Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 1 mei 2012
Auteur:


"Ik ben nu een serieuzere gesprekspartner"

Hoe bestuur je grote organisaties? Gevoelsmatig wist Marjory Smiers (49), locatiemanager en beleidsontwikkeling voor de geriatrische revalidatiezorg bij OsiraGroep, het wel, maar zij had behoefte aan een theoretische basis voor haar bevindingen. "Ik wilde de taal van managers leren spreken."

Overleg tussen docent en studentAuteur: Liesbeth Maas interviewt namens Pro Education Majory Smiers
Studie: Master in Management & Innovation, Pro Education
Functie: Locatiemanager en beleidsontwikkeling voor de geriatrische revalidatiezorg bij OsiraGroep

Om dat doel te bereiken besloot ze de Master in Management & innovation te volgen. Haar keuze viel op Pro Education omdat Marjory het handig vond dat de opleiding uit losse modules bestaat die je volgt wanneer het jou schikt. "Die geven je veel flexibiliteit. Je kunt onderweg pauzes nemen en dat is essentieel in combinatie met een volle werkweek en vaak ook nog een gezin." Flexibiliteit of niet, Marjory rondde de master strak in twee jaar af, naast haar gezin en baan bij OsiraGroep, de Amsterdamse zorgorganisatie waar ze ruim tien jaar werkzaam is. Voorheen als Manager zorg & welzijn, sinds kort als locatiemanager.

Netwerk als bonus

Marjory kijkt tevreden terug op de opleiding. "Om te beginnen kreeg ik een betrouwbaar advies tijdens het intakegesprek. Vervolgens bleek de ondersteuning en begeleiding gedurende de master heel goed." Marjory vertelt dat de eisen van de opleiding helder zijn opgesteld en dat daar efficiënt naar toe wordt gewerkt. "Eerst maak je je de theorie eigen en vervolgens pas je deze toe in de masterclasses en seminars. Wat de opleidingengids je vertelt, klopt precies." Ook over de opleiders is ze te spreken. "Het zijn hoogwaardige docenten, met zowel veel ervaring op theoretisch als op praktisch gebied." Zij leerden haar tal van nieuwe vaardigheden zoals het out-of-the-box-denken. "Ik werk al zo lang als manager in de zorg dat ik blind was geworden door alle regels en beperkingen. Steeds volgde ik hetzelfde stramien bij het oplossen van een probleem." Marjory heeft geleerd haar vastgeroeste gedachtegangen los te laten. Ze legt uit: "Ik denk nu steeds vaker: wat is het probleem, waar gaat het over? Vervolgens maak ik een mindmap, waarin ik niet kant-en-klare oplossingen schrijf, maar losse kreten die me in de juiste richting duwen. Pas na een dag maak ik een keuze in mijn oplossing."

Sinds de master roept ze vaker externe hulp in van collega's. "Je kunt het niet altijd allemaal zelf verzinnen, soms heb je sparringpartners nodig." Ook heeft ze andere deelnemers aan de master geraadpleegd. Marjory ervaart dit nieuwe netwerk als een extra bonus die ze aan de opleiding heeft overgehouden. "Al tijdens de lessen was het goed om te horen dat in andere werkvelden dezelfde problematiek kan voorkomen. Het is leerzaam om andere dilemma's te horen en vanuit een onbevooroordeelde blik mee te denken. Polyvocaal denken en luisteren wordt zo een tweede natuur."

Belang van emotie

Marjory kon binnen OsiraGroep geen innovatietraject doorvoeren met haar afstudeeronderzoek. Ze legt uit: "Door een turbulente reorganisatie heerste daar geen klimaat voor. Ik heb me in die periode als change-agent vooral beziggehouden met hoe je teams en teamleiders meekrijgt in een ingrijpend reorganisatietraject." Vanuit die invalshoek deed zij in haar afstudeerfase etnografisch onderzoek dat zij spiegelde aan de theorieën van Thijs Homan. Ze toonde aan dat niet alles in theorie te vangen is. Marjory bestudeerde de taal van filosofen om te bewijzen dat mensen, juist in veranderprocessen, keuzes maken op basis van hun emotie. "Homan zegt dat medewerkers niet mee willen in een verandering. Maar er zit nog een gebied tussen, en in mijn onderzoek heb ik de importantie daarvan laten zien."

De kennis met betrekking tot verandermanagement komt Majory nog steeds heel goed van pas. Ook bij het strategisch denken en het coachen van medewerkers op haar locatie en in de werkgroepen geriatrische revalidatiezorg kan ze de opgedane kennis van haar opleiding toepassen. De grootste vrucht die ze in de opleiding heeft geplukt is voor Marjory de managementliteratuur die ze tot zich heeft genomen. "Hierdoor weet ik nu veel beter hoe grote organisaties bestuurd worden, op basis van welke gegevens je beleidsstructuren maakt en hoe je die vertaalt naar de werkvloer."

Heeft ze met de master haar doel bereikt? Is ze inderdaad de taal van managers gaan spreken? "Nou en of", antwoordt Marjory lachend. "Voor het hoger management ben ik een serieuzere gesprekspartner geworden. En wat ik voorheen gevoelsmatig benoemde, daar kan ik nu management-taal aan geven en er een theoretisch kader naast zetten."

Toekomstmuziek

"Ik heb een 'honger' ontwikkeld naar kennis tijdens mijn masteropleiding en het toepassen van de nieuwe kennis in de praktijk." Majory blijft zich graag verder ontwikkelen en heeft het voornemen om het nieuwe promotietraject bij Pro Education te volgen. "Omdat geriatrische revalidatiezorg een vrij nieuwe ontwikkeling is en ik al veel onderzoek doe, is het een kleine stap om daar nog iets extra's tegen aan te zetten en een onderzoeksvraag te formuleren." Majory is nu met OsiraGroep bezig om te kijken hoe ze dit kunnen inrichten. De organisatie staat open voor leervragen en ziet in dat ook zij hier hun voordeel mee kunnen doen. "De goede ervaringen met Pro Education en de mogelijkheid die jullie nu bieden met het promotietraject, zorgen ervoor dat het voor mij erg prettig is om dit traject bij jullie voort te zetten."