Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 5 augustus 2016
Auteur:
Functie: Trainer
Organisatie: Specialist Development


Professionals remmen hun eigen ontwikkeling

Voor leidinggevenden is er over het algemeen een helder loopbaanpad aangegeven. Via het aansturen van een team, kun je een stap verder naar het aansturen van een afdeling, divisie etc. Het bijbehorende management development is hier op afgestemd. De loopbaan van professionals kent een heel andere dynamiek en vraagt dus ook om specifieke development programma's voor professionals.

Professionele loopbaan in de kinderschoenen

Je komt afgestudeerd, soms al gepromoveerd, van de universiteit of hogeschool en start in een bepaalde functie. In de loop der jaren verdiep je je kennis en kun je je over het algemeen van junior medewerker naar senior medewerker ontwikkelen. Daarmee is dan meestal ook het einde van de loopbaan bereikt. In deze fase worden vaak nog vele vakinhoudelijke cursussen en opleidingen gevolgd. Tegen de tijd dat je veel moeite moet doen om nog interessante opleidingen te vinden, realiseer je je pas dat je in je vakgebied aan de top staat. Helaas ontwikkelt je werk zich meestal niet mee in het tempo van jouw vakinhoudelijke ontwikkeling.
Dit is frustrerend omdat veel professionals met hun kennis veel meer kunnen bewerkstelligen dan ze op dit moment doen. Deze frustratie geldt overigens voor zowel de organisatie als de professional zelf.

Organisaties zien zich vaak genoodzaakt om expertise van buiten in te huren. En dat terwijl de kennis meestal gewoon in huis is. Het probleem is alleen dat deze kennis binnen de organisatie niet herkend wordt. Dit heeft te maken met het feit dat veel hoogopgeleide professionals in de loop der jaren een ontwikkeling doormaken die eerder remmend is dan voorsprong gevend.


Inhoud, inhoud en nog meer inhoud

Hoe dit kan is o.a. te verklaren uit de persoonlijke eigenschappen van veel professionals.
De professional (zeker in de bèta richtingen) kenmerkt zich over het algemeen als iemand met oog voor detail, perfectionistisch, introvert, met een inhoudelijke oriëntatie op vraagstukken, iemand die het moeilijk vindt om anderen dingen uit te leggen (zeker bij herhaling) en veelal het geduld niet opbrengt, omdat dit als een 'waist of time' wordt gezien. Dan maar eerder zelf de klus oppakken.

En zo vindt de gedreven professional zich na een aantal jaren werken terug in een positie waarbij het werk voor een groter deel dan hem lief is uit routine bestaat. Hij heeft het gevoel dat een behoorlijk deel van zijn potentieel onbenut blijft. De teleurstelling over het gebrek aan nieuwe uitdagingen en enthousiasme vanuit de omgeving groeit en deze hele situatie leidt uiteindelijk tot energieverlies.
Juist omdat de professional op inhoud gericht is, zoekt hij de uitweg in inhoudelijke ontwikkeling. Het realiseren dat het met de inhoud wel gebeiteld zit, maar dat er een aantal andere zaken te ontwikkelen dienen te worden om met meer energie en plezier meer te bereiken, is iets dat de organisatie zou kunnen stimuleren.


Overgewaardeerde managementcompetenties

Het laten deelnemen aan managementopleidingen en -trainingen heeft over het algemeen een tegenovergesteld effect. Het laat de meer introverte vakmensen zich ontwikkelen in management competenties die voor hen tegennatuurlijk zijn. En daarbij; in het vergelijk met mensen met een managementprofiel vallen ze nooit positief op. Dit kan leiden tot verlies in vertrouwen en in het ergste geval tot het rijker zijn van een 'slechte' manager en het verlies van een goede professional.
Meer ondernemend worden, meer enthousiasmerend worden, minder conflict mijdend worden, minder secundair reagerend worden of meer zichtbaar worden zijn "leerdoelen" waarmee professionals zich vaak bij ons melden.

Het is een zorgelijke ontwikkeling dat de backbones (want dat zijn professionals) van organisaties denken dat dit hen gaat helpen. De kracht van professionals is ongelooflijk groot. Echter, wanneer zij hun persoonlijke kracht en voorkeur volgen, zullen ze zich steeds dieper en dieper op details en inhoud richten en daarmee hun verbinding verliezen met collega-professionals en managers. Hierdoor neemt de effectiviteit van beïnvloeding af.

De beweging kenmerkt zich door onderstaande afbeelding. Een neergaande spiraal. De oplossing zit hem in het creëren van de tegenovergestelde opwaartse beweging.
Dit betekent eerst her- en erkennen van persoonlijke kwaliteiten, bewustwording van jouw persoonlijke drijfveren. En vervolgens de vraag stellen en beantwoorden: "Wat wil jij bewerkstelligen?" En hoe kun je dat doen met behoud van jouw persoonlijke kwaliteiten en talenten...

Met deze vragen en antwoorden houden wij ons al jaren exclusief bezig. Dit heeft geleid tot ons aanbod: succesvolle trainingen en leergangen, team- en persoonlijke coaching en workshops.

Conclusie: Stuur professionals niet naar Management Development programma's! Ze verdienen development op hun Eigen Wijze.