Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 6 december 2011
Auteur:
Functie: Oud student
Organisatie: ABK Radboud Universiteit Nijmegen


"Ik ben door de opleiding anders 'geprogrammeerd' geraakt"

"In het jaar 2007 kwam ik tot het inzicht dat er beweging moest komen in mijn werkzame leven. Na 7 jaren gewerkt te hebben in de interne kwaliteits- en veiligheidszorg was mijn nieuwsgierigheid naar de werking van organisaties en bedrijven aangewakkerd. Ik wilde de mechanismen die impact hebben op organisaties en hun levensvatbaarheid doorzien, maar ook begrijpen waarom mensen in organisaties zich op een bepaalde manier gedragen."

Drs. Ing. Marieke Dirks over de MSc Bedrijfskunde"Naarmate ik mij hierin meer verdiepte via literatuur, groeide ook de ambitie om zelf de verantwoordelijkheid te gaan dragen voor de primaire processen in een bedrijf. Ik realiseerde mij dat het van belang was om daarbij een goede bagage te hebben en besloot daarom in 2007 om mij in te schrijven voor de MSc Bedrijfskunde van de ABK."

"Vanaf het eerste college vond ik waar ik naar op zoek was: een goede kwalitatieve en wetenschappelijke onderbouwing van de werking van organisaties en de wijze waarop samenwerking van mensen daardoor wordt beïnvloed. Ik kon tijdens de colleges voortdurend verbanden leggen naar mijn eigen dagelijkse praktijk, deze analyseren en ermee gaan experimenteren. Met name door het vak systeemtheorie en ook de methodevakken is een essentiële verandering gecreëerd in mijn denken. Door deze vakken is in de benadering van een probleem, de diagnose veel meer centraal komen te staan. Niet het 'hoe' maar het 'waarom' krijgt, sinds ik gestart ben met de opleiding, vooral de aandacht bij de uitdagingen die ik tegenkom in mijn werk."

"Uiteindelijk heeft vooral de sociaal-organisatorische invalshoek van de opleiding als ook het systeemdenken gemaakt, dat ik anders 'geprogrammeerd' bent geraakt. Mijn wens om verantwoordelijkheid te mogen nemen voor het primaire proces werd dan ook al tijdens mijn opleiding vervuld. Ik werd benoemd tot manager Planologie & Grondzaken en werd verantwoordelijk voor de hele ruimtelijke voorbereiding van nieuwe hoogspanningsinfrastructuur. Deze vrijwel geheel nieuwe competentie voor TenneT mocht ik gaan ontwikkelen. Het spreekt voor zich dat de opleiding hier uitermate goed bij van pas kwam. De studie heeft geleid tot een cum laude resultaat en ook de nieuwe afdeling is goed uit de verf gekomen. Inmiddels is de afdeling opgenomen in een nieuwe productline: Asset ontwikkeling, waarvan ik manager ben geworden. Een kroon op het werk!"