Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 12 april 2013
Auteur:
Functie: Analytisch therapeut, coach, docent en manager opleidingen
Organisatie: Jungiaans instituut


Onbewuste krachten in organisaties

90% van het menselijk gedrag en functioneren gebeurt onbewust. We handelen automatisch zonder te weten waarom we dit doen. Wanneer deze psychologie wordt verbonden met de bedrijfskunde kunnen organisaties beter gaan functioneren. Werknemers worden zich bewust wat ze doen en waarom en wat de drijfveren zijn, wat tot gevolg heeft dat mensen en organisaties natuurlijker en gezonder gaan functioneren.

Een organisatie bestaat uit mensen die met elkaar samenwerken. In deze samenwerking is de psyche van de mens vaak doorslaggevend. Toch wordt aan de psyche en alle onbewuste aspecten die daarbij een rol spelen, vaak geen aandacht geschonken. We ervaren het 'vervelende, hinderende' gedrag, en proberen dit te bestrijden, maar vergeten ons te verdiepen in de achtergronden van dit gedrag. De dieptepsychologie bestudeert al meer dan 100 jaar de onbewuste aspecten van menselijk gedrag. Uit dit onderzoek is veel kennis naar voren gekomen over de mens en zijn uitgangspunten. Hieruit blijkt dat veel van ons gedrag aangestuurd wordt door drijfveren die ons onbekend zijn.

Complexe realiteiten en dieptepsychologie

De wetenschappelijke uitdaging in de 21e eeuw is uit te zoeken hoe bewuste en onbewuste aspecten van mens en organisatie met elkaar verbonden zijn en op elkaar in werken. De researchafdeling van het Jungiaans instituut te Nijmegen houdt zich al meerdere decennia bezig met het bestuderen van deze complexe realiteiten. Dit heeft zich tevens vertaald in het oprichten van een afdeling consultancy en bedrijfstrainingen JIM; hier wordt de dieptepsychologie verbonden met de bedrijfskunde.

Niet aangepast

Ondanks de verschuiving van objectief naar subjectief is de psychologie toch blijven steken in de oude uitdrukking van 'het objectieve feit'. Er wordt gebruik gemaakt van classificatiesystemen, waarmee uitingswijzen geïnventariseerd worden en de mens ingedeeld wordt. Protocollen worden gebruikt om de patiënt te laten passen in het systeem. De cognitieve gedragstherapie viert hoogtij. Met 'wetenschappelijk objectief bewijs' wordt deze aanpak onderbouwd.
Ook binnen het bedrijfsleven zien we dezelfde gedragsmatige aanpak. Het Angelsaksisch model met de maakbaarheidspatronen en de stelling 'meten is weten', is hier een goed voorbeeld van. Hier is de crisis al zichtbaar. Er is geen zicht op de werkelijk drijfveren van mens en organisatie en de binnenkant, de mens en zijn onbewuste psyche. Wanneer deze kant te lang wordt onderdrukt of genegeerd, dan komt dit des te harder in een crisis naar voren.

De psyche

De mens dient zich open te stellen voor de onbewuste processen, want meer dan 90% van het menselijk gedrag en functioneren gebeurt onbewust. Hierdoor wordt het noodzakelijk zicht te krijgen op zowel de bewuste als onbewuste lagen van de psyche. Zicht krijgen op deze processen helpt mensen en organisaties om toegang te krijgen tot onbekende kwaliteiten, uit hun geestelijke gevangenis te stappen en zich open te stellen voor hun wezenlijke drijfveren. Bovendien is deze benadering duurzaam, omdat problemen bij de wortel worden aangepakt. De dieptepsychologie geeft veel aanknopingspunten om onbewuste processen in organisaties in kaart te brengen en te verhelderen. Hierdoor is het mogelijk om meer zicht te krijgen op schaduwkanten van ons gedrag en onze werkelijke mogelijkheden te ontdekken. Hierdoor gaan mensen en organisaties natuurlijker, duurzamer, vitaler en gezonder functioneren.

Instumenten

Het Jungiaans instituut en JIM, heeft na jarenlange studie naar het functioneren van de mens, een model ontwikkeld C.O.M.®, dat zicht geeft op de archetypische samenstelling van onbewuste krachten binnen een menstype of organisatietype.

Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de ziel van een organisatie in beeld te brengen en te koppelen aan de processen in de organisatie door middel van de Natuur-Cultuur-Analyse N.C.A®. Hiermee worden onbewuste kanten belicht die zicht geven op de schaduwkanten van de organisatie, die door iedereen in de organisatie gevoeld worden maar niet begrepen. Terugkerende verstoringen in bedrijfsprocessen en intermenselijke relaties worden zo beter te begrijpen, makkelijker te hanteren en kunnen duurzaam getransformeerd worden. U zult versteld staan van de mogelijkheden die dan ontstaan.

Het Jungiaans instituut heeft verschillende instrumenten ontwikkeld, die zicht geven op individuele onbewuste drijfveren achter competenties en gedrag.

Er zijn drie varianten: C.A.D.T® (Competence Analysis & Development Tool) voor het bedrijfsleven. R.A.P.P.® (Rump Archetypal Personality Profile) voor de gezondheidszorg en R.A.P.P. C/A® voor kinderen en adolescenten.

De afdeling consultancy en bedrijfstrainingen JIM; hier wordt de dieptepsychologie verbonden met de bedrijfskunde


www.jungiaansinstituut.nl
www.jim-tcc.nl

Bekijk hier de presentatie van J I M op Millian.nl.