Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 5 november 2008
Auteur:
Functie: Communicatie Adviseur
Organisatie: Transfergroep Rotterdam (met dank aan Tekstbureau Talent)


In één keer een stap verder- Daarbij kan een post-hbo-opleiding-op-maat de oplossing zijn

De eigen werksituatie kan nóg centraler dan in gewone 'open' opleidingen door post-hbo-opleidingen op maat en/of individueel te volgen.

Managers kunnen profiteren van een goed organisatieadvies

Ontwikkelen, groeien, veranderen en meedenken. Liefst in een rap tempo. Dat is wat er van een moderne organisatie wordt gevraagd. Ook de samenleving verandert voortdurend en over vijf jaar ziet de markt er heel anders uit. Transfergroep Rotterdam (een opleidingen en advies organisatie die verbonden is aan de Hogeschool Rotterdam) helpt organisaties te bepalen waar zij over vijf jaar staan.

Ruim 34.000 mensen volgden al een opleiding uit het open aanbod van Transfergroep Rotterdam. In dit zogenaamde open aanbod volgt een student een standaardcursus samen met andere professionals. Voordeel is dat je dan kennis en ervaringen met medestudenten uitwisselt en komt tot nieuwe inspiratie en ideeën. Het succes van zulke opleidingen ligt dus niet alleen in de actualiteit of bekwaamheid van de trainers. Ook de deelnemers leveren zelf een substantiële bijdrage. Het open aanbod is altijd zeer praktijkgericht, de toepasbaarheid in de eigen werksituatie stellen ze telkens weer centraal. Maar die eigen werksituatie kan nóg centraler staan. Daarvoor bieden opleidingen op maat en / of individuele maatwerktrajecten uitkomst.


Maatwerk

Met informatie van binnenuit de organisatie en met oog voor de bedrijfscultuur wordt een opleidingstraject gevormd geheel naar de wens van de klant. Gedurende het traject is het gericht inspelen op actuele issues waar medewerkers mee te maken krijgen belangrijk. Met een maatwerkopleiding komt een hele organisatie in één keer een stap verder. Tegelijkertijd is het een efficiënte en effectieve investering in medewerkers en beschouwen bedrijven het als een bewijs van een professioneel loopbaanbeleid.

De drie-eenheid persoon, professional en organisatie is voortdurend in beweging. Wanneer op één van de drie vlakken iets verschuift, raakt het uit balans. Dit kan zich vertalen in een probleem, maar ook in vragen of in een nieuwe ambitie. Een organisatie heeft dan niet altijd iemand voorhanden die objectief weet te luisteren en de juiste vragen kan stellen. In dat geval kan de helpende hand worden geboden. De keuze bestaat daarbij uit verschillende begeleidingsvormen, zoals coaching, supervisie, conflicthantering en loopbaanbegeleiding. Deze professionele ondersteuning worden gehaald uit coaches en supervisors die actief zijn in branchegerichte opleidingen. Daarnaast maakt Transfergroep gebruik van een uitgebreid netwerk van erkende externe supervisors.

Want maatwerk is vooral luisteren naar de wensen van de klant. Een mooi voorbeeld is een maatwerktraject dat Transfergroep verzorgde voor Zorgpartners Midden-Holland. Zij wilden inspelen op de trend dat ouderen niet meer in de rij staan voor een plekje in een zorginstelling. Ouderen blijven liever zo lang mogelijk thuis wonen en kiezen bewust voor een bepaalde zorgverlener. Dat vraagt om ondernemerschap en marketing, toch vrij nieuwe begrippen in deze sector. Speciaal voor deze klant ontwikkelde Transfergroep Rotterdam een incompanytraining waarin hun wensen werden omgezet in een opleiding op maat.

Daar komt nogal wat bij kijken. In het oriënterende gesprek dat Transfergroep had met Aris Bras, manager behandeling en begeleiding bij Zorgpartners Midden-Holland, hoorden ze: "Door de nieuwe wetgeving werken instellingen in de ouderenzorg met een prestatiegerichte bekostiging. Geen budget vooraf, maar eerst doen. Dan pas vangen." Daarnaast vertelde hij dat ze te maken hadden met een steeds meer kritische consument. Dat dwong ze tot vraaggericht werken, nieuwe producten te ontwikkelen én deze in de markt te zetten. Dat gold niet alleen voor de managers, maar juist ook voor de (para)medici binnen hun organisatie. Dat betekende een grote omslag in het werken en denken. Voor hij dat van zijn mensen kon verlangen, moesten ze daar natuurlijk wel de juiste competenties voor hebben.

Transfergroep Rotterdam werd gekozen om hierin ondersteuning te bieden. Ze bleken het beste in te spelen op de combinatie van anders leren werken en productinnovatie. Margriet Vaessen, hoofd opleidingen bij Zorgpartners Midden-Holland, die ook bij de gesprekken betrokken was vond het van belang dat de docenten hun roots in hetzelfde vakgebied hadden. "De gemiddelde (para)medicus kiest liever zelf zijn cursussen uit en laat zich niet zomaar iets vertellen", wist ze. Daarin had Transfergroep, met een speciale unit gezondheidszorg waarin enkele paramedici zitten, natuurlijk een pre. Gezondheidszorg blijft toch een aparte markt. Om snel in te spelen rond de situatie van de Wmo is er momenteel een speciale unit wmo actief.


Projecten als rode draad

Tijdens het opleidingstraject wilden ze de deelnemers laten werken aan een project. Bij de eerste groep werd het project pas aan het eind van de opleiding geïntroduceerd. Ze merkten dat op dat moment voor veel mensen de puzzelstukjes op de juiste plek vielen. Het project bleek een mooie rode draad door alle onderwerpen van de opleiding heen, van financiën tot coaching en onderhandelen. Tijdens de evaluatie besloten ze in onderling overleg om bij alle volgende groepen het project direct bij de start van de opleiding te introduceren en niet pas aan het eind." De complete opleiding was weliswaar nog niet afgerond, maar in de praktijk waren al nieuwe ontwikkelingen herkenbaar. Volgens de opdrachtgevers begon het al te bruisen. Medewerkers vormden multidisciplinaire teams, er liep een pilot rond een nieuw product en mensen vroegen hem hoe ze tot een goede uurtariefberekening moeten komen. Dat wijst erop dat de mensen binnen die organisatie al veel meer bezig zijn met de markt dan voorheen.


Een nieuwe trend is het volledige traject tot en met organisatieadvies

Moderne organisaties moeten alert zijn op ontwikkelingen in de samenleving. Het scholen, trainen en opleiden van professionals is daarmee onlosmakelijk verbonden. Het effect van scholing wordt pas optimaal wanneer er ook aandacht bestaat voor de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Steeds vaker wordt ernaar gevraagd om naast het opleidingstraject ook het organisatieadvies te verzorgen. Zo blijft het contact met de klant nog langer gehandhaafd.