Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 7 november 2008
Auteur:
Functie: Programmadirecteur
Organisatie: NCOI Opleidingsgroep


Leren is leuk - flexibel leren maakt Leven lang leren aantrekkelijk voor werkenden

Leven lang leren klinkt niet leuk. Levenslang heeft namelijk een hele andere lading. Dat behoeft geen toelichting. Maar tegelijkertijd is het van belang om naast het werk te blijven leren. En dat is best leuk. Om dat goed mogelijk te maken is flexibel leren van belang. De doelgroep werkenden heeft veel keuzes te maken. Er is concurrentie van werk, een partner, kinderen, ouders die ouder worden, vrienden, een verbouwing aan het huis. Allemaal belangrijk om aandacht aan te besteden. En die opleiding dan? Dat moet zo flexibel mogelijk ingevuld kunnen worden. Dan is het haalbaar en leuk.

Een computer college ter illustratie van flexibel leren
Flexibel leren maakt Leven lang leren aantrekkelijk voor werkenden

Steeds meer opleiders voeren innovaties door om opleidingen flexibel in te richten en te organiseren. De opkomst van EVC (het erkennen van verworven competenties) speelt hierin ook een belangrijke rol. NCOI wordt in deze innovatie steeds vaker als voorbeeld gezocht, onder andere in het project 'flexibel leren' dat op initiatief van het Ministerie van OCW vormgegeven wordt door Kennisnet. Hieronder een schets wat flexibel leren betekent vanuit het perspectief van NCOI.


Flexibiliteit naar instroommoment

Alhoewel het ritme van een normaal collegejaar ook bij NCOI nog wel aanwezig is, met een flinke piek in september, zie je dat steeds meer cursisten instromen door het jaar heen. Door een sterk doorgevoerde modulaire aanpak kunnen cursisten meerdere keren per jaar instromen. De opleidingen op ieder niveau zijn zodanig vormgegeven en ontwikkeld dat dit mogelijk is. De action learning aanpak maakt de opleidingen bovendien sterk praktijkgericht. Daarmee wordt vanuit wisselend perspectief gewerkt aan verschillende onderwerpen in de opleiding. Flexibliseren naar instroommoment geeft deelnemers de vrijheid in de start en planning van hun opleiding.


Flexibiliteit in onderwijsvorm

Cursisten hebben uiteenlopende wensen. Dag, avond, zaterdag, liefst op een locatie dichtbij huis of juist graag in de vorm van E-leaning. Opleidingen in versnelde variant of juist in iets rustiger tempo. E-learning neemt als onderwijsvorm dan ook steeds meer in belangstelling toe. Maar zoals bij meer ontwikkelingen, gaat de techniek veel harder, dan de verandering in leergedrag en leerwensen. Veruit de meeste werkenden kiezen voor opleidingen in de vorm van contactonderwijs. Een avondstudie of een dagopleiding, in deeltijd. Ook omdat er dan een sociale plicht is naar elkaar om naar de bijeenkomsten te gaan en om je opdrachten goed voor te bereiden. Samen sleep je elkaar door de opleiding heen.

Flexibliseren naar onderwijsvorm geeft deelnemers vrijheid in de locatie, dag en avond om een opleiding te volgen. E-leaning geeft nog meer ruimte om zelf de opleiding in te richten en heeft zeker bij een doelgroep van werkenden een belangrijke toegevoegde waarde. Het vraagt wel extra discipline.


Flexibiliteit in programma

Leren tijdens het werk is in Nederland heel gewoon geworden. In juni van dit jaar gaf het CBS in een publicatie aan dat jaarlijks ruim 10.000.000 mensen een opleiding volgen naast hun baan. Nederland heeft daarmee een hele goede leercultuur. Het behalen van een diploma terwijl je werkt wordt ook steeds belangrijker als opstap naar een volgende carrièrestap. Goed voor het CV, goed voor je verdere persoonlijke ontwikkeling en ook goed voor een bedrijf om medewerkers met een opleiding en erkend diploma te binden. En goed voor de economie. Belangrijk is dat werkenden de mogelijkheid hebben om flexibel stapsgewijs een complete opleiding te kunnen volgen. Doordat een langere opleiding in delen kan worden gevolgd, kan een cursist die onderwerpen kiezen die juist op het moment van studiekeuze goed aansluiten op zijn persoonlijke leerdoelen.

Zo kun je als cursist steeds de onderwerpen volgen die relevant zijn, waarbij je uitzicht houdt op een volwaardig diploma. In plaats van een schoenendoos vol met losse certificaten en bewijzen van deelname, kan gestructureerd gewerkt worden aan het behalen van een echt diploma. Er is een duidelijke trend dat dit belangrijker wordt.


Flexibiliteit in major en minor

Steeds meer opleidingsinstituten bieden keuzemogelijkheden in hun programma's. De major en minor indeling uit de bamastructuur met vrije ruimte biedt die mogelijkheid. Er kan steeds breder gekozen worden in allerlei accenten in programma's in de vorm van minoren in zowel bachelor als masteropleidingen. Het biedt cursisten de mogelijkheid om een deel van het programma in te richten naar eigen inzicht en wensen.


Nederland kenniseconomie

Er wordt in de politiek veel aandacht besteed aan het bevorderen van leren en werken vanuit de speciaal in het leven geroepen projectdirectie Leren en Werken om met name aan de onderkant iedereen te stimuleren om minimaal een startkwalificatie te behalen. Maar ook in het hogere segment van hbo en master is er goede politieke belangstelling om naast je baan te blijven leren. Het combineren van een baan met een opleiding, of gewoon een opleiding volgen naast je baan is goed voor iedereen. Goed voor jezelf. Je wordt uitgedaagd, op scherp gezet, je ontmoet leuke nieuwe mensen met allerlei ideeën. Het zet je aan het werk. Het is goed voor je werkgever, die door jou ook wordt uitgedaagd en ziet dat je door de opleiding vaak het belang ziet om volgende carrièrestappen te willen maken, zo mogelijk binnen de bestaande organisatie. Veel opleidingen maken gebruik van 'action learning' waarin je opdrachten uitvoert binnen je werksituatie. Dat is erg gunstig voor de werkgever die ineens een extra consultant beschikbaar heeft.

Je valt positief op met een opleiding naast je baan. Het is ook goed voor de maatschappij. Vanuit macro-perspectief is het goed wanneer veel mensen naast hun werk investeren in hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Nederland kenniseconomie is een vrij abstract begrip. Het is uiteraard wel helder wat de bedoeling is, maar hoe werk je hieraan mee? Hoe bereiken we een kenniseconomie? Als iedereen nu inziet dat een deeltijdopleiding leuk, leerzaam en boeiend is, dan werkt dat zeker positief. Zie het als een moderne combinatie van Maslow en Darwin. The survival of the fittest heeft niet langer betrekking op ontwikkeling gericht op voldoende beschikbaar zijn van de eerste levensbehoefte, voedsel, maar op ontwikkeling in kennis en innovaties en zelfontplooing. En dat werkt.

En daar zitten we dan ons hele leven lang te leren. Hele dag gewerkt, 's avonds naar de deeltijdschool voor een masterdegree. Het is maar goed dat leren zo leuk is!