Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 28 januari 2014
Auteur:
Functie: Internationaal gecertificeerd NLP trainer en NLP counselor
Organisatie: Academie voor Psychologica


NLP op de werkvloer

De afkorting NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. In dit kader staat neuro voor zintuiglijk waarnemen, linguïstisch voor waarnemen en ordenen via taal en programmeren voor de mogelijkheid dat het brein de ooit ontstane 'programma's' kan veranderen. NLP is een verzameling modellen met als overeenkomst een zeer praktische toepasbaarheid.

In de jaren '80 en '90 verschenen er veel boeken over sales en management. Er werden trainingen ontwikkeld over beter contact leren leggen met de klant, beter leiding geven en creatief management. Veel van de theorieën uit die tijd kwamen voort uit de modellen en het gedachtegoed van NLP, maar mochten niet zo genoemd worden. De term NLP was in die periode besmet.
Inmiddels zijn we tientallen jaren verder. Leidinggevenden hebben geleerd dat de menselijke factor van groot belang is voor het succes van hun onderneming. Er wordt nu gewerkt met andere termen en thema's, zoals adaptief leidinggeven, competentiemanagement, sociale en emotionele intelligentie, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. In veel trainingen rond deze onderwerpen worden de technieken en modellen van NLP weer gebruikt. Het blijkt dat NLP nog steeds eigentijds is en een rijk leermodel om meer keuzes te bieden op het gebied van gedrag, capaciteiten, denken en voelen.

Waarbij kan NLP een rol spelen

Persoonlijk leiderschap - emotionele intelligentieOnwil of onmacht?

Een medewerker levert zijn werk regelmatig niet op tijd in of voert een opdracht vaak niet op tijd uit, terwijl anderen datzelfde steeds binnen het gegeven tijdskader wel voor elkaar krijgen. Wat zit er achter het gedrag van deze medewerker, achter zijn negatieve houding? Is het onwil of onmacht?

Waarden

Grote kans dat achter deze houding een positieve waarde schuilgaat, die belangrijk is voor zijn welzijn, en/of het welzijn van het team of de organisatie als geheel.
Waarden zijn de motor van ieders drijfveren. Kunt u met deze medewerker over zijn waarden praten, dan blijkt al gauw dat u hem dankzij uw begrip veel makkelijker kunt aansturen. Uw medewerker merkt dat hij gezien wordt, wat hem motiveert uw opdracht uit te voeren.
Op deze motiverende manier met medewerkers praten, is te leren.

Duidelijkheid

De kwaliteit van uitvoering heeft alles te maken met de kwaliteit waarmee de opdrachtgever de opdracht gaf. Concrete opdrachten geven is niet voor iedereen een gewoonte, maar doorvragen over een ontvangen opdracht ook niet. Ik gaf ooit mijn secretaresse de opdracht een paar mensen te regelen die een mailing konden verzenden. Door mijn formulering had ze geen idee wat ze moest doen. Gelukkig vroeg ik haar een week later of ze het geregeld had. Toen kwam het hoge woord eruit: ze had niets begrepen van mijn opdracht. NLP leert concreter te formuleren en hoe bij onduidelijkheden door te vragen.

Emotionele intelligentie

NLP modelOp scholen ligt een enorme focus op het ontwikkelen van intelligentie. Toch is dát niet de factor van succes. Het zijn de emotionele intelligentie en sociale vaardigheden die essentieel zijn voor duurzaam succes. Een spraakmakend voorbeeld van nu is de ondergang van ABN AMRO. Een zeer belangrijke factor die bij de ondergang een rol speelde, was het ontbreken van empathisch vermogen bij de top. De tv-serie 'De Prooi' toont met veel drama deze ontbrekende vaardigheid en laat zien hoe het niet moet. De kracht van NLP is dat het leert hoe het wel kan, en alternatieven en opties biedt.

Sales

De huidige verkopers zijn goed getraind in het hanteren van verkoopmodellen. Ze hebben geleerd met behulp van zo'n model te luisteren en vragen te stellen. Een goede luisteraar hoort echter direct welk model de verkoper hanteert. De koper signaleert dat de verkoper niet werkelijk geïnteresseerd is en dat zijn authenticiteit ontbreekt.

Omgaan met een boze klant is ook een lastig onderdeel van de sales. Vaak ervaart de verkoper de boosheid van de klant als een persoonlijke aanval op identiteitsniveau. Dit blokkeert zijn empathisch vermogen en hij verliest het onderscheid tussen zijn rol als verkoper en zichzelf als persoon. Professioneel reageren is dan lastig.

NLP is ervaringsgericht

NLP is ervaringsgericht leren, omdat elk NLP-model direct vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk. NLP gaat immers niet over 'wat mensen doen', maar over 'hoe ze het doen'. Hoe reageren ze op gebeurtenissen die op een of andere manier om een antwoord vragen? Wat maakt hun reactie succesvol of juist niet? Het simpele NLP-model van denken, voelen en doen toont hoe ervaringsgericht leren werkt. NLP leren hanteren lukt niet na een boek lezen over NLP. Pas als de theorie via het denken wordt uitgevoerd en als 'aan den lijve' wordt ervaren wat dit doet, beklijft de theorie. Willem de Ridder zei het zo: "Je kunt professor zijn in de zwemkunst en toch verzuipen in het zwembad."

Lerende organisaties

De huidige ontwikkeling in organisatiekunde is de zelflerende organisatie. Dergelijke organisaties hebben een belangrijke plaats in het aandachtsgebied van CEO's.

"Een lerende organisatie bevordert de scholing en ontwikkeling van al haar leden om zichzelf voortdurend aan te passen aan haar veranderende omgeving. Deze continue transformatie vereist naast het aanleren van nieuwe vaardigheden ook het afleren van oude gewoontes." (Bron: Wikipedia)

Met name een NLP-opleiding biedt de tools om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en groei, om eigen doelen en grenzen te ontdekken, het zelfvertrouwen te vergroten en in staat te zijn beter contact te maken met anderen. Het empathisch vermogen neemt toe zonder zich erin te verliezen, net als keuzemogelijkheden. Flexibiliteit in gedrag en openstaan voor nieuwe ideeën en concepten zijn het resultaat.

Bekijk hier de presentatie van de Academie voor Psychologica op Millian.nl.