Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 5 november 2008
Auteur:


Je carrière als topsport

Is training van belang voor je carrière? Wat een open deur! De voorwaarden van het goed inzetten van een opleiding voor je carrière.

Timing tijdens een topprestatie

Avans+ gebruikt in haar communicatieuitingen de metafoor van de sport. Dit is een bewuste keuze, want zowel in het bedrijfsleven als in de topsport, draait het om presteren, om teamwork, om de wil beter te zijn dan je concurrenten, om de ambitie om het beste uit jezelf en je team te halen. Daarvoor heb je training nodig. Momenteel werken we er hard aan om deze gedachtegang in onze opleidingen een prominente plaats te geven. Niet alleen in woorden, maar bovenal in daden.

Maar als ik dan de daad bij het woord voeg en ik trek de parallel met sport door in de werktitel van dit stuk, dan zou de nieuwe titel luiden: Is training van belang voor je (top)sportcarrière? Wat een open deur! Want topsport bedrijven is trainen, trainen en nog eens trainen. Een investering van twintig tot dertig uur in de week is heel normaal om net die ene keer in de week, in het jaar, of zelfs eens in de vier jaar een topprestatie te kunnen leveren.


Het trainingsschema van werknemers

Bedrijven halen graag toppers in huis, getuige de advertenties, carrièresites en activiteiten van werving- en selectiebureaus. Maar hoeveel uren training zijn nodig om op het moment suprème daadwerkelijk een topprestatie te leveren? Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde bedrijfsinvestering in het opleiden en trainen van medewerkers beperkt blijft tot twee tot vijf dagen per jaar. Als je die hoeveelheid tijd afzet tegen de trainingsschema's van topsporters, valt de training van topmedewerkers in het niet.

Natuurlijk wordt, ongeacht het niveau en het soort werk, veel van onze tijd in beslag genomen door routinematige handelingen. Daar heb je geen training voor nodig (Hoewel, soms denk ik bij het aanschouwen van een wedstrijd van het Nederlands elftal dat de veelvuldig gehanteerde breedtepass toch ook verdacht veel lijkt op routinematig handelen).

Maar juist aan het correct uitvoeren en beheersen van routinematige werkzaamheden wordt steeds minder waarde gehecht. Als het even kan, laten we machines deze werkzaamheden overnemen. Wat niet geautomatiseerd kan worden, hevelen we over naar landen waar goedkope arbeid in overvloed voorhanden is. De Westerse wereld zal de concurrentie moeten aangaan op het gebied van innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Dat vraagt om personeel dat bereid is topprestaties te leveren. Mensen die in staat zijn de goede dingen op het juiste moment te doen. Daar is oefening, ervaring, intuïtie en gedrevenheid voor nodig.


De praktijk als beste leermeester

Terug naar de vraag: Hoeveel training hebben medewerkers dan nodig om topprestaties te leveren? Vier dagen naar school en één dag werken? Dat is niet realistisch Dan toch nog maar even vasthouden aan de metafoor van de sport. Een sporter ontwikkelt zijn talent door te oefenen. Maar de belangrijkste training bestaat uit het opbouwen van wedstrijdritme en wedstrijdmentaliteit.

Ervaring doe je op in de praktijk. Ook voor een werknemer is het werk zelf de beste leermeester. Echter, wat in het leertraject vaak ontbreekt, is coaching en intervisie. Bij een sporter is het heel normaal dat een wedstrijd wordt opgenomen op video en later als spiegel wordt voorgehouden. De geleverde prestaties zijn de opmaat voor de training die daarna volgt, afgestemd op het stimuleren van de sterke punten en het verbeteren van de zwakke punten, want elke trainer weet dat met trainen op spierkracht alleen het uithoudingsvermogen niet vanzelf beter wordt. Die training op maat, op basis van reflectie van eerdere prestaties, ontbreekt veelal bij een werknemer. Die wordt naar een opleiding gestuurd, of hij kiest een opleiding die soms niets met zijn prestaties op het werk te maken hebben.

Trainen in relatie tot prestaties

Is het volgen van een postbachelor opleiding van belang voor je carrière? Ja, maar alleen als de opleiding sterk gerelateerd is aan de prestaties die geleverd moeten worden. En dan nog is trainen alleen niet voldoende. Om een topprestatie te leveren heb je ook op ander vlak steun nodig. Iemand die je aanmoedigt, iemand die je begeleidt, en niet te vergeten: medespelers aan wie je je krachten kunt meten en die samen met jou een team vormen. Alleen een opleiding die ook daaraan aandacht besteedt, zal daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling.

En komt het dan nog wel goed in Nederland? Ja, ik geloof wel dat het goed komt. Het komt goed omdat mensen, zoals jij wellicht, hun verantwoordelijkheid nemen en de goede dingen op het goede moment doen. Professionals, die bereid zijn te investeren in het leveren van echte topprestaties en daarmee hun dromen verwezenlijken en anderen kippenvel bezorgen. Of dat nu is tijdens de Olympische Spelen of op je dagelijkse werkplek.