Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 30 januari 2012
Auteur:
Functie: Business Manager
Organisatie: IBO Business School


Strategische bedrijfsanalyse: winst voor studenten én bedrijven

Van Abeelen Koeltechniek in Brabant staat voor een grote uitdaging: het bedrijf heeft achttien man in dienst, maar directeur Gijs van Abeelen wil doorgroeien naar een club van vijftig: "We maken een verschuiving van de kleine naar de industriële koeltechniek. Dat traject heb ik een paar jaar geleden ingezet en ik ben ervan overtuigd dat het de goede weg is.

Schaakspel ter illustratie van een strategische bedrijfsanalyseAlleen: aan welke eisen moet ik voldoen om door te kunnen groeien, zodat ik een betere verhouding krijg tussen directe en indirecte kosten?"

Van Abeelen, behalve directeur ook student aan de éénjarige opleiding Bedrijfskunde en Management aan IBO Business School, besloot zijn vraag voor te leggen aan zijn collega-studenten. Belangrijk onderdeel van de opleiding is namelijk de praktijkopdracht om in een klein team een strategisch bedrijfskundig onderzoek uit te voeren in een bestaande organisatie.

Rutger Peek is één van de teamleden die Van Abeelen Koeltechniek doorlicht. Hij volgt de opleiding Bedrijfskunde voor ICT Managers; in het dagelijks leven is hij ICT-manager bij een telecombedrijf. Peek: "We toetsen de werkhypothese van Gijs: is het realistisch, en voor de toekomst de juiste beslissing, om toonaangevend te willen worden in de industriële koeltechniek?" Peek maakte onder meer een marktanalyse op grond van een onderzoek van de branchevereniging.

'Doordat wij van buiten het bedrijf komen en er met frisse blik tegenaan kijken, zullen wij dezelfde informatie anders ordenen en presenteren, waardoor we wellicht ook andere conclusies zullen trekken. In elk geval wordt het confronterender. En duidelijker.' Na de eerste quick scan van het bedrijf wil hij zich 'invreten' in het financiële aspect van de bedrijfsvoering: 'Ik vind het belangrijk om als manager goed thuis te zijn op dat terrein. Financiën zijn eigenlijk helemaal niet leuk, maar in dit geval wel: ik denk dat ik er veel van ga leren.'

Intussen kijkt directeur Gijs van Abeelen zelf rond in de keuken van een zorginstelling. 'Totaal nieuw voor mij, hoe ze daar omgaan met tijd en middelen. Het is wennen, maar zeker interessant. Ze hebben nogal wat vastgoed dat niet meer aan de eisen voldoet, en ze krijgen dat budgettair niet meer rond. De vraag kwam via via bij ons terecht, vanuit de raad van bestuur.'

Praktisch nut

Van Abeelen en Peek zijn allebei in de loop van hun carrière doorgegroeid naar een managementpositie. Daarbij kregen ze op zeker moment behoefte aan een theoretisch kader. Dat moest wel een kader zijn met direct praktisch nut. Zoals Van Abeelen stelt: 'Het gaat mij niet om het papiertje.' De eenjarige bedrijfskundige opleidingen aan IBO Business School bieden inzicht in primaire bedrijfsprocessen en in de samenhang tussen de zeven bedrijfskundige disciplines: strategie, organisatie & management, marketing, financieel management, human resources management, logistiek en ict-management. Theorie en praktijk zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Peek had net het vak Organisatie & Management gehad toen er binnen zijn bedrijf een discussie ontstond over de aansluiting in de keten, die niet soepel verliep. 'Dat vond ik grappig; ik herkende de problematiek en kon het plaatsen. Je leert dat de problemen die je tegenkomt van alle tijden en van alle bedrijven zijn. Dat vind ik wezenlijk. Vervolgens ontdek je dat er ook meerdere oplossingen zijn, en waar je op moet letten om daaruit de juiste keuze voor jouw bedrijf te maken."

De doorlopende groepsopdracht om een strategisch bedrijfskundig onderzoek uit te voeren biedt studenten een concrete context buiten de eigen organisatie, waar complexe vraagstukken om een doordachte oplossing vragen. Door de nieuwe theoretische bril op te zetten worden die bedrijfskundige vraagstukken ineens inzichtelijk.

Bedrijven en studenten investeren daarbij in elkaar. Bedrijven zijn gebaat bij een scherpe analyse en geven studenten daarom alle informatie en medewerking die zij nodig hebben. Studenten leren keuzes maken: wat is voor dit bedrijf, in deze situatie, de beste oplossing uit de verschillende opties die de theorie te bieden heeft?

Het bedrijf leert mee: door de interviews die tijdens het proces plaatsvinden en de uiteindelijke presentatie van de analyse, krijgt het management nieuw zicht op bekende problematiek.

Vervolgactie

'Het team van Peek' presenteert binnenkort de eerste onderzoeksresultaten aan medestudent- directeur Gijs van Abeelen. Peek: "Voor ons is van belang dat we laten zien dat we de theorie die we aangereikt krijgen, ook kunnen toepassen. Voor Gijs is het voordeel dat hij een analyse krijgt op grond waarvan hij kan beslissen wat zijn vervolgactie wordt." Van Abeelen wacht met spanning af: "Het is goed dat een ander er eens naar kijkt. Zelf ben ik na al die jaren toch wel min of meer bedrijfsblind geworden."