Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 10 december 2008
Auteur:
Functie: Redacteur
Organisatie: Millian Handboek Postdoctoraal


Checklist voor het kiezen van een post-hbo-opleiding

Deze checklist ondersteunt u bij het kiezen van een juiste post-hbo-opleiding, zodat u niet voor teleurstellingen komt te staan.

collegezaal Post-hbo opleiding

Het kiezen van een post-hbo-opleiding is niet anders dan bij elk ander keuzetraject. In zo'n traject is het belangrijk dat er duidelijk wordt vastgesteld wat de wensen en eisen precies zijn. Verder is het van belang dat deze voorwaarden relevant zijn en ook in het verdere verloop van het traject een centrale rol blijven vervullen en niet genegeerd worden. Onderstaande checklist kan u een steuntje in de rug bieden bij het kiezen van een juiste post-hbo-opleiding, zodat u (eenmaal begonnen) niet voor teleurstellingen komt te staan.


Beweegredenen

Allereerst is het belangrijk om na te gaan wat de precieze redenen zijn voor het volgen van post-hbo-opleiding. Wilt u zich verdiepen in uw vakgebied of juist uw basis verbreden? Wilt u uzelf versterken met theoretische achtergronden of juist praktische vaardigheden? Biedt uw eigen vakgebied voldoende arbeidsperspectief of bent u (eigenlijk) op zoek naar iets anders? Dit zijn enkele vragen die u uzelf moet stellen bij het bepalen van welke opleiding u exact zoekt.


Alternatieven

Ga na of er kortere opleidingen / cursussen / workshops zijn die aan uw eisen voldoen. Hier kunt u een hoop tijd, geld en frustratie mee besparen.


Tijd

Verder is het belangrijk dat u genoeg tijd heeft om de opleiding succesvol af te ronden. Laat uw gezin, werk of hobby een post-hbo-opleiding toe. Denkt u dat tijd geen probleem vormt, ga dan verder met het zoeken naar een geschikte opleiding. Zo niet, organiseer uw leven op een zodanige manier dat het volgen van een opleiding in uw schema past zonder dat het ten koste gaat van uzelf.


Financiën

Het moet ook financieel haalbaar zijn om een opleiding te volgen. Vaak kunt u met uw werkgever een regeling treffen voor een (gedeelde) financiering voor de opleidingskosten. Verder bieden sommige onderwijsinstellingen de mogelijkheid van gespreide betaling. De fiscus stimuleert het volgen van een opleiding ook door de kosten hiervoor als aftrekpost te accepteren.


Geschikte aanbieder

Hierna moet er een geschikte aanbieder geselecteerd worden. De eerder genoemde criteria kunnen u al een eind in de goede richting duwen bij het selecteren. Om een instituut, dat bij uw wensen en eisen aansluit, te vinden kunt u gebruik maken van gidsen en handboeken met daarin overzichten en presentaties van verschillende instellingen. Bij het vinden van een geschikte aanbieder speelt de kwaliteit van het onderwijs uiteraard een belangrijke rol. Er zijn verschillende instanties die de kwaliteit waarborgen door accreditaties te verstrekken. Voor Nederlandse en Belgische opleidingen dient u na te gaan of de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) een accreditatie heeft afgegeven. De accreditatie kan gelden voor de opleiding of het instituut als geheel.


Verder oriënteren

Om u verder te oriënteren dient u eerst een top 3 of top 5 samen te stellen van opleidingen. Aan de hand hiervan kunt u open dagen en informatiebijeenkomsten bezoeken. Verder kunt u uw definitieve keuze maken aan de hand van indrukken tijdens intakegesprekken met het instituut.


Laatste advies

Laat u bij het kiezen van een post-hbo-opleiding niet leiden door onbelangrijke criteria zoals: dicht in de buurt, goedkoop, het instituut heeft een goed imago of dergelijke criteria.Het gaat om een investering in uzelf en daarbij is het van belang dat deze keuze om de juiste redenen wordt gemaakt.