Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 4 april 2011
Auteur:


MBA Sport Management: een reis door de sportwereld

"Met de executive MBA Sport Management maak je als het ware een reis door de sportwereld. Met twee studiereizen naar China en Amerika en een blik achter de schermen in Nederland", begint Philip Wagner, academicus, adviseur en ondernemer, zijn enthousiaste verhaal over de MBA Sport Management van het Sport Management Institute.

Philip Wagner over sport managementHet Sport Management Institute is een onderdeel van Wagner Group waar Philip Wagner directeur van is. De Wagner Group is een internationaal georiënteerde, professionele praktijk op het gebied van bedrijfs- en bestuurskunde, die staat voor ondernemen met kennis.

Het Sport Management Institute start dit jaar voor 18e keer met de MBA Sport Management, daarmee was het Sport Management Institute koploper in opleidingen op het gebied van Sport Management. De MBA Sport Management kan gezien worden als een innovatieve en dynamische opleiding, maar is vooral een zogenaamde executive opleiding. Hetgeen betekent dat daarin het principe van executive learning centraal staat. Door in de leersituatie inzicht vanuit wetenschappelijke theorieën toe te voegen wordt er productief gebruik gemaakt van de praktijkervaring die deelnemers al hebben. Wagner is kerndocent van het Sport Management Institute. Hij doceert voornamelijk over vraagstukken op het gebied van bestuur, strategie en organisatie. Wagner heeft een goed beeld van de bedrijfstak Sport. Hij deelt zijn visie graag met anderen en laat zijn licht veelvuldig schijnen over maatschappelijkvraagstukken.

De visie van Philip Wagner

Wagners reactie op het credo life long learning zet de toon voor het interview: "Er is altijd opgeleid en er zal altijd opgeleid worden." Met andere woorden: life long learning is niets nieuws,het is altijd al zo geweest. Toch benadrukt Wagner dat we wel verstandig met opleiden om moeten gaan, vooral nu met de vergrijzing. De komende twintig jaar verdwijnen er miljoenen mensen van de arbeidsmarkt en als we niet verstandiger met opleiden omgaan, zal dit aantal niet terugkomen. "Duurzaam personeelsbeleid", pleit Wagner, "personeel opleiden, maar dan niet in de zin van beleren, maar gericht op duurzame zelfontwikkeling. 'Ontwikkelen in een functie' moet centraal staan, niet 'ontwikkelen naar een functie'."

Sport Management Institute heeft een visie, gericht op executive MBA-opleidingen van minimaal twee jaar die duurzame zelfontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Deze visie bestaat uit de volgende drie delen:

Duurzaam, bruikbare kennis. Waarom zou je ieder jaar opnieuw kennis verzinnen en vervolgensweggooien? De Sport Management opleiding is opgehangen aan theorieën waar je niet alleen morgen, maar ook over 10 jaar nog iets aan hebt.

Mensen om leren gaan met kennis. Het gaat niet om het toepassen van kennis, maar om het goed gebruiken van kennis, met dezelfde kennis steeds nieuwe inzichten en werkwijzen ontwikkelen.Daarom is het onderzoeksdeel van de MBA Sport Management gericht op het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen.

Zelfinzicht. Wat kan je en hoe maak je daar gebruik van? Met andere woorden een MBA'er is vooral iemand die goed met kennis om kan gaan. Een goede vakman heeft niet zoveel gereedschap nodig, het gaat erom hoe je dit gebruikt. Daarom is naast kennisoverdracht, zelfreflectie door middel van de Socratische Methode belangrijk in de ontwikkeling van de professionele sportmanager.

Toegevoegde waarde

De toepassing van de Socratische Methode en de visie van Sport Management Institute zijn niet de enige toegevoegde waarden van de MBA Sport Management. Zoals Wagner al eerder zei is de reis door de sportwereld die deelnemers maken van grote waarde. Voeg daarbij de kennis die ze opdoen in het domein sport en de algemene kennis van een goede executive MBA en daar is het recept voor MBA SportManagement.

"Tijdens de reis door de Nederlandse sportwereld kijken deelnemers naar accommodaties, infrastructuren en heel belangrijk, naar de wijze van financiering", vertelt Wagner. Hij illustreertdit met een voorbeeld: "Voetbal is een enorme publiekssport. Er zijn immers 16 miljoen bondscoaches.Schermen is dat bijvoorbeeld niet. Beide sporten vragen om een geheel andere wijze om aan financiële middelen te komen."

Zorg en Welzijn

Eén van de manieren om aan extra financiële middelen te komen is overheidssteun. Denk hierbij aan projecten om kinderen meer te laten sporten en iedereen zal bekennen dat dit zijn weerslag heeft op de bedrijfstak Sport. Wagner merkt vooral dat de overheidssteun ervoor zorgt dat de bedrijfstak groeit. 7 miljard euro aan waardetoevoeging, 120.000 werkenden en miljoenen vrijwilligers vragen om een goede organisatie, terwijl de bedrijfstak sport nog steeds groeit. Het bijkomende effect van degroei is de maatschappelijke bemoeienis. "Een logisch gevolg", volgens Wagner, "zeker met een bedrijfstak van deze grootte. Dan kun je gewoonweg niet zeggen: 'Maatschappij, wij zijn lekker aan het sporten, geef ons geld, maar laat ons verder met rust'."

Sportevenementen

Acrobatische maneger ter illustratie van Sport ManagementNiet alleen de overheid draagt bij aan de populariteit van de sportwereld. Grote publiekstrekkerszijn vooral de grote evenementen zoals de Olympische Spelen, EK's en WK's, en Marathons etc. Niet alleen is de maatschappelijke betrokkenheid bij de Nederlandse sporter groot, er zijn vele innovaties te zien, vooral bij de Olympische Spelen. Denk maar materiaalontwikkeling en stadions met nul CO2-omissie.
Deze evenementen leiden tot een psychologisch effect bij potentiële kandidaten. Men denkt diemarkt is interessant, daar moet ik zijn. "De bedrijfstak Sport moet er echter wel voor zorgendat de maatschappelijke credit die sport op dit moment heeft, in daden wordt omgezet. Andersis het spelletje over drie tot vijf jaar weer voorbij",waarschuwt Wagner.

Leer verliezen om te kunnen winnen

Het is echter niet alleen de maatschappij die belang heeft bij de sportwereld. Ook opleiders zelf hebben belang bij een goede bedrijfstak sport. Ze kunnen namelijk veel van toptrainers uit de sport leren. Wagner, zelf docent, heeft altijd met veel aandacht gekeken naar verschillende toptrainers in de sport. En hij kan in ieder geval één ding noemen dat hij ervan geleerd heeft: het vermogen om te verliezen. Hij beseft dat mensen dat vreemd vinden. "Maar", benadrukt hij, "om te winnen moet je bijna even vaak verlies hebben geïncasseerd. Dat is een hele belangrijke vorm van prestatie en geldtook voor leiderschap in organisatie. Als iets niet lukt, kijk dan waarom het niet lukt en try harderof verander je inspanningscurve. Dat is het recept voor een succesvolle carrière.

Wagnergroup is een 'Triple Crowned' organisatie

De visitatiecommissie van Certiked VBI heeft op 20 oktober jl. ons bezocht om te onderzoeken of de "Executive MBA Sport Management" opleiding NVAO geacrediteerd kan worden. Verheugd zijn wij dat het programma aan de gestelde eisen voldoet en met een positief advies wordt voorgedragen voor het NVAO keurmerk. De Wagnergroup is dan een 'Triple Crowned' organisatie. Sinds 2001 zijn wij ISO9001:2000 gecertificeerd en sinds vorig jaar door CEDEO erkend.