Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 15 juli 2014
Auteur:
Functie: Algemeen directeur
Organisatie: Input Support Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management


Stilstand is achteruitgang! Hevige concurrentie en toegenomen druk.

In het huidige economisch klimaat moeten zaken anders! Alles is veranderd, de concurrentie is hevig en de druk is toegenomen. Rond blijven draaien in hetzelfde kringetje en doen wat je altijd al deed is niet goed genoeg en zet geen zoden aan de dijk.
Het leidt vaak tot verliezen en zelfs tot faillissementen.
Verandering is noodzakelijk. We kunnen niet wachten op betere tijden en de storm uitzitten.

We moeten slimmer werken

ACTIE - creatiever, sneller maar wel met resultaten. Meer en betere resultaten vaak te bewerkstelligen met (veel) minder mensen.
Kruispunt tussen stilstand en groei
Dat betekent zaken goed intern afstemmen:

  • overleg en consensus
  • alle neuzen dezelfde kant op
  • plannen maken
  • gedegen implementatie
  • taken verdelen
  • samenwerken
Maar vooral slimmer werken!


Slechts een beperkt aantal bedrijven slaagt er in de gewenste verandering daadwerkelijk te realiseren. Dat komt mede doordat organisaties te weinig prioriteit geven aan de veranderende arbeidsverhoudingen, een goede analyse van de situatie, de juiste strategie en plannen en het positief stimuleren en ondersteunen van de juiste mensen.

Om te groeien moeten medewerkers gretig en leergierig zijn

Organisaties vinden dat medewerkers geduld moeten hebben maar ook gretig moeten zijn en vooral leergierig. Maar organisaties moeten zorgen voor de juiste aanpak en infrastructuur.

Als er verandering is en alles in een plan is gevat en helder is wie wat moet doen, dan moeten we er ook voor zorgen dat de kennis op peil is en dat we de belangrijkste zaken trainen. Iedereen moet in het huidige klimaat "commercieel" denken, kansen zien en vooral koopsignalen oppikken!

Maar ook financieel gericht zijn, want er is pas verkocht als er is betaald. Je altijd blijven afvragen of andere concepten toegepast kunnen worden en of je wel met de juiste klanten zaken doet of dat je misschien ook een andere insteek kan kiezen?

De perfecte combinatie van houding, vaardigheden en kennis

Je hebt goede mensen nodig om de groei en positieve ontwikkeling van je organisatie te stimuleren. En dat houdt in dat je mensen uit het juiste hout moeten zijn gesneden, een perfecte combinatie van houding, vaardigheden en kennis.

De geschiktheid voor een taak of functie (competentie) is:

Houding + Kennis + Vaardigheid

Met andere woorden, altijd blijven werken aan:

  • Houding door Vorming
  • Kennis door Opleiding
  • Vaardigheden door Training

Daarover straks meer.

Aandacht besteden aan de veranderende personeelssituatie

We moeten meer eisen van onze medewerkers en niet wachten tot de druk op de arbeidsmarkt weer gaat toenemen want dan lopen we achter de feiten aan. Er bestaat dan een kans dat de organisatie gaat terugvallen op de oplossingen uit het verleden zoals loonsverhogingen en dat werkt niet.

Organisaties moeten bereid zijn om meer aandacht te besteden aan de veranderende personeelssituatie in het huidige economische klimaat om zo meer resultaten te kunnen boeken en succesvol te zijn met meer betrokken medewerkers.

De HR-afdeling zal verantwoording moeten kunnen afleggen over de bij-drage van hun activiteiten aan het onderscheidend vermogen van hun
organisatie. Het is zeker zeer zinvol om er voor te zorgen, dat bij het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt gekeken naar het talent en de motivatie die nodig is voor de belangrijkste strategische en functionele competenties.

Benut je de talenten van je medewerkers optimaal?

Wat moet jouw organisatie doen, kunnen en weten om ook in de toekomst de concurrentie voor te kunnen blijven? En als we daarnaar kijken, wat betekent dit dan voor ons huidige medewerkersbestand?

Hebben we voldoende kennis en vaardigheden in huis? Zo ja, hoe kunnen we dit nog verder ontwikkelen en uitbouwen? Wanneer heeft jouw organisatie voor het laatst onderzoek gedaan naar het optimaal benutten van de talenten van je medewerkers?
En als je tot de conclusie komt dat er niet voldoende kennis en vaardigheden in huis zijn om werkelijk te kunnen concurreren. Wat doe je dan.... hoe kan je de benodigde kennis en vaardigheden binnenhalen?

Kortom: wat moet je ontwikkelen om ook over een paar jaar nog te kunnen meespelen? Organisaties moeten veel bewuster omgaan met talent en zich goed afvragen wat zij echt nodig hebben om succesvol te zijn.

Directie en management zullen beter in staat moeten zijn om mensen aan de organisatie te binden voor de lange termijn - Competentiemanagement - het managen van de competentieontwikkeling van medewerkers.

Bekijk hier de presentatie van Input Support op Millian.nl.