Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 30 januari 2012
Auteur:
Functie: Directeur
Organisatie: Business School Nederland


Een goede MBA loont!

Artikelen en publicaties over MBA opleidingen worden de laatste jaren steevast gekenmerkt door een wat negatieve teneur. De waarde van de titel devalueert, het rendement van een MBA wordt in twijfel getrokken en MBA'ers zouden koele, op eigen gewin beluste rekenaars zijn die geen oog hebben voor lange termijn resultaten van organisaties.

Waarom zou je als manager dan toch voor een MBA opleiding kiezen? Omdat de werkelijkheid weerbarstiger en minder somber is. En vooral, omdat een goede MBA loont.

Alle kritiek ten spijt, managers die zichzelf willen verstevigen, hun kennisniveau willen verhogen en bereid zijn daar flink in te investeren, vinden in een MBA nog altijd de meest complete opleiding. Een goede MBA belicht de volledige breedte van het bedrijfskundige spectrum en leert managers vanuit strategisch perspectief te denken en te handelen. Korte trainingen en cursussen zijn daarentegen vaak te eenzijdig, te vluchtig en kennis die wordt opgedaan is soms moeilijk te integreren in de dagelijkse praktijk.

De 'softe' kant van management blijft binnen MBA opleidingen allang niet meer onderbelicht. Persoonlijk leiderschap, ethiek en duurzaam ondernemen hebben in de meeste programma's een vaste plek verworven. Iets waar in de kritische noten vaak aan voorbij wordt gegaan.

Dit neemt niet weg dat MBA opleidingen moeten meebewegen met trends en ontwikkelingen binnen organisaties en de veranderende behoeften van managers. Instellingen moeten daarom continu verbeteren en innoveren. Niet alleen inhoudelijk, maar ook procesmatig en facilitair.Een goede MBA loont

Visie van een criticus

Een van de grootste criticasters van MBA opleidingen is Henry Mintzberg. In zijn boek 'Managers, not MBA's' uit 2004, haalt de Canadese hoogleraar stevig uit naar met name de Amerikaanse MBA-aanbieders. De traditionele programma's varen sterk op oude waarden en volgen een klassiek en hiermee verouderd patroon. Passieve studenten luisteren naar ellenlange verhandelingen van professoren die maar zelden een organisatie van binnen zien. Praktijkervaring wordt opgedaan in de vorm van zogenaamde case studies; fictieve situaties waar zonder empathie of inlevingsvermogen effectieve en zo nodig harde maatregelen worden genomen. Mintzberg's grootste kritiekpunt echter is dat de verkeerde mensen tot MBA worden opgeleid. De stoelen van de collegezaal worden veelal bezet door mensen zonder ervaring die met een goede MBA een rechtstreeks ticket tot een toppositie willen bemachtigen. Niet door mensen die over aantoonbare kwaliteiten beschikken om een nog betere manager te worden.

Zijn visie: managen leer je niet in de klas. Op de universiteit kun je hooguit je theoretisch kader vergroten, waardoor je als manager in de praktijk vanuit een breder perspectief kunt opereren. Echt managen leer je echter in de praktijk, waar je moet bewijzen dat je de organisatie in de juiste richting kunt doen bewegen. Deze visie wordt gedeeld door verschillende Nederlandse MBA aanbieders. Een didactische filosofie als Action Learning neemt zelfs nadrukkelijk afstand van de klassieke onderwijsvorm, waarin de nadruk ligt op het bestuderen en opslaan van kennis. Veel interessanter dan kennis vergaren alleen, is immers de vraag: wat kan ik met mijn kennis en in welke situatie pas ik welke theorie toe? In het effectief kunnen gebruiken van kennis onderscheidt zich de ware manager. Opleiders die hier oog voor hebben laten hun studenten veelvuldig experimenteren met praktijkvraagstukken. Pas dan leren managers hoe je theoretische concepten doorvertaalt naar vernieuwende en werkbare oplossingen en studeer je met direct rendement.

De juiste keuze op het juiste moment

Als manager zelf heb je grote invloed op de kwaliteit en het rendement van de opleiding die je volgt. Dit begint bij het maken van de juiste keuze. Doe je op het verkeerde moment of bij het verkeerde instituut een MBA, dan komt er van toegevoegde waarde weinig terecht. Het is daarom goed om vooraf bij een aantal zaken stil te staan en jezelf een aantal kritische vragen te stellen. Beschik ik over voldoende leidinggevende ervaring om zicht te krijgen op mijn leervragen als manager? Bekleed ik een positie van waaruit het mogelijk is verder te groeien, zowel inhoudelijk als persoonlijk? Is de opleiding in te passen in mijn werk- en privéleven? Biedt mijn werkgever mij voldoende ruimte? Pas als je deze vragen met 'ja' kunt beantwoorden, komt de keuze voor een passend instituut om de hoek kijken.

Een MBA die loont volg je bij een instituut dat bij je past. Qua structuur, inhoud en didactiek. Een instituut waar je een goed gevoel bij hebt en die een bewezen kwaliteit levert. Mijn advies; maak een shortlist van instituten die je aanspreken en ga met ze in gesprek. Met adviseurs, én met studenten en alumni.

Overweeg je een MBA? Het is je van harte aanbevolen. Ik zit al bijna 20 jaar in het opleidingsvak en ben nog nooit iemand tegen gekomen die spijt had van zijn MBA.

Meer informatie over de MBA van Business School Nederland.