Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 4 januari 2013
Auteur:
Functie: Programmamanager
Organisatie: Berghauser Pont Academy


Het belang van up-to-date blijven in de juridische sector

De markt van juridische informatie is sterk veranderd en in omvang toegenomen de afgelopen jaren. Dit komt ook door de groeiende doelgroep. In het algemeen kan worden gesteld dat de wereld aan het "verjuridiseren" is. Steeds meer normen worden wettelijk vastgelegd en gehandhaafd naar Amerikaans model. Dit brengt met zich mee dat er steeds meer advocaten zijn, het aantal is over de afgelopen tien jaar verdubbeld naar ruim 16.000 advocaten vandaag de dag.

De markt van juridische informatie is sterk veranderd en in omvang toegenomen de afgelopen jaren. Dit komt ook door de groeiende doelgroep. In het algemeen kan worden gesteld dat de wereld aan het "verjuridiseren" is. Steeds meer normen worden wettelijk vastgelegd en gehandhaafd naar Amerikaans model. Dit brengt met zich mee dat er steeds meer advocaten zijn, het aantal is over de afgelopen tien jaar verdubbeld naar ruim 16.000 advocaten vandaag de dag. Naast universiteiten hebben nu ook hogescholen juridische opleidingen ingericht die tot juridische (beleids)medewerkers en paralegals opleiden.

Hierdoor neemt ook de beschikbaarheid en daarmee het gebruik van informatie toe. Het besluit van de overheid tien jaar geleden, om de wet voor iedereen toegankelijk te maken, heeft geleid tot de oprichting van, onder andere, de websites www.overheid.nl en www.rechtspraak.nl, respectievelijk wetgeving en jurisprudentie die door iedereen vrijelijk te raadplegen zijn.

De advocaten, juristen en juridisch medewerkers zijn onder meer werkzaam in:

 • Advocatuur
 • (Juridisch) advies
 • Notariaat
 • Overheid (gemeenten, provincies, rijksoverheid, zbo's)
 • Bedrijfsleven

Zij zijn er in alle soorten en maten: van advocaat tot bedrijfsjurist, van senior jurist bij een overheid tot een administratief-juridisch medewerker en sociaal-juridisch dienstverlener. Het pallet is divers en elke groep heeft zo zijn eigen specifieke informatiebehoefte. De een gaat dieper in de materie dan de ander, dat verschilt per groep en onderwerp.

Juridische informatie

Juristen moeten beschikken over actuele en exacte informatie. Bij behandeling van hun dossiers gaan zij namelijk uit van de letter van wet en proberen hun casus op te bouwen rond de interpretatie hiervan.

Er zijn nu een aantal bronnen waaruit de informatie gehaald wordt:

 • juridische tijdschriften
 • juridische nieuwssites op internet
 • boeken en wettenbundels van uitgevers
 • de al genoemde websites overheid.nl en rechtspraak.nl
 • kennisbanken van uitgevers
 • geïntegreerde informatiesystemen van content integrators en eigen intranet van advocatenkantoren

Het is van groot belang dat de geraadpleegde informatie correct is. Indien er ergens een hiaat is, kan dit leiden tot verlies van een zaak of het geven van verkeerd advies of verkeerde informatie, met alle gevolgen van dien. Dit betekent dat een jurist continu op de hoogte moet blijven van de ontwikkelingen in zijn / haar vakgebied:

 • Is er wet- en regelgeving gewijzigd of bijgekomen? Dan gaat het niet alleen om wetgeving, maar ook om besluiten, regelingen, invoeringswetten en overgangsrecht.
 • Is er interessante jurisprudentie verschenen? Er verschijnen vele uitspraken; het is zaak in te kunnen zoomen op het eigen vakgebied en het kaf van het koren te kunnen scheiden. Bepaalde nieuwsbrieven en websites zorgen hiervoor.
 • Zijn er belangwekkende artikelen gepubliceerd waar wordt ingezoomd op praktijkproblemen of bepaalde lijnen in de jurisprudentie? Dit kan zowel digitaal als in tijdschriften zijn.
 • Zijn er juridische hulpmiddelen als checklisten of andere tools te verkrijgen?
 • Welke wijzigingen komen eraan? Hiervoor kunnen relevante nieuwsbrieven, maar ook websites van de ministeries gevolgd worden.

Kortom, allerlei manieren om bij te blijven in het juridische veld. Sommige cases spelen in het verleden en dan is het van belang met de op dat moment geldende regelgeving te werken en / of kennis te hebben van het overgangsrecht. Een adequate digitale kennisbank kan ook terugkijken, waardoor de jurist kan kijken in de wet zoals die op een zeker moment in verleden luidde. Er hoeven dan geen oude wettenbundels meer geraadpleegd te worden.

Dus een jurist moet niet alleen maar kennis hebben van de bestaande wetgeving. Hij / zij moet ook weten hoe het was.

Juridische opleiding

Bijhouden is één ding, echt bijblijven een ander. Natuurlijk zijn bovengenoemde zaken belangrijke hulpmiddelen om zoveel mogelijk alles bij te houden. Echter, onmisbaar in dit geheel is een cursus of opleiding. Voor advocaten, maar bijvoorbeeld ook voor notarissen, is de permanente educatie zelfs verplicht. Men moet per jaar een aantal opleidingspunten behalen. Dit wordt bijgehouden door de eigen beroepsorganisaties.

In een cursus worden in relatief kort bestek de ontwikkelingen in wet- en regelgeving besproken. Verder komt in een cursus de meest recente relevante jurisprudentie aan bod en gaat men echt aan de slag met specifieke problematiek en praktijkcases. Juist door te werken en te discussiëren over een probleem leert men de materie echt te doorgronden: leren door doen! Thuis of op kantoor gebeurt dat niet zo snel en daardoor heeft een cursus echte toegevoegde waarde. Men is even los van de dagelijkse waan. En verder is een cursus ook goed voor zijn / haar netwerk, omdat men vakgenoten ontmoet, waar men mee praat en discussieert, soms ook breder dan alleen het onderwerp van de cursus.

De juridische opleidingsmarkt is breed. Op de universiteiten en hbo's worden met name de reguliere basisopleidingen gegeven. De nascholing, vaak van kortere duur, vindt meestal plaats via opleidingsbureaus en -instituten.

Tenslotte

Bijblijven in de juridische markt is een samenspel van enerzijds het bijhouden van de stroom aan juridische informatie via websites, tijdschriften, nieuwsbrieven en kennisbanken en anderzijds juridische cursussen en opleidingen. Het één kan niet zonder het ander.

Bekijk hier de presentatie van Berghauser Pont Academy op Millian.nl.