Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 1 februari 2012
Auteur:
Functie: Directeur
Organisatie: NTI Bedrijfsopleidingen


Het belang van afstandsonderwijs

Waar vroeger het afstandsonderwijs voornamelijk werd gebruikt in dunbevolkte gebieden om leerlingen die anders lange afstanden moesten afleggen voor hun studie alsnog opleidingen aan te kunnen bieden, is deze vorm van onderwijs tegenwoordig meer dan enkel een overbrugging van tijd en afstand.

Naast de mensen in Nederland die op jongere leeftijd regulier onderwijs volgen, is er ook nog de werkende, ervaren bevolking die de behoefte heeft om zich te ontplooien en te onderwijzen. Het gaat hierbij om een leven lang leren waarbij niet enkel wordt getracht om zelfontplooiing te realiseren bij werknemers, maar ook te profiteren van de bijkomende voordelen die afstandsonderwijs biedt ten opzichte van regulier onderwijs voor het bedrijfsleven.

Er zijn verschillende motivaties voor het volgen van een opleiding naast het werk. Werknemers merken bijvoorbeeld dat hun reeds afgeronde reguliere opleiding inhoudelijk niet voldoet aan de eisen op de werkvloer. Of de werkzaamheden blijken zich op een actueler werkveld af te spelen dan de voorheen gevolgde studierichting en vereisen dan bijscholing op een specifiek vakgebied. Maar ook voor doorgroeimogelijkheden naar bijvoorbeeld een managementfunctie is extra kennis noodzakelijk, aangezien dit andere competenties vergt dan werkzaamheden van uitvoerende aard.

Hiernaast kan het voor een bedrijf van positieve invloed zijn als er meer kennis wordt vergaard op gebieden die relevant zijn voor de organisatie. Meer expertise bij bedrijven betekent dat processen efficiënter kunnen verlopen, doordat de op praktijkgerichte aangeleerde theorie gelijk kan worden toegepast. Tevens zijn er mogelijkheden om door middel van maatwerk een individueel traject te creëren voor werknemers, zodat de opleiding niet ten koste gaat van de waardevolle werktijd. Voor de werknemers betekent dit weer dat de opleiding combineerbaar is met een drukke baan en / of het gezinsleven.

Maar hoe staat het dan met de kwaliteit van afstandsonderwijs ten opzichte van regulier onderwijs? Afstandsonderwijs heeft veelal minder sterke associaties met kwaliteit dan regulier onderwijs. Terwijl er diverse geldige erkenningen zijn voor afstandsonderwijs door toonaangevende instanties, zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nederlands Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). De reële verschillen op het gebied van kwaliteit tussen regulier onderwijs en afstandsonderwijs zijn te verwaarlozen, aangezien de te behalen diploma's exact hetzelfde zijn.

De verschillen tussen de twee opleidingsmogelijkheden liggen vooral in de manier waarop het onderwijs aangeboden wordt. Afstandsonderwijs kan altijd en overal en vaak in een sneller tempo, terwijl regulier onderwijs zich aan een vast stramien houdt. Dit laatste is minder aantrekkelijk voor de werkende mens. Afstandsonderwijs wordt juist aangeboden met een flexibele structuur, namelijk de combinatie van persoonlijke begeleiding, een beperkt aantal klassikale componenten en e-learning via een digitale, interactieve omgeving.

Naast deze 'blended learning' methode, kunnen er vrijstellingen worden behaald door enkel praktijkervaring op HBO- en MBO-niveau om te zetten in een Ervaringscertificaat (EVC). Tevens zijn er fiscale voordelen te behalen als werkgever door middel van een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

Genoeg mogelijkheden en voordelen dus om u als bedrijf te koppelen aan een afstandsonderwijsaanbieder. Het is een prettige bijkomstigheid dat er naast regulier onderwijs, ook een mogelijkheid is om een oudere en werkzame doelgroep (bij) te scholen.