Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 24 januari 2012
Auteur:
Functie: Editor
Organisatie: Nijenrode Business Universiteit


Ondernemen in de publieke sector

De publieke sector is volop in beweging: bestuurders en politici uit alle bestuurslagen denken onder andere na over hoe zij om moeten gaan met de gevolgen van de financiële crisis. Welke investeringen zijn nodig en waar kan bezuinigd worden?

De Public Sector MBA te volgen aan de Universiteit Nyenrode

De tendens van een kleinere (en betere) overheid lijkt contrair te zijn aan de nationalisatie van banken en de toenemende vragen en steun die vanuit het bedrijfsleven aan de overheid worden gesteld. Enerzijds lijkt de publieke sector zich uit te breiden en wordt het beroep dat op het openbaar bestuur wordt gedaan groter. Anderzijds wordt er aan alle kanten gewerkt om met minder mensen méér te doen door middel van programmatisch werken, invoering van shared service centra, meer onderlinge samenwerking, ketenintegratie en meer trainen en opleiden van ambtenaren. Kortom, het openbaar bestuur staat volop in de politieke belangstelling maar is ook steeds meer een onderwerp dat burgers en bedrijven bezighoudt. Wij zijn immers afhankelijk van een goede dienstverlenende publieke sector.

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat gepaard gaat met een goed functionerend openbaar bestuur, vindt Business Universiteit Nyenrode het van groot belang dat er goed opgeleide professionals werkzaam zijn in en rond het openbaar bestuur. Daarom startte Nyenrode zo'n negen jaar geleden met de Public Sector MBA. Een Master of Business Administration waarbij bedrijfsmatig werken en bedrijfsvoeringvraagstukken voor de publieke sector centraal staan.
Hoewel er veel "bestuurskunde-achtige" opleidingen zijn, is Nyenrode de enige universiteit die een specifieke opleiding heeft waarin bedrijfsmatige thema's zoals een efficiënte gemeente, betere dienstverlening bij gemeenten, operations management voor de provincie en de governance van de Rijksoverheid centraal staan. Je leert er dus niet hoe je een goede beleidsmaker kunt worden maar wel hoe je als manager het semi-publieke domein bestuurt. Risicomanagement, prestatie-indicatoren, kostprijsmodellen (nu bijvoorbeeld van belang in de zorgsector) maar ook de manier waarop je publiek-private samenwerkingsverbanden aangaat, behoren tot de dagelijks kost van deze twee jaar durende opleiding. Studenten van deze opleiding zijn allemaal op een of andere manier verbonden aan het publieke domein: als afdelingshoofd van een gemeente, verandermanager binnen de rijksdienst, management consultant bij een adviesbureau of als adviseur van de Commissaris van de Koningin. Als ondernemende universiteit heeft Nyenrode met deze opleiding echt een gat in de markt gevonden, of om in marketing termen te spreken: een 'unique selling point'.

Dat Nyenrode écht een 'business' universiteit is en ondernemerschap stimuleert, bewezen drie ex-studenten van deze public sector MBA. Samen met een hoogleraar public governance van dezelfde opleiding startten Jorrit Eijbersen, Wouter Groot, Hans Bossert en Dorinda Hovestadt een nieuw adviesbureau voor de publieke sector. Deze Nyenrodianen hebben vanuit hun ervaring met en binnen het openbaar bestuur èn de kennis en expertise vanuit de MBA-opleiding een adviesbureau opgericht waarin thema's als governance en bedrijfsmatig werken binnen de publieke sector centraal staan. Het bureau Public Impact - omdat ze daadwerkelijk impact hebben in het (semi) publieke domein - heeft niet voor niets als slogan 'good for governance', naar analogie van 'good governance'.

Het gaat hierbij om governancevraagstukken in de brede zin van het woord: dus niet alleen de wijze waarop PPS-constructies en gemeenschappelijke regelingen vormgegeven moeten worden dan wel hoe de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is tussen een raad van toezicht en een raad van bestuur. Governance betreft in de ogen van deze Nyenrodianen ook de wijze waarop je voor goede kwaliteit in de zorg kunt zorgen: hoe stuur je daar nu op? Of de manier waarop je een organisatie flexibiliseert en programmamanagement invoert. Motivatie en soft controls zijn net zulke belangrijke sturingsmiddelen als een harde verantwoordelijkheidsverdeling of een managementrapportage. Deze vier adviseurs draaien hun hand niet om voor deze brede interpretatie van governancevraagstukken. Uiteindelijk heette de opleiding in het verleden dan ook de 'public governance' MBA.

Bijzonder aan Public Impact is niet alleen dat het hier gaat om vier Nyenrodianen met een enorm enthousiasme en drive voor het publieke belang, maar vooral het feit dat ze zich realiseren (en mede vanuit de MBAopleiding hebben meegenomen) dat iedereen zijn of haar eigen specialisme heeft. Public Impact is dan ook echt een netwerkorganisatie (die verder reikt dan alleen het Nyenrode-netwerk). De adviseurs leggen graag verbindingen en zullen dus verwijzen naar andere organisaties waar zich een zelfde soort vraagstuk heeft voorgedaan. Daar zit de uitdaging van een opdracht ook niet in. Samen met en vanuit de bestuurders wordt nagedacht over echte, werkbare oplossingen. Dat inspireert deze management consultants. Daarmee zie je ook het ondernemende vanuit Nyenrode terug: het gaat niet om het aanleren van standaard methoden en technieken om bedrijfsmatiger te werken. Het gaat om het flexibel kunnen toepassen en het op maat kunnen maken van datgene wat je tijdens de opleiding leert. Zo wordt, mede dankzij het toenemend aantal public sector MBA'ers ook het openbaar bestuur steeds ondernemender!

Hoewel het volgen van een MBA een hele onderneming lijkt voordat je eraan begint, kan het zomaar tot je eigen onderneming leiden. Je kunt met recht stellen dat zo'n opleiding uiteindelijk impact op je heeft. Public Impact!