Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 6 november 2008
Auteur:
Functie: Manager van de executive en master programs
Organisatie: Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht


Samenleving vraagt om goed opgeleide managers

Veel leidinggevenden en professionals zijn van mening dat ze op basis van hun werkervaring en in het verleden gevolgde opleidingen voldoende kennis en kunde in huis hebben om goed te kunnen functioneren.

Samenwerken en de juiste keuze maken

De praktijk leert echter dat opleidingen uit het verleden niet meer voldoende zijn om met de voortdurend veranderende vragen politiek en maatschappelijk om te gaan.

Organisaties moeten zich steeds aanpassen aan de veranderende en soms tegengestelde eisen van de directe omgeving, de politiek, de maatschappelijke opinie. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van dienstverlening, aan bedrijfsvoering, aan verantwoording en transparantie. We leven in een complexe en dynamische samenleving die leidinggevenden vraagt in te spelen op complexe maatschappelijke veranderingen, waarbij aanpassing en sturing een grote rol spelen. Daarom zijn persoonlijke groei en ontwikkeling in werk en werkrelaties van groot belang. Een keuze maken uit het grote aanbod van postinitiële managementopleidingen ligt dan voor de hand. Maar hoe maak je die keuze?

Iedereen die zijn leidinggevende capaciteiten wil ontwikkelen en verdiepen kan kiezen uit een veelheid aan managementopleidingen. Van langere, tweejarige masteropleidingen tot korte trainingen en individuele (coachings) trajecten.
Door het enorme woud aan verschillende type masteropleidingen, raken velen het zicht kwijt. Van belang is je te realiseren wat je wilt bereiken: een wettelijk erkende academische graad, een MBA of een gewoon getuigschrift? Eerst de verschillen maar eens op een rijtje:


MA of MSc

Sinds de invoering van het bachelor / masterstelsel in het hoger onderwijs, ontvangen afstudeerders aan een universitaire masteropleiding geen doctorandustitel meer, maar een graad. Afhankelijk van de gevolgde masteropleiding is dat de graad Master of Science (MSc) of Master of Arts (MA). Een MA- of MSc-graad mag uitsluitend worden verleend door een universiteit. Die opleidingen moeten geaccrediteerd zijn door bijvoorbeeld de NVAO. Geaccrediteerde privaat-gefinancierde masteropleidingen hebben een studieduur van minimaal 1600 uur en worden doorgaans in deeltijd aangeboden.


Of een MBA?

Een Master of Business Administration (MBA) is de benaming voor een type managementopleiding waarin naast kennisoverdracht veel aandacht wordt besteed aan de training van vaardigheden. Het zijn vaak opleidingen op hbo+ of hbo-niveau en in sommige gevallen op academisch niveau. Een Master of Business Administration (MBA) is geen formele titel in de zin van de wet. De wet kent alleen de graden MSc en MA.

Veel opleidingsinstituten bieden opleidingen aan die afsluiten met een 'master of…' gevolgd door het vakgebied. Dit zijn geen wettelijke erkende graden, maar tot nog toe onbeschermde graden waarbij belangrijk is welk instituut het diploma verstrekt.


Weloverwogen keuze

Bij de keuze voor een opleiding is het belangrijk van tevoren na te gaan wat je zelf wilt. Oriënteer je goed op de inhoud van de opleiding, probeer met oud-deelnemers te praten en onderzoek of de opleiding te combineren is met je werk en privéleven. Een masteropleiding is tenslotte niet iets dat je er 'even bij doet'.

Bekijk hier de presentatie van Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht op Millian.nl.