Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 30 januari 2012
Auteur:
Functie: Editorial
Organisatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)


Een leven lang leren

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) vindt het belangrijk dat iedere bachelorafgestudeerde een master kan volgen bij een hogeschool of universiteit. In de context van een leven lang leren én als antwoord op vragen die ontstaan in de uitoefening van het beroep. Studenten moeten meer en goede mogelijkheden geboden krijgen voor doorstroom van hbo-bachelors naar hbo- en wo-masters.

Een leven lang leren; de HAN biedt diverse Masters als vervolg op je Bachelor-opleidingProfessionele masters hebben voor bedrijven, maatschappelijke instituties en studenten een grote meerwaarde. Aankomend studiejaar starten er aan de HAN dan ook enkele nieuwe masters.

Nieuw voor engineers: Master of Automotive Systems

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft een lange staat van dienst als het gaat om Autotechniek. Nu is er vanaf februari 2010 ook een nieuwe master: de Master of Automotive Systems. De professionele master kenmerkt zich door een pragmatische aanpak, directe input van lectoraten én het gebruik van geavanceerde laboratoria voor R&D en testen. De Master of Automotive Systems is door de NVAO geaccrediteerd.

Wat houdt de opleiding in?

De Engelstalige master is sterk internationaal georiënteerd. Eenmaal afgestudeerd zijn studenten een autoriteit op het gebied van automotive design, R&D en productiemanagement. Zij kunnen functies vervullen als linking pin tussen R&D en marketing. De opleiding focust op de techniek van het voertuiggedrag en de systemen die dat gedrag beïnvloeden - denk aan cruise control en zelfsturende en -remmende systemen. Voorts schenkt het veel aandacht aan de diverse aandrijftechnieken als elektrisch, hybride en de brandstofcel. Daarnaast komen vraagstukken van het automotive-management aan bod.

Dubbele graad

De master kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd. De voltijdse vorm (duur 1,5 jaar) is bedoeld voor afgestudeerden hbo Elektrotechniek, Autotechniek en Werktuigbouwkunde. Fulltime studenten kunnen - door een deel van het programma aan een internationale universiteit te volgen - een dubbele graad halen. Die van Master of Automotive Systems en die van Master of Science in Automotive Engineering. De deeltijd variant (duur 2,5 tot 3 jaar) staat in de eerste plaats open voor mensen met dezelfde opleiding en enige tijd werkervaring als engineer bij een automotive OEM of toeleverancier.

Masteropleidingen Leraar eerstegraads

Ook nieuw op de HAN zijn de masteropleidingen Leraar eerstegraad, gericht op het behalen van een eerstegraads docentbevoegdheid. De master gaat verder dan een bachelorberoepsopleiding. Doel van deze masteropleidingen is het verdiepen van specifieke vakkennis en ontwikkeling tot (vak)- docent in de bovenbouw van havo en vwo. Na afronding is de student een bevoegd eerstegraads docent; een Master of Education (MEd). Deze mastergraad is internationaal erkend.

Waarom deze master?

De Master of Education is een antwoord op het huidige tekort aan eerstegraads leraren in het voortgezet onderwijs. De afgestudeerde is in staat onderwijskundige vernieuwingen binnen het vakgebied te leiden en vorm te geven. De opleiding sluit nauw aan bij het algemene competentieprofiel van docent in het secundair onderwijs.

Beroepspraktijk

De beroepspraktijk, in feite het eerstegraads werkveld, vormt het uitgangspunt voor de masters. Tijdens de opleiding wordt de opgedane kennis direct toegepast op de school waar de student werkzaam is. Praktijksituaties kunnen dus direct tijdens de colleges als casus gebruikt worden. In de hbo-masteropleidingen vindt daarnaast praktijkgericht onderzoek plaats, dat relevant is voor het vakgebied.

Master Begeleidingskunde

Voor hbo-/wo-opgeleiden die in de zorg of dienstverlening werkzaam zijn en zich bezighouden met begeleiding is de nieuwe deeltijdmaster Begeleidingskunde ontwikkeld.

Waarom deze Master?

Organisaties worden steeds complexer, evenals het professioneel handelen. De samenwerking in multidisciplinaire teams neemt toe. Kwaliteitsbewaking is noodzakelijk geworden, de werkdruk stijgt, diversiteit neemt toe, ziekteverzuim moet worden teruggedrongen. Niet voor niets neemt de vraag naar hoogopgeleide professionals toe die begeleidingsvragen kunnen onderzoeken en analyseren.

Wat houdt de opleiding in?

De student ontwikkelt zich tot een professionele begeleidingskundige op masterniveau. De beroepsontwikkeling als begeleidingskundige, speciaal die van supervisor en professionele coach staat in het eerste jaar centraal. In het tweede jaar ligt de nadruk op de praktijkwetenschappelijke benadering van de begeleidingskunde. Complexe begeleidingsopgaven worden onderzocht en zo ontstaan er voorstellen voor veranderingen op operationeel, tactisch en/of strategisch niveau. De masterstudent coördineert bij de implementatie en uitvoering van de veranderingsvoorstellen in de organisatie.

Master Neurorevalidatie

Voor professionals die momenteel als paramedicus of (neuro)verpleegkundige met neurologische patiënten werken, is nu de nieuwe deeltijdmaster Neurorevalidatie ontwikkeld.

Waarom deze Masteropleiding?

In Nederland wordt ruim een derde van de kosten in de gezondheidszorg uitgegeven aan patiënten/cliënten met een neurologisch probleem. Door de complexiteit van de neurowetenschappelijke en technologische ontwikkelingen (beeldvormende technieken) en de snelheid waarmee deze beschikbaar komen, dreigt er een gat te ontstaan tussen het onderzoek en de beroepspraktijk van paramedici en verpleegkundigen. Het is van groot belang de beschikbare wetenschappelijke inzichten, kennis en informatie toegankelijk te maken voor behandelaars en paramedische hulpverleners. Voor de Master Neurorevalidatie is hierin een grote rol weggelegd.

Wat houdt de opleiding in?

In twee jaar ontwikkelt de student zich in de rol van expert, adviseur, kwaliteitsbewaker, innovator en professioneel leider binnen de complexe, multidisciplinaire omgeving van de neurorevalidatie. De student verkrijgt inzicht in de mogelijkheden om de zorg voor de patiënten met uiteenlopende neurologische aandoeningen inhoudelijk en organisatorisch te verbeteren. Verder wordt gewerkt aan een betere zorg waarmee de participatie en de kwaliteit van leven van neurologische patiënten vergroot kan worden.

Bekijk hier de presentatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op Millian.nl.