Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Maatwerk in opleidingen

Heeft het volgen van hoger onderwijs nog zin en nut voor professionals? Dit is een terugkerende vraag in het maatschappelijk debat over onderwijs. Wat is de inspanning die je als individu, als mens, als professional moet leveren en welke baten staan daar tegenover? Kom je met het hoger onderwijs inderdaad nog verder in een tijd waarin de waarde van opgebouwde kennis steeds meer relatief wordt?

Blije studerende professional met maatwerk in opleidingenDe Open Universiteit

In de meeste opleidingsprogramma's worden oude theorieën en inzichten gedoceerd, waarbij de kennisoverdracht nog traditioneel klassikaal plaatsvindt. Wie nu echter onderwijs wil volgen, stelt andere eisen aan zijn/haar opleidingsinstituut. De balans tussen werk en privé is hierbij belangrijk. De Open Universiteit (OU) heeft hiervoor, al vanaf het moment van oprichting, gekozen voor een andere aanpak: afstandsonderwijs. U kunt uw opleidingsinspanning aanpassen aan uw beschikbare tijd. Bij de OU kunt u studeren in uw eigen tijd, uw eigen tempo en waar u maar wil.

De OU is expert op het gebied van het didactisch benutten van e-learning en weet welke leerstrategieën kunnen worden ingezet voor studerenden. De inzichten van haar experts op het gebied van leerstofontwikkeling en netwerkleren worden vertaald in uw leerstofgebieden. Zo ontstaat het meest optimale evenwicht tussen uw inzet en leerdoelen.

Certified Professional Programs

Hoe zorgt u als professional ervoor dat uw competenties gedurende uw loopbaan actueel blijven? Een bijzondere uitdaging als u tijdens uw loopbaan wisselt van werkgever(s), of als u als zzp-er met meerdere opdrachtgevers werkt. En hoe kunt u dan - relevant voor werkgever of opdrachtgever - competenties aantonen, waarmee u verschil maakt in een concurrerende markt? Door het volgen van de Certified Professional Programs van de OU. Hiermee verwerft u competenties, direct toepasbaar in uw professionele werksituatie.

Focusopleidingen

De waarde van opgebouwde kennis wordt steeds relatiever. Daarom zet de OU ook focusopleidingen in. Die leiden tot een specialisatie op bachelorniveau. Hoe? Door het slim combineren van twee, drie of vier cursussen die beschikbaar zijn.

(Leer)netwerken

Het belang van netwerken en leernetwerken neemt toe. Onze experts vertalen deze trend in onze onderwijskundige benadering. Hoe we samenwerking binnen leernetwerken (uw studiegenoten of collega's ) kunnen bevorderen. Inzichten waarvan u profiteert tijdens uw studie, als professional op de werkplek en als privépersoon.

Leven-lang-leren

Binnen de OU wordt aandacht besteed aan het strategische thema leven-lang-leren. We hebben een visie op hoe mensen keuzes maken uit het aanbod. En - belangrijk bij het op maat samenstellen van uw programma - hoe u kunt worden ondersteund bij het uitstippelen van uw leerpad.

Op inhoud de beste!

Anno 2011 is het gemeengoed om het oordeel van 'peers' mee te nemen in aanschafbeslissingen. Dat geldt bij de aanschaf van een boek, het reserveren van een vakantie of het volgen van een studie. Wat is dan het oordeel over de OU? Onze studenten zijn de meest tevreden studenten van Nederland. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studentenenquête 2011, die 15 juni jl. zijn gepubliceerd. De algemene tevredenheidscore bedraagt 4.4 op een schaal van 5. Op inhoud een 4.3, terwijl het gemiddelde cijfer voor alle universiteiten op 3.7 ligt. Onder inhoud vallen een aantal deelaspecten die betrekking hebben op kwaliteit van het onderwijs: het niveau van de opleiding, de aansluiting bij de vooropleiding en actuele ontwikkelingen, de mate waarin de opleiding stimulerend is, de samenhang tussen de verschillende onderdelen, de gehanteerde werkvormen, de mogelijkheid om zelf de inhoud te bepalen en de inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal.

Maatwerk in opleidingen

Wie een studie op hoog niveau wil volgen, staat voor stevige uitdagingen. Een uitdagende werkomgeving, een aandacht vragende privésituatie en de focus op de studie. U zult als student (maar waarschijnlijk ook als werknemer of als privépersoon) meer moeten doen in minder tijd. Keuzes maken die niet altijd makkelijk zijn maar wel noodzakelijk. Stevige uitdagingen dus. Het selecteren aan de hand van de hierboven genoemde aspecten draagt bij tot het maatwerk, dat noodzakelijk is om verder te komen.