Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 25 oktober 2011
Auteur:
Functie: Communicatie Executive & Masterprogramma's
Organisatie: Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO), Universiteit Utrecht


Studeren en carrière in de publieke sector

Je hebt een verantwoordelijke functie, een volle agenda en je bent al heel ervaren als (publieke) manager of adviseur. Waarom zou je naast je werk nog een studie gaan volgen?

Professionals aan tafel praten over hun carrièreVeel leidinggevenden en professionals denken dat ze voldoende kennis en kunde in huis hebben om goed te kunnen functioneren. Organisaties verwachten dat hun leidinggevenden zich aan kunnen passen aan de dynamiek van hun snel veranderende omgeving. Als leidinggevende wordt er van je verwacht, dat je weet hoe besluitvorming werkt en rekening houdt met verschillende factoren en belangen. Ook moet je weten hoe je persoonlijk effectief kunt opereren.
Een studie die de nieuwste wetenschappelijke inzichten combineert met reflectie is wellicht wat je zoekt. Een opleiding waarbij je handvatten krijgt om na te denken over je werk en organisaties en voortdurend uitgenodigd wordt om inzichten te verwerven aan de hand van je eigen casus.

Verankering van theorie met werkpraktijk

Een geaccrediteerd masterprogramma voor professionals bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) bij de Universiteit Utrecht sluit aan bij wat mensen in hun werk bezig houdt. De lesprogramma's gaan uit van de ervaringen en belevenissen van de deelnemers. Bij de intake toetsen programmacoördinatoren uitvoerig achtergronden, motivaties en opleidingswensen van potentiële deelnemers. Daar wordt bij de samenstelling van de groepen rekening mee gehouden, zodat er niet te veel dezelfde branches vertegenwoordigt zijn. De opleidingen hebben groepsgroottes van maximaal 22 studenten. Deelnemers werken met elkaar, met een vaste programma-coördinator en verschillende docenten twee jaar lang intensief samen. Er zijn maandelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten, waar diverse wetenschappelijke medewerkers en praktijkmensen en hoogleraren via verschillende werkvormen, colleges, groepsdiscussies, werkbezoeken, intervisiebijeenkomsten, presentaties en carrousels theoretische inzichten bespreken. Ter voorbereiding lezen studenten veel literatuur over organisatie- en managementtheorieën, voeren opdrachten uit, verzorgen zelf presentaties en koppelen opgedane theoretische inzichten aan hun eigen werkpraktijk. Wat betekenen deze inzichten voor mijn organisatie en mijn rol als adviseur of leidinggevende? Hierover schrijven zij papers waarin ook de persoonlijke reflectie op theorie en het functioneren in de eigen organisatie belangrijk is. Want juist de koppeling tussen die verschillende theoretische inzichten en de eigen werkpraktijk, en de rol als adviseur of leidinggevende is cruciaal. De programmacoördinator blijft het totaal overzien en volgt en stuurt het groepsproces. De studenten worden gestimuleerd op andere wijze naar dingen te kijken.

"Het afgelopen jaar ben ik als mens en medewerker gegroeid. De kennis en ervaring van mijn docenten en klasgenoten vormen samen de spiegel die ik nodig heb om te reflecteren op eigen denken en doen. De diversiteit van de groep zorgt ervoor dat ik mij vaker moet aanpassen dan gewoonlijk. Ik krijg steeds meer inzicht in de drijfveren van andere mensen (medewerkers, klasgenoten, etc.). Ik sta meer open voor de mening van anderen en respecteer en accepteer dat er meerdere manieren zijn om bepaalde resultaten te behalen. Ik durf mijn vaste normen en waarden kader te laten beïnvloeden door mijn omgeving, zonder mijn eigen identiteit te verliezen. Ik kan nu waardevrij met mensen praten en heb beter leren luisteren." (alumnus master Strategisch Management in de non-profit- sector).

Verandering

Het publieke veld is aan het veranderen, je ziet steeds meer samenwerking en overlap met de private sector. Publieke instellingen gaan zakelijker werken, omdat ze zich moeten verantwoorden voor wat ze doen met het geld van de overheid. Maar ook omdat ze vol elan op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om maatschappelijk te ondernemen. Dat stelt nieuwe eisen aan de strategie en de cultuur van deze organisaties en dus ook aan de mensen die er werken en zeker aan de leidinggevenden. Een studie naast je loopbaan geeft de mogelijkheid om beter een koppeling te maken tussen theorie, de werkplek en jezelf.

"Tijdens de opleiding kreeg ik een flinke dosis theorie en kennis te verstouwen; opvallend hoe alles nu nog dagelijks op zijn plaats valt. Zo heeft mijn afstudeeronderzoek en scriptie een enorm vervolg gekregen en de discussie in Nederland mede aangewakkerd.
De voorbereidingen en cursusdagen vormen een flinke investering; wel één die - nu nog steeds - in mijn werk enorme opbrengsten heeft en het daarnaast ook boeiender en speelser maakt. Kortom: een enorme luxe om zo met de materie bezig te kunnen zijn."
(alumna L. Hopstaken adviseur BMC)

De masteropleidingen van USBO richten zich op managers, leidinggevenden en adviseurs die zich bewust (willen) zijn van veranderingen in zowel hun organisatie als de samenleving en die op zoek zijn naar bruikbare benaderingen en methoden om de betekenis van die veranderingen beter te doorgronden.
"Ik heb veel van de aangeboden theorie kunnen vertalen naar de praktijk. Het gaat niet om de modellen of een ander soort handvatten. Het gaat meer om het begrijpen van de theorie en het gedachtegoed. Elk seminar levert bruikbaar materiaal op. Het is aan de student om te bepalen hoe hij of zij omgaat met de verkregen materie." (alumnus P. Albers afdelingshoofd Ministerie van Justitie).

MA of MSc of een MBA?

Sinds de invoering van de bachelor/master structuur in het hoger onderwijs ontvangen afstudeerders aan een universitaire masteropleiding geen doctorandustitel meer, maar een graad. Afhankelijk van de gevolgde masteropleiding is dat de graad 'master of science' (MSc) of 'master of arts' (MA). Een MA of MSc-graad mag uitsluitend worden verleend door een universiteit. Vooraf moeten alle opleidingen die een MA of MSc-graad verstrekken geaccrediteerd worden door een onafhankelijk accreditatieorgaan, zoals de NVAO. Geaccrediteerde masteropleidingen hebben een studieduur van minimaal 1600 uur en worden doorgaans in deeltijd aangeboden, gedurende anderhalf of twee jaar.

Een 'Master of Business Administration' (MBA) is de benaming voor een type managementopleiding waarin naast kennisoverdracht veel aandacht wordt besteed aan de training van vaardigheden. Het zijn vaak opleidingen op hbo- of hbo+-niveau en in sommige gevallen op academisch niveau. Een 'Master of Business Administration' (MBA) is geen formele titel in de zin van de wet. Vele opleidingsinstituten bieden opleidingen aan die afsluiten met een 'master of…' gevolgd door het vakgebied. Dit zijn geen wettelijke erkende graden, maar tot nog toe onbeschermde graden waarbij belangrijk is welk instituut het diploma verstrekt.

Weloverwogen keuze

Bij de keuze voor een opleiding is het belangrijk van tevoren na te gaan wat je zelf wilt. Heb ik een wettelijk erkende graad nodig? MA, MSc of een MBA, of maakt dat niet zoveel uit? Oriënteer je goed op de inhoud van de opleiding, probeer met oud-cursisten te praten en onderzoek of de opleiding te combineren is met je werk- en privéleven. Een masteropleiding is tenslotte niet iets dat je er 'even bij doet'.