Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 25 juli 2014
Auteur:
Functie: Algemeen directeur
Organisatie: Dirksen Opleidingen


De techniek heeft de toekomst

Veel ervaren technici zullen de komende jaren de arbeidsmarkt verlaten. Hierdoor ontstaat tot 2016 een tekort van 155.000 technici, verdeeld over alle opleidingsniveaus. Onze kenniseconomie valt of staat met het aanbod van gekwalificeerde technici.

Enorme uitdagingde techniek heeft de toekomst

Omdat duizenden vacatures niet vervuld kunnen worden, denken ruim twee op de drie technische bedrijven in de problemen te komen. Het bedrijfsleven heeft dan ook een enorme uitdaging: het vinden van de juiste gekwalificeerde technici voor het continueren van technologische innovaties. Zij zijn op zoek naar mensen die hun vakkennis bijhouden en meegaan met nieuwe ontwikkelingen. Want alleen die bedrijven, die hun producten en diensten constant vernieuwen en gebruik maken van de nieuwste technologieën en inzichten, trekken aan het langste eind.

Onderwijs is cruciaal

Hierin speelt het onderwijs een cruciale rol. Zonder goede technische opleidingen geen goed gekwalificeerde technici. Het lager onderwijs speelt hierin een minstens zo'n belangrijke rol als het hoger onderwijs, want zonder vaklieden geen productie en zonder productie geen ontwikkeling en research.

Jong geleerd is oud gedaan

De techniek heeft dus de toekomst, doch helaas kiezen te weinig jongeren nog voor een technische opleiding. Daarin moet verandering komen. Eén van de maatregelen die het kabinet treft, is een betere voorlichting aan kinderen en jongeren over de mogelijkheden van een carrière in de techniek. De komende jaren bezoeken technici 3500 klassen in het basisonderwijs om kinderen te enthousiasmeren voor techniek. Techniek heeft vaak onterecht een slecht imago. Door de kinderen en jongeren in gesprek te brengen met enthousiaste technici, en ze mee te nemen naar excursies van bedrijven, ervaren ze zelf wat een carrière in de techniek werkelijk inhoudt. Het Platform Bèta Techniek, dat de opdracht heeft om voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide technici te zorgen, pleit er voor om techniek verplicht te stellen op de basisschool. Ook willen zij naast de Cito-toets een 'doe-toets' invoeren. Volgens hen moet het aantal jongeren dat een technische opleiding volgt in de komende kabinetsperiode stijgen van 27 naar 35 procent om aan de vraag te voldoen.

Meer vrouwen in de techniek

Vrouwen in Nederland zijn nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in de techniek, ook vergeleken met de omringende landen. In Nederland bestaan nog steeds beroepen met een overduidelijk mannelijk of vrouwelijk imago. In sommige beroepen is minder dan 1 procent vrouw. Toch biedt de techniek geweldige uitdagingen voor vrouwen. Daisy Maas volgt momenteel de mbo-opleiding Monteur telecommunicatie glasvezel-
infrastructuren bij het Dirksen MBO-College. Zij bewijst dat een technische opleiding ook zeer geschikt is voor vrouwen.

Daisy: "Mijn vader heeft een eigen telecombedrijf, waar glasvezel een onderdeel vanuit maakt. Op een gegeven moment was hij op zoek naar nieuwe glasvezelmonteurs en heeft mij daarvoor gevraagd. Ik had totaal geen ervaring in de telecombranche, dus ik moest natuurlijk daar wel het één en ander voor leren. Zodoende ben ik bij het Dirksen MBO-College terechtgekomen. Ik vind het leuk om met glasvezel te werken. Soms voelt het net alsof ik lekker aan een tafeltje zit te knutselen. Het is ook eigenlijk onvoorstelbaar wat ik tot nu toe in korte tijd heb geleerd! Na het monteur glasvezeltechniek traject kan ik nu gewoon mee met de rest. Natuurlijk moet ik nog wel eens wat vragen aan mijn meer ervaren collega's, maar voor mijn gevoel gaat het prima zo. Het pielen met de vezels, zo netjes mogelijk proberen te werken en ook je hoofd erbij moeten gebruiken; ja, die combinatie ligt mij wel!"

Nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs

Het kabinet wil niet alleen nieuwe mensen de techniek in krijgen, maar wil er ook voor zorgen dat technici langer in de sector blijven werken en dat zij-instromers kiezen voor techniek. Het bedrijfsleven speelt hierbij een belangrijke rol. Het kabinet stimuleert bedrijven op diverse manieren werknemers aan te trekken en te behouden.

Voor (aankomende) technici is het noodzaak om bij te blijven en mee te gaan met nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit vraagt om technische opleidingen en trainingen met up-to-date lesmateriaal dat perfect aansluit op de marktwensen. Dit is mogelijk door een nauwe samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Op deze wijze kan het lesmateriaal efficiënt en effectief aangepast worden aan de behoeften uit de markt, zodat er een perfecte match ontstaat tussen vraag en aanbod. Alleen dan kan een gezonde kenniseconomie gewaarborgd blijven.