Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 11 november 2013
Auteur:
Functie: Projectleider onderwijsvernieuwing / Programmamanager onderwijsvernieuwing
Organisatie: Actuarieel Instituut


‘Profi’-leren in een veranderende wereld

De urgentie en het besef om als actuariële professional te blijven leren is nu groter dan ooit: Het concept van werkend leren en lerend werken.

Begin januari 2013 stond met grote koppen in de kranten dat de Rotterdamse 'onderwijsgiganten' Zadkine en Albeda College de mogelijkheden onderzochten om samen op te gaan in kleinere, gespecialiseerde en zelfstandige 'mbo-colleges'. In 2011 kwam eerder eenzelfde oproep van de commissie Veerman in de richting van het hoger onderwijs. Het lijkt dat er sprake is van een omslag in het denken binnen het onderwijs, waarbij vakgerichte specialisatie steeds meer een 'hot item' is. Logisch, want de huidige arbeidsmarkt vraagt steeds meer specialisten.

Nieuwe generaties leren anders

De Generatie Einstein, ook wel de Generatie Y genoemd, is de generatie die langzamerhand de arbeidsmarkt betreedt en dus ook het actuariële domein. Deze generatie kenmerkt zich door haar creativiteit, kennis, vernieuwing, netwerken en multiculturele waarden. Veel 'oude' werkwijzen en kenmerken van eerdere generaties beschouwen zij als verouderd waaraan zij zich dus niet automatisch willen conformeren. Ze hebben weinig op met machtsverhoudingen en zijn van huis uit gewend om op basis van discussie hun afwegingen te maken en besluiten te nemen. Deze gewijzigde normen en waarden nemen ze mee naar het bedrijfsleven, met als gevolg een nieuwe dynamiek. De Generatie Einstein spreekt haar mening uit en verwacht bovendien dat haar mening gehoord wordt. Daarnaast is goede communicatie en teamwork in hun optiek een vanzelfsprekendheid. Vernieuwing door samenwerking, lijkt daarmee het nieuwe motto te zijn.

Onderwijsverandering

De laatste jaren vindt een verschuiving plaats in de wijze waarop geleerd wordt in het middelbaar en hoger onderwijs. Waar studenten vroeger blij waren met expertdocenten voor de klas, is dat tegenwoordig niet meer voldoende.

Studenten hebben steeds vaker de wens een studie zelfstandig en in eigen tempo te volgen. Omdat kennis vrij toegankelijk is, kan aan deze wens worden voldaan. Voor opleidingsinstituten, zoals het Actuarieel Instituut, ligt de toegevoegde waarde met name in de koppeling van kennis met de praktijk, waarbij opgedane kennis vrijwel direct in perspectief kan worden geplaatst en in de praktijk worden toegepast. De uitdaging is de opleidingen inhoudelijk te laten aansluiten bij de veranderende praktijk. Dit kan bijvoorbeeld heel goed, door te werken met een courses en cases structuur, gelijk aan het MBA-model.

Het concept van werkend leren en lerend werken past naadloos in de behoefte die jonge professionals hebben als het gaat om het opdoen van kennis. Het Actuarieel Instituut heeft veel ervaring als het gaat om deze vorm van leren. De opleidingen zijn zo ontworpen dat ze gevolgd kunnen worden door mensen die met beide benen in het werkveld staan. Dit betekent dat het ontwerp van het onderwijs er qua opzet anders uit ziet dan de meeste reguliere hbo- en wo-opleidingen. Zo worden alle opleidingen modulair en parttime aangeboden en worden de meeste lessen verzorgd in de avonduren. Studenten hebben dus de mogelijkheid in hun eigen tempo te studeren en bovendien hun studietempo aan te passen op zowel de werk- als de gezinssituatie.

'Profi'-leren als actuariële professional

Het werkveld van de actuariële professional verandert in snel tempo. Waar zij zich in het verleden vooral bezig hielden met het maken van modellen, berekeningen en verwachtingen, zie je dat in deze tijd steeds meer aanvullende vaardigheden van actuariële professionals worden verwacht. De ingewikkelde berekeningen zijn gevat in computerprogramma's die in razend tempo voorspellingen kunnen doen op basis van de ingevoerde data. De rol van de actuariële professional verschuift daarmee veel meer richting risico-advisering. Met andere woorden: wat betekenen de uitkomsten uit de modellen? Met welke risico's moet rekening worden gehouden en wat is van invloed op toekomstige scenario's?

Om de nieuwe rol te kunnen vervullen en kwaliteit te blijven bieden, moeten actuariële professionals nog kritischer en innovatiever kijken naar de modellen die ontwikkeld zijn en gebruikt worden. Ze moeten daarnaast bewuster omgaan met hun ethische rol en in nog begrijpelijker taal communiceren. Een evenwichtige combinatie van hard en soft skills biedt actuariële professionals een compleet palet aan mogelijkheden, waardoor zij onderscheidend zijn en blijven. Het vereist echter dat zij zich in hun beroep continu moeten blijven ontwikkelen waarbij (permanent) onderwijs een belangrijke rol speelt.

Profileren in de praktijk

Professionals hebben blijvend een stevige theoretische basis nodig om de steeds complexere en veranderende werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De urgentie en het besef om als professional te blijven leren is nu groter dan ooit. Het concept van werkend leren en lerend werken past nu en in de toekomst. Maar het past ook bij de wensen en eisen van toekomstige generaties. Voor professionals is het daarnaast een belangrijke tool om zich te (leren) profileren binnen hun eigen praktijk en daarbuiten.

Opleidingsinstituten moeten zich profileren en professioneel leren blijven bevorderen met voortdurend de uitdaging om opleidingen inhoudelijk nog beter te laten aansluiten bij de toekomstige generaties. Om de aansluiting te blijven houden moeten onderwijsinstellingen door de ogen van studenten durven kijken. Het evenwicht zoeken tussen enerzijds de theorie en anderzijds de praktijk, is hier bij uitstek de uitdaging in de komende periode voor een opleidingsinstituut.

Bekijk hier de presentatie van het Actuarieel Instituut op Millian.nl.