Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 4 januari 2013
Auteur:
Functie: directeur / eigenaar IT-University
Organisatie: IT-University


MEER IT-training voor MINDER geld; hoe kan dat?

Er is een snel toenemende behoefte om medewerkers op een flexibele manier meer te laten leren voor minder geld.

Het belang van het hebben van een gedegen IT opleidingsprogramma neemt toe! Toenemende krapte op de (IT) arbeidsmarkt zorgt ervoor dat opleiden een middel is om medewerkers te Binden & Boeien. Daarnaast is opleiden nodig om de eventueel aanwezige 'kennisgap' van nieuwkomers snel te dichten. Arbeidsproductiviteit wordt belangrijker waardoor er steeds vaker van medewerkers wordt verwacht dat ze leren buiten werktijd. Medewerkers staan hier voor open, maar willen wel binnen privé tijd zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze leren. Tevens willen ze leren op een 'moderne' manier. Van de noodzaak van het op peil houden van IT kennis is iedereen zich bewust. Wel wordt er gezocht naar manieren waarop dit goedkoper kan. Het opleidingsbudget staat dan ook regelmatig onder druk.

Kortom: er is een snel toenemende behoefte om medewerkers op een flexibele manier meer te laten leren voor minder geld.

Verschillende leervormen

In Nederland worden tot dusver twee manieren van leren het meest gehanteerd. Enerzijds klassikaal leren, waarbij de hoge prijs, het reizen, de werktijd die het kost en het risico van annuleren (vanwege onvoldoende deelnemers) als nadelen worden gezien. Anderzijds de 100% zelfstudie, waarbij middels een cursusboek en veel googlen, wordt geprobeerd het examen te halen. Nadeel hiervan is dat het opdoen van praktijkervaring vaak ontbreekt en er weinig zicht is op het rendement. Veelvuldig krijgen wij de vraag welke leervorm de beste is. Voor IT-University staat het antwoord op die vraag vast. De beste leervorm is de leervorm die bij jou past. Iedere leervorm heeft namelijk zijn kenmerken en eigenschappen. De situatie van de cursist bepaalt of deze kenmerken positief of negatief zijn. De juiste keuze wordt gemaakt door vragen te beantwoorden: wat, hoe, waar en wanneer wil je leren?

Een goede IT-opleider stuurt daar niet in. Al ligt het accent bij veel van de gevestigde IT-opleiders op klassikaal opleiden, waarbij er alleen geld wordt verdiend wanneer de aanwezige klaslokalen voldoende zijn gevuld.

Momenteel geven veel werkgevers duidelijke kaders mee, qua budget en moment van leren (lees; 'buiten werktijd'). E-learning als leervorm is daardoor sterk in opkomst.

Voordelen: lage prijs en leren waar en wanneer je wilt.

Nadeel; het is vaak onvoldoende praktijkgericht en er is geen contact met mede-cursisten en docent, dus het vereist zelfdiscipline. Deze nadelen zijn op te lossen door de e-learning te combineren met een labomgeving waarin kan worden geoefend, een digitaal leerplein waarmee contact met medecursisten en de docent tot stand kan worden gebracht en waarin de progressie kan worden gemonitord door zowel de leercoach als de leidinggevende. Docentenondersteuning kan wanneer nodig worden geïntensiveerd middels virtual classroom sessies, waardoor er een 'blended' traject ontstaat.

Wanneer er in een korte tijd veel kennis moet worden opgedaan, is klassikaal (in-company) vaak de beste leervorm. In de meeste andere gevallen sluit praktijkgerichte e-learning (e-learning Plus) vaak het beste aan bij wat zowel werkgever als cursist willen.The cone of learning en de didactische relatie met e-learning Plus

Didactische opbouw

Onderzoek van Edgar Dale heeft lang geleden al geconcludeerd dat het oefenen / toepassen van nieuwe kennis de beste manier is om de materie echt goed te gaan beheersen (zie afbeelding). Vandaar dat een e-learning Plus traject het beste uit de volgende didactische stappen kan bestaan:

 • 0-meting waarbij de ontbrekende kennis in kaart wordt gebracht
 • E-learning content en overig studiemateriaal om de ontbrekende kennis te bestuderen
 • Praktijkopdrachten maken in de labomgeving
 • Opgedane kennis testen middels oefenvragen
 • Maken van oefenexamen (1-meting)
 • Traject afsluiten met het officiële examen

MEER leren voor MINDER geld

IT-University heeft, ingaande op e-learning Plus; het volwaardige alternatief voor een klassikale opleiding, in mei 2012 iets nieuws geïntroduceerd om nog beter invulling te kunnen geven aan de behoefte om meer te leren voor minder geld.

Als enige IT opleider in Nederland biedt IT-University op basis van een jaarabonnement een complete opleidingscatalogus aan. Voor een bedrag lager dan één week klassikaal trainen kan er één jaar lang onbeperkt worden geleerd. Deze catalogus bevat alle populaire Microsoft, Cisco, Citrix, VMWare, CompTIA en EC Council trainingen. Het mooie van een dergelijke catalogus is dat een cursist gedurende een vol jaar alle kennis uit de catalogus kan halen die nodig is. En dat voor een vast bedrag. Dit voorkomt onverwachte uitgaven, of het niet kunnen trainen vanwege gebrek aan budget.

Het rendement

Een opleiding is geslaagd wanneer het beoogde resultaat is behaald. Veelal is dat het slagen voor het betreffende examen inclusief het succesvol toepassen van het geleerde in de praktijk met een tevreden (interne) klant als resultaat. De goedkoopste opleiding geeft vaak niet het beste rendement. Het eerder genoemde didactische model heeft uitgewezen dat met een relatief lage investering uitstekende resultaten worden geboekt, wat resulteert in een uitstekend rendement.

Succesfactoren

Uiteraard zijn er valkuilen en succesfactoren. Onderstaand de belangrijkse om rekening mee te houden:

 • Kies een IT-opleider die aantoonbare ervaring heeft met deze leervormen;
 • Begeleid cursisten die voor het eerst kennismaken met deze leervorm goed zodat ze begrijpen welke actieve rol ze zelf hebben. Bij groepen werkt een kick-off sessie erg goed;
 • Neem als verantwoordelijke manager een actieve rol in de begeleiding door de voortgang en de progressie regelmatig te bespreken;
 • Zorg dat er (wanneer nodig) goede docentenondersteuning aanwezig is;
 • Kijk minder naar de studietijd, maar veel meer naar het studieresultaat;
 • Beloon behaalde resultaten (behaalde examens). Bijvoorbeeld in de vorm van meer salaris vanwege de meerwaarde die de extra kennis heeft voor de organisatie:
 • Kijk tijdens het kiezen van een opleiding niet alleen naar de prijs, maar ook naar het rendement.

Hulp nodig?

Als IT-University horen we vaak dat zowel cursisten als managers 'verdwalen' in alle informatie bij het vinden van het juiste examen en de passende opleiding. De weg kwijt? Wij helpen graag bij het beantwoorden van de vier belangrijke vragen: wat, hoe, waar en wanneer wil je leren.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.it-university.nl.