Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 30 januari 2012
Auteur:
Functie: Redacteur Handboek Postdoctoraal Post-hbo 2009-2010
Organisatie: Millian


Stappenplan voor het kiezen van een post-hbo-opleiding

Als u een post-hbo-opleiding wilt gaan volgen, zijn er vele opleidingen waar u uit kunt kiezen. Hoe bepaalt u nu welk traject het juiste voor u is? Ten eerste is het belangrijk dat u een wensenlijst opstelt waarin u voor uzelf opschrijft waar een opleiding voor u aan moet voldoen. Door deze wensen en eisen als leidraad in uw zoektocht te blijven hanteren, kunt u op efficiënte wijze een geschikte studie selecteren. Om de juiste training te vinden, moet u echter nog een aantal stappen doorlopen. Deze worden hieronder behandeld.

Studenten


Doel van de opleiding

Het is belangrijk om van tevoren na te gaan waarom u een opleiding wilt volgen. Wilt u zich verdiepen of juist verbreden in uw werkgebied? Wilt u meer theoretische achtergronden kennen of wilt u juist meer praktische vaardigheden beheersen? Is een studie een voorwaarde om carrière te maken in uw sector of wilt u wellicht overstappen naar een ander vakgebied? Of wilt u zich persoonlijk ontwikkelen en bepaalde competenties / vaardigheden (beter) eigen maken? Door dit duidelijk te krijgen, kunt u beter bepalen welke opleiding u zoekt.


Kan het ook anders?

Gaat u na of er kortere opleidingen, cursussen of workshops zijn waarmee u ook uw leerdoel kunt bereiken. Zo kunt u uzelf een hoop tijd en geld besparen.


Tijd

Een post-hbo-opleiding is doorgaans in negen tot twaalf maanden af te ronden, maar dit kost u wel veel tijd. Gaat u voor uzelf na of een opleiding wel te combineren is met uw werk- en privéleven. Als dit niet het geval is, organiseer uw leven dan eerst zo dat dit wel mogelijk is. Houdt u er daarbij rekening mee dat er verschillende mogelijkheden zijn qua tijdmanagement. Er zijn namelijk fulltime, parttime, modulaire en distance learning programma's. De lesvariant die past bij uw leven, moet natuurlijk ook wel beschikbaar zijn.


Financiën

Het moet ook financieel haalbaar zijn om een opleiding te volgen. Meestal is dit wel het geval. U kunt met uw werkgever een (gedeelde) financieringsregeling treffen. Een aantal onderwijsinstellingen biedt de mogelijkheid tot gespreide betaling. Bovendien accepteert de Belastingdienst de kosten van een opleiding als aftrekpost.


Geschikte onderwijsaanbieder

De bovengenoemde criteria kunnen u helpen bij het selecteren van een geschikte opleidingenaanbieder. Daarnaast is het van belang om de reputatie, sfeer en onderwijsfilosofie van potentieel geschikte onderwijsaanbieders te onderzoeken. U kunt daarbij voor een eerste selectie gebruik maken van internet, gidsen en handboeken met overzichten en presentaties van verschillende instellingen.


De kwaliteit van het onderwijs is uiteraard van groot belang bij uw selectie. Er zijn verschillende instanties die de opleidingskwaliteit waarborgen door accreditaties te verstrekken. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) verstrekt accreditaties aan Nederlandse en Belgische opleidingen in het hoger onderwijs. Er bestaat ook een specifieke accreditatie voor post-hbo-opleidingen van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) Deze kwaliteitsopleidingen krijgen van het SPHBO het beschermde en erkende predikaat 'Registeropleiding'. Deze zijn onder andere te vinden via www.cpion.nl.


Nadere oriëntatie

Stel een top drie of top vijf samen van opleidingen. Informeer u nader over deze studies door open dagen en bijeenkomsten van deze trainingen te bezoeken, het studieprogramma en het studiemateriaal te bestuderen, met oud-cursisten te spreken en intakegesprekken met het opleidingsinstituut. Misschien kunt u zelfs wel een collegedag meelopen. Maak uw definitieve keuze door uw indrukken hiervan.


Tot slot

Mocht u nu niet goed kunnen kiezen uit uw top drie of top vijf kijk dan naar criteria als: dichtbij, goedkoop, weinig lesdagen of bekenden hebben er goede ervaringen mee. Laat dit u echter niet eerder in het keuzeproces leiden. Het gaat tenslotte om een investering in uzelf.