DĂ© opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 3 april 2017
Auteur:
Organisatie: Covalis
Bron: http://www.covalis.nl/


Het zwarte gat dat contractmanagement heet

Hoe komt het nou, dat ondanks goede inkoopprocessen er niet gebeurt wat u heeft gecontracteerd? Inkopers hebben het druk en na het contracteren moeten zij weer snel door met het volgende project. Hierdoor krijgt dat wat zich na de deal afspeelt, het contractmanagement, minder aandacht. De rest van de organisatie vertrouwt op de deal en concentreert zich op haar eigen doelen richting de vraagkant van de keten. Zo ontstaat er gemakkelijk een zwart gat in de aandacht voor contractmanagement!

Wie houdt regelmatig de contracten en prestaties van de leveranciers tegen het licht? En wie stelt zo nodig de dienstverlening bij? Vanuit ervaring weten wij dat er in veel contracten overlegmomenten met de leveranciersrelatie zijn ingebouwd. In de praktijk wordt daar alleen jammer genoeg weinig vervolg aan gegeven. Zo blijven veel 'kleine dingen' liggen en verdwijnen zij, net zoals in het heelal, in een zwart gat. Zonde!


Goed genoeg….

Veel organisaties zien hun leveranciers als een 'black box'. Zolang leveranciers maar goed hun best doen en voldoende presteren is het goed genoeg. Vaak zien deze organisaties contractmanagement als een stuk gereedschap om de leveranciersprestaties in toom te houden. Grip op de contracten is het hoogste goed. Gaat het mis? Dan hebben we altijd nog de contractvoorwaarden waar de organisatie op kan terugvallen.

Voeding voor beter presteren

Het is prima dat partijen elkaar 'prikkelend' bij de les houden. Alleen als deze prikkeling gepaard gaat met een discussie over de schuldvraag werkt dat wantrouwen in de hand. Het is beter om de verbinding met elkaar te zoeken door bijvoorbeeld gezamenlijke doelen na te streven. Dit leidt in de praktijk tot veel betere prestaties, mits ook de leverancier het nut en de noodzaak van dat doel begrijpt. In de keten verlenen leveranciers diensten aan business onderdelen, die vervolgens druk zijn om aan hun klantbehoefte te voldoen. Leveren die leveranciers niet behoorlijk? En verdwijnt de aandacht van contractmanagement in het 'zwarte gat'? Dan kan dit grote gevolgen hebben voor de waarde-creatie richting de business en/of de eindklant. Ogenschijnlijk kleine - niet uitgesproken - dingen gaan opspelen binnen de leveranciersrelatie en dat komt de samenwerking niet ten goede. Waak daarvoor, zeker als je eigen concurrentiepositie meer vraagt van een leverancier dan 'gewoon zijn best' doen.

Zet contractmanagement op de agenda!

Gebruik contractmanagement als gereedschap om transparantie te krijgen in wat er werkelijk gebeurt. Werk aan vertrouwen, door samen met uw leveranciers gemeenschappelijke doelen te stellen. Evalueer de prestaties in een open sfeer van gelijkwaardigheid en feedback. Alleen dan zorgt de gehele keten ervoor dat er groei ontstaat in de contractprestaties. Zo voorkomt u 'zwarte gaten' in aandacht voor contractmanagement en houdt u uw leveranciers in de actieve stand. Vraag ze gewoon om zichzelf te beoordelen en vraag om voorbeelden waaruit dat blijkt. Dit verhoogt de herkenning van hun eigen prestatie en komen leveranciers eerder in de ontwikkeling van 'nog beter presteren'. En dat geeft voor u en uw business weer ruimte in het heelal van contractmanagement!