Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 13 augustus 2012
Auteur:
Organisatie: Erasmus Academie


De kracht van kennis

Een afgeronde opleiding is vandaag de dag niet genoeg om mee te blijven draaien op de arbeidsmarkt. Je kennisbagage blijven aanvullen is zowel nuttig als nodig voor je ontwikkeling, zowel persoonlijk als zakelijk. Bijblijven is het devies!

Kennis is onontbeerlijk. In welke fase je carrière zich ook bevindt, het is noodzakelijk je te blijven ontwikkelen. Meer kennis leidt tot sociale, economische én persoonlijke vooruitgang en welvaart. Wie aanhaakt en bereid is kennis te blijven vergaren, zal ook de financiële vruchten plukken van zijn investering in die kennis.

Jaap Paauwe, hoogleraar Human Resource Management aan de Erasmus School of Economics en hoogleraar Organisatie & Personeel aan de Universiteit van Tilburg, benadrukt het belang van 'permanente educatie'. "Het is een lang bekende kreet die nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Sterker nog: het belang van een leven lang leren neemt alleen maar toe als gevolg van vergrijzing en de noodzaak om langer door te werken. Iemand van 55 jaar heeft nog minstens 10 jaar te gaan tegenwoordig, wat toch een substantieel aantal jaren is."

Groei door kennis

Economische groei komt voor het grootste deel voort uit de kennisontwikkeling en -vermeerdering. Het speelt in nagenoeg alle sectoren, van ICT tot duurzame landbouw en van geneeskunde en recht tot economie en financiën. In alle disciplines blijft research noodzakelijk. Dat vraagt van het management niet alleen strategische keuzes en verantwoord beleid, maar ook om kennis permanent op peil te houden.

Tegelijkertijd moeten managers bevorderen dat ook hun werknemers inzien dat kennisvermeerdering bijdraagt aan de stabiliteit van hun organisatie en aan een gezonde bedrijfsvoering. In de regel investeren bedrijven en instellingen vooral in jonge mensen. Maar zeker nu vaststaat dat iedereen langer moet werken, is het verstandig het vizier breder te stellen en ook te richten op de meer ervaren krachten. "Bij de start van iemands loopbaan spannen ondernemingen zich in met (introductie) trainingen, opleidingen, mentoraat, coaching, loopbaangesprekken et cetera", aldus Paauwe. "Vandaag de dag zou dat evenzeer moeten gelden voor de medewerkers die we veel te vroeg (al vanaf 50 jaar) senior zijn gaan noemen."

Eigen verantwoordelijkheid

Tijdelijkheid en beweeglijkheid zijn niet alleen begrippen voor de jongere generatie, meent Paauwe, maar ook voor de oudere werknemers. "Waar we voor moeten waken is dat zij onnodig vastlopen door ervaringsconcentratie. We kunnen dat voorkomen door loopbaancoaching, training en opleiding."

Paauwe benadrukt echter ieders eigen verantwoordelijkheid. "Het is in het belang van zowel organisaties als medewerkers zelf om te blijven investeren gedurende de gehele loopbaan. Op die manier creëer je als bedrijf, en als individu kansen voor de toekomst."

Science en practice

Zowel laaggeschoolden als hoger opgeleiden moeten dus terug naar schoolbanken. Erasmus Academie richt zich op de laatstgenoemden. Professionals met een afgeronde opleiding op hbo- of academisch niveau kunnen kiezen uit een breed scala van hoogwaardige, praktijkgerichte, postacademische leergangen, masterclasses en -courses voor bijscholing en nascholing. De opleidingen vormen een mix van science and practice. Jaarlijks volgen zo'n 1500 hoger opgeleiden een van de vele cursussen.
Nauw verbonden met de Erasmus Universiteit Rotterdam, weet Erasmus Academie zich verzekerd van het academische niveau van de opleidingen én haar docenten, die voor een groot deel afkomstig zijn uit het wetenschappelijk corps. Maar ook managers van grote ondernemingen en specialisten van allerhande organisaties maken deel uit van het docententeam; ook hier weer een mix van science and practice.

Afgestemd op de markt

"Erasmus Academie stemt de cursussen daarbij af op de vraag vanuit de markt", benadrukt John Goedee, docent aan de Universiteit van Tilburg en directeur van Inflecto. Goedee benaderde zelf Erasmus Academie met een idee voor een opleiding. Hij zette samen met Berenschot de leergang Ketenregie op en zocht daarvoor een partner die gelieerd is aan een universiteit en gespecialiseerd is in specifieke, kleine opleidingen. Erasmus Academie voldeed 100% aan de wensen van Goedee c.s. Hij is zeer te spreken over de professionaliteit van Erasmus Academie: "Onze cliënten voelen zich thuis in een academische omgeving en vinden het prettig op de campus onder studenten te zijn. De academie is klantgericht en het instituut doet wat het belooft."
Het opleidingenaanbod van Erasmus Academie kan uniek worden genoemd. Neem bijvoorbeeld de serie cursussen op het gebied van Beleidsonderzoek. Wim van Bogerijen, beleidsonderzoeker bij de Dienst Stedelijke ontwikkeling van de gemeente Den Haag, vond Erasmus Academie een logische keuze voor de masterclass Beleidsonderzoek: "Omdat het het enige instituut is dat het hele spectrum -van methoden & technieken tot management van beleidsonderzoek- tot in de finesses doorgrondt en op academisch niveau aanbiedt."

Ook Brigitte Melis koos doelbewust voor Erasmus Academie. Ze was 10 jaar lang bedrijfsjurist, had vervolgens een baan in de muziek, maar keerde onlangs terug in haar 'oude' vak.

Vanwege de voortdurende ontwikkelingen in het recht, besloot ze de Opfriscursus voor Juristen te volgen, een opleiding voor mensen die korte of langere tijd niet in het juridische veld werkzaam waren en de draad weer willen oppakken. "Erasmus Academie combineert een breed aanbod aan juridische kennis met een behoorlijke diepgang in de materie. En de docenten zijn stuk voor stuk ervaren en gedreven."

Kennis is onze core business

Ad Hofstede is sinds 2007 directeur van Erasmus Academie. Hij is blij met de reacties. "Kennis is onze core business. Als Academie, maar natuurlijk ook als Erasmus Universiteit. Waar wij als Erasmus Academie goed in zijn is het vertalen van unieke academische kennis naar bruikbare know-how voor zowel de samenleving als de markt. Met een duur woord wordt dat ook wel kennisvalorisatie genoemd."

"In die zin dragen wij dubbel bij aan Nederland kennisland", aldus Hofstede. Niet alleen creëren wij een toegevoegde waarde aan wetenschappelijke research. De kennis die daaruit voortvloeit in de vorm van kwalitatief hoogwaardige opleidingen, draagt weer bij aan zowel de persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van organisaties. Wij noemen dat de kracht van kennis."

Ook Hofstede benadrukt dat wie mee wil blijven meedraaien op de arbeidsmarkt, de ambitie moet hebben zijn of haar persoonlijke carrière zo nu en dan een impuls te geven. "Een diploma alleen volstaat niet meer. Blijven leren is onontkoombaar en ik ben bang een leven lang of in ieder geval tot je pensioen, maar daarna kan ook nog, bijvoorbeeld bij het Hovo (hoger onderwijs voor 50+). Het is en blijft ieders persoonlijke verantwoordelijkheid aansluiting te houden bij de kennisevolutie en zich te blijven ontplooien. Dit geldt voor alle partijen, zowel voor werkgevers als werknemers."

Bekijk hier de presentatie van Erasmus Academie BV op Millian.nl.