Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 18 september 2017
Auteur:
Functie: Learning & Development Manager
Organisatie: HAN Deeltijdstudies Economie, Management en Recht


Haal je leiderschapstalent naar boven!

'Professionalisering én ontwikkeling van je persoon, daar gaat het om.'

Nu omstandigheden voortdurend veranderen, uitkomsten onzeker zijn, heeft de beroepspraktijk behoefte aan professionals die bewust zijn, de regie in eigen hand weten te houden, wendbaar zijn, verbindingen kunnen leggen. In alle deeltijdopleidingen (bachelors en masters) van de HAN maken persoonlijk leiderschap en effectiviteit dan ook deel uit van het programma. Dit najaar lanceert de HAN specifiek rondom persoonlijke effectiviteit en leiderschap een geheel nieuw palet aan trainingen en cursussen. Ontwikkelaarster, Petra van Halteren, vertelt over het belang van Bildung naast Ausbildung, de holistische benadering van lichaam en geest en de essentiële rol van persoonlijke effectiviteit en leiderschap.

Van Halteren: 'Wij leiden bij de HAN professionals op tot zelfbewuste mensen, die in hun kracht staan, over grenzen heen kijken en geëquipeerd zijn de beroepspraktijk te innoveren.' Het gaat niet langer alleen om de professionalisering van de student (Ausbildung), maar ook om de ontwikkeling van de persoon (Bildung). Natuurlijk, ook de harde kant, de specifieke beroepsvaardigheden, blijft nodig. Maar naast specialistische kennis van het vakgebied, moet de professional van vandaag over de grenzen van zijn vakgebied heen kijken en verbindingen kunnen leggen. Tussen bijvoorbeeld theorie, onderzoek en praktijk. Maar ook tussen aanverwante sectoren, multidisciplinaire werken.


21ste skills en T-shaped professional

We hebben het hier over de T-shaped professional die daarnaast de vaardigheid beschikt om veranderingen te herkennen en mede vorm te geven. Om dit te bereiken is er in ons onderwijs aandacht voor een 21ste-eeuwse interpretatie van Bildung: ondernemen, samenwerken, communiceren, kritisch en creatief denken, morele dilemma's herkennen, afgewogen risico's durven nemen en integer handelen.'


Duurzame inzetbaarheid

'Professionals die zich weten aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden dus', gaat Van Halteren verder. 'Oftewel, duurzame inzetbaarheid; het vermogen om nu en in de toekomst van toegevoegde waarde te zijn voor een organisatie en zelf ook meerwaarde te ervaren.' Hierbij is het van belang dat professionals de regie nemen over hun eigen leven. Je zou kunnen zeggen dat het een holistische aanpak betreft, van lichaam en geest. HAN Deeltijdstudies heeft daarom besloten om Persoonlijk leiderschap een centrale rol te laten spelen in haar onderwijs.
Persoonlijk leiderschap betekent dat je in staat bent om je doelen te realiseren door optimaal gebruik te maken van eigen kwaliteiten en talenten. Je weet wat je persoonlijke stijl is en wat jouw drijfveren zijn, maar je bent je ook bewust van je zwakke kanten en mogelijke valkuilen. Je weet hoe je dit alles kunt inzetten om op een bewuste manier keuzes te maken, zowel zakelijk als privé.'


Nieuwe trainingen

De leiderschapsrol is bij de HAN op drie niveaus ingebouwd: associate degree, bachelors en masters. In het najaar lanceert HAN Deeltijdstudies een compleet nieuwe reeks van trainingen rondom persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit.
Van Halteren legt uit: 'Het idee achter deze trainingen is dat als je jezelf al niet begrijpt, hoe kun je dan een ander leren begrijpen? Weten hoe je in elkaar steekt en wie je bent, zelfkennis, is de basis van persoonlijke ontwikkeling en dus ook van persoonlijk leiderschap. Ieder mens heeft een soort blauwdruk die maakt wie hij of zij is. Deze blauwdruk heb je bij jouw geboorte meegekregen en bepaalt je persoonlijkheid, je basisbehoeftes, en voor een groot deel ook jouw natuur-lijke gedragsstijl. Er is niet zoiets als een goede of slechte persoonlijkheid, alleen een andere 'mix' aan kwaliteiten, talenten en mogelijke valkuilen die daarbij horen. Iedereen is dus anders. Hoe meer je weet over jezelf, hoe bewuster je kunt leven en hoe beter je jezelf kunt leiden. De trainingen vullen elkaar aan, maar zijn ook los van elkaar te volgen.'

Kijk voor meer informatie over onze trainingen en opleidingen op: www.han.nl/coaching