Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 7 november 2008
Auteur:
Functie: Hoofd Marketing & Verkoop SOD-Opleidingen
Organisatie: SOD-Opleidingen


Maatwerktrainingen: het efficiënte alternatief

Geen enkele organisatie is gelijk. Ook binnen een bepaald domein zijn er geen geheel gelijke afdelingen of teams te vinden. De ene ICT-afdeling is de andere niet en de ene P&O-afdeling is niet te vergelijken met de andere. Daarmee lijkt het logisch om te concluderen dat opleidingsbehoeften van afdelingen of organisaties ook niet gelijk zijn.

Maatwerktrainingen kunnen op kantoor op locatie gegeven worden

Toch sturen we allemaal medewerkers naar standaardcursussen waar iedereen hetzelfde standaardprogramma volgt. Gezien de voorgaande conclusie eigenlijk een vreemde situatie. Een situatie die niet in het voordeel van de deelnemer lijkt te zijn. Hoeveel van de inhoud van deze standaardtraining is direct van toepassing op zijn situatie? Maar het is ook niet in het voordeel van de opdrachtgever. Organisaties zien graag een optimaal effect van hun investering in scholing van haar medewerkers. Dit moet efficiënter kunnen.

Een oplossing voor deze problematiek is een maatwerktraining. Zoals de naam al aangeeft is dit een training of opleidingstraject op maat gemaakt voor de opdrachtgever. Hiermee is het mogelijk de inhoud van de training perfect aan te laten sluiten bij de behoeften van de medewerkers en de organisatie. De opdrachtgevende organisatie heeft een grote invloed op de inhoud van de opleiding. In overleg met het opleidingsinstituut komt u tot een aantrekkelijk programma waarbij de combinatie van leerdoelen (opdrachtgever) en didactische werkvormen (opleider) zorgt voor een optimaal resultaat. Daarmee is gelijk het grootste voordeel van een maatwerktraining genoemd.

Ondanks de vele voordelen (zie kader 1) kijken organisaties niet altijd naar maatwerktrainingen om hun opleidingsbehoefte in te vullen. Terwijl er vele situaties denkbaar zijn, waar dit wel de meest effectieve manier van opleidingen is (zie kader 2).

Het is uiteraard van belang om de juiste maatwerkcursus voor de juiste mensen te verzorgen. Daarom is een meting van het competentieniveau van de medewerkers, voordat de inhoud van de opleiding is bepaald, zeer nuttig. Er zijn verschillende methoden om te bepalen welke competenties een individu of het gehele team nodig heeft. Aan de hand van resultaten kan een opleidingscentrum dan een passend opleidingspakket samenstellen, waarbij iedereen alleen relevante trainingen volgt. Dit komt de efficiëntie van het maatwerktraject ten goede. Ook het inzetten van een coach tijdens en na een opleidingstraject helpt om het effect van de training te vergroten. Hoe vaak gebeurt het niet dat in de drukte van vandaag de dag, de medewerkers wel een training volgen, maar daar eigenlijk niet direct iets mee doen.


Zowel het inzetten van een competentiemeting en een coach vergroten het effect van een maatwerktraining

Moeten we dan helemaal geen standaardopleidingen meer volgen? Natuurlijk wel. Deze opleidingen zijn heel nuttig, mits ingezet voor de goede redenen. Vooral als het gaat om basiskennis en -vaardigheden is een standaardopleiding vaak de beste optie. Maar in een periode waarin efficiency en effectiviteit voor alle organisaties zo belangrijk zijn, biedt maatwerktraining vele voordelen. Elke organisatie zou bij een opleidingsvraag in ieder geval maatwerk / incompanytrajecten moeten overwegen.


Kader 1: tien voordelen van maatwerk

 • Een maatwerktraining is op maat gemaakt. Als opdrachtgever kunt u uw eisen en wensen in de training laten opnemen, waardoor de training altijd aansluit bij uw behoeften en de situatie van uw organisatie.
 • De kosten per medewerker liggen lager dan bij individuele inschrijvingen.
 • De deelnemers besparen reistijd met een incompanytraining.
 • Variabele cursustijden zijn mogelijk. De opdrachtgevende organisatie kan lestijden aanpassen aan piekmomenten in de werkzaamheden.
 • Bij een training van een team uit uw organisatie is de drempel om aan de discussie deel te nemen laag.
 • De deelnemers zullen zich ook meer betrokken voelen bij de lessen, omdat de voorbeelden uit de eigen organisatie komen.
 • Bij een training van een team wordt, bewust en onbewust, ook gewerkt aan de eenheid.
 • Bij een incompanytraining komt het gehele team in relatief korte tijd op het minimale kennis- en vaardigheidsniveau.
 • Bij een incompanytraining verdwijnt het gevoel van verplichting. De deelnemers zien een dergelijke training meer als onderdeel van het werk, weerstanden verdwijnen.
 • Als organisatie kun je met maatwerk laten zien dat je de medewerkers serieus neemt.


Kader 2: checklist

Bepaal aan de hand van deze vragen of een maat werktraining voor uw organisatie een geschikt alternatief is. Beantwoordt u de vragen overwegend met ja? Denk dan eens aan een opleidingstraject op maat.

 • Is er binnen uw organisatie / team sprake van een opleidingsachterstand?
 • Vinden er nu of in de nabije toekomst ontwikkelingen veranderingen plaats in de werkzaamheden en / of samenstelling van uw team?
 • Bevindt u zich met uw team in - of aan de vooravond van - een fusie of grote reorganisatie?
 • Is er de afgelopen jaren een groot verloop van personeel geweest?
 • Heeft u te maken met personeel op verschillende locaties?
 • Heeft uw personeel wel de vereiste basis opleiding, maar zijn er zoveel veranderingen opgetreden de laatste jaren dat bijscholing eigenlijk wel nodig is?
 • Is er de afgelopen jaren wel geïnvesteerd in opleidingen, maar vindt u het resultaat tegenvallen?
 • Is er niet voldoende budget binnen de organisatie om alle medewerkers van uw afdeling afzonderlijk naar een opleiding te laten gaan?


Praktijkcases

Organisatie Y heeft in overleg met een opleidingscentrum een meerjaren opleidingsplan opgesteld, dat synchroon loopt met het beleidsplan. Enkele keren per jaar krijgen de medewerkers een training die hen voorbereidt op de ontwikkelingen die korte tijd daarna worden ingezet. Op deze manier weet de organisatie dat alle medewerkers op hetzelfde niveau zitten en zich ervan bewust zijn wat er gaat gebeuren en welke rol zij daarin spelen.
Organisatie Z heeft een nieuwe functie gecreëerd binnen een bepaalde afdeling. Voor deze functies is gekozen voor een zij-instroom van mensen met het gewenste werk- en denkniveau, maar niet met de specifieke ervaring in dit domein. Voor deze medewerkers verzorgt een opleidingsinstituut gelijk bij de start van hun dienstverband een vakinhoudelijke opleiding die hen de goede basis geeft om hun werkzaamheden uit te voeren.