris de afgelopen vier jaar op nummer 1 staat van het 'beste banen onderzoek', dat Elsevier ieder jaar in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek uitvoert. Uit dit onderzoek blijkt dat het beroep van actuaris, met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1, het hoogste scoort op alle facetten waaraan een topbaan voor starters (HBO en WO) moet voldoen.

Maar hoe komt het dan dat zo weinig mensen weet hebben van wat een actuaris doet, hoe je het kan worden en hoe leuk het vak eigenlijk is? Waarschijnlijk vanwege het spreekwoord "onbekend maakt onbemind". Daar moet zo rap als mogelijk verandering in worden aangebracht, want wanneer je handig bent met cijfers, goed bent in wiskunde en je hebt een economische interesse, zou de toekomst als actuarieel professional wel eens een hele interessante voor je kunnen zijn!! In ieder geval eentje waarbij baanzekerheid de komende jaren geen issue zal zijn.


Creatieve probleemoplossers

Actuariële professionals, grofweg onder te verdelen in actuarieel rekenaars, actuarieel analisten en actuarissen, zijn werkzaam in de financiële sector en dan met name bij pensioenfondsen, verzekeraars, toezichthouders en adviesbureaus. Ze houden zich met name bezig met het berekenen van risico's en wat de consequenties van deze risico's financieel inhouden. Dit kunnen risico's zijn bij autoverzekeringen of brandverzekeringen, maar ook ziektekosten en pensioenregelingen. Wat zijn de gevolgen van het feit dat in Nederland een dubbele vergrijzing plaatsvindt? We hebben immers aan de ene kant te maken met een vergrijzinggolf, maar aan de andere kant worden we ook nog steeds ouder. Met andere woorden wat zijn de kosten van ouder worden? En, hoeveel extra voorziening moet een pensioenfonds aanhouden wanneer de levensverwachting weer toeneemt en hoe gaan we dat financieren wanneer de rente laag staat? Maar ook hoe werkt de bonus malus ladder wanneer je schade aan je auto hebt gehad of hoe kunnen we de stijging van de AWBZ, de ziektekosten, het beste beheersen. Vraagstukken waar aan de ene kant veel aan moet worden gerekend, maar waar aan de andere kant het communicatieve aspect niet mag worden onderschat. Actuariële professionals zijn in essentie dus creatieve probleemoplossers.


Profi-leren in een veranderende omgeving

Het leuke van het vak is dat je het kunt worden terwijl je al aan het werk bent. Leren naast je werk, via modulair opgebouwd beroepsonderwijs en dat op allerlei niveau's. Bij het Actuarieel Instituut (AI) bieden we dat. Omdat het een beroepsopleiding is en het leren naast je werk is, zijn al onze studenten werkzaam binnen de financiële wereld. En afhankelijk van wat je wilt en wat je kunt, hebben we diverse opleidingen op verschillend niveau. De opleidingen zijn zodanig vormgegeven dat je kunt spreken van een doorlopende leerlijn. Met andere woorden, je kunt losse modules volgen, maar je kunt ook de gehele opleiding volgen om eventueel af te sluiten met de opleiding tot actuaris. Het AI biedt dus eigenlijk alle actuariële opleidingen onder één dak.

Alle colleges aan het AI worden gegeven door praktijk docenten. Het grote voordeel hiervan is dat theorie en praktijk direct aan elkaar verbonden worden. Natuurlijk bevatten de opleidingen de nodige technische vakken, echter we besteden daarnaast in de verschillende modules veel tijd aan onder andere communicatie en adviesvaardigheden. Je kunt wellicht zeer goed in staat zijn om allerlei berekeningen te maken, maar wanneer je het niet kunt toelichten of uitleggen aan je opdrachtgever, dan sla je de plank mis.


Vernieuwen is meebewegen met de omgeving

De behoefte aan actuarieel geschoolden blijft nu en in de toekomst onveranderd hoog en zal naar verwachting de komende jaren hoog blijven. Dat de wereld verandert weten we inmiddels en dat we daarop moeten inspelen is een gegeven. Voor het AI betekent verandering dat we continu bezig zijn met aanpassing en vernieuwing van het onderwijs dat wij aanbieden. Vernieuwing is noodzakelijk omdat het werkveld van actuariële professionals continue verandert. Daarnaast zul je als professional een leven lang moeten en willen leren.

Het is om bovenstaande redenen dat het AI besloten heeft om het actuariële opleidingenaanbod ingrijpend te vernieuwen. 1 september 2014 is de start van de nieuwe, volledig aan de huidige tijd aangepaste opleidingen: Actuarieel Rekenaar, de HBO bachelor Actuarieel Analist en de Master Actuarial Analytics.


Studeren aan het AI

Studeren aan het AI vindt plaats in Utrecht in het Johan de Witt huis, vernoemd naar de eerste actuaris in Nederland. Wanneer je door wilt studeren tot actuaris, kun je bij het AI de Executive Master of Actuarial Science (EMAS) volgen. Deze Master is opgezet in samenwerking met TIAS School for Business and Society (is de nieuwe naam van de TIAS) en duurt in totaal twee jaar. Voordat je deze Executive Master kunt aanvangen zal je een Premaster moeten doorlopen. De Premaster is "op maat gesneden" aangezien de duur en het aantal vakken afhankelijk is van je vooropleiding.

Voor meer informatie over de opleidingen van het AI, kunt u terecht op de website van het AI (www.ag-ai.nl) of u neemt contact op met Sandra Oudejans op telefoonnummer 030 - 6866157 of per e-mail, sandra.oudejans@ag-ai.nl.

Bekijk hier de presentatie van het Actuarieel Instituut op Millian.nl.