Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 31 augustus 2005
Auteur:


Brancheverenigingen en keurmerken voor bedrijfsopleidingen

 • CEDEO
 • NVO2
 • NIMA
 • NVP
 • VOI
 • NRTO
 • NMI
 • NOBCO

CEDEO

CEDEO is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van Human Resource dienstverleners meet en waarborgt. Naar schatting zijn er ruim 8.500 bedrijven in Nederland bij de Kamer van Koophandel geregistreerd die als hoofdactiviteit het verzorgen van bedrijfsopleidingen hebben. Organisaties die een CEDEO-erkenning nastreven, vragen zelf een onderzoek aan bij CEDEO. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de organisatie te voldoen aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria. In ieder geval dient minimaal 80% van de opdrachtgevers 'tevreden tot zeer tevreden' te zijn over de dienstverlening, de samenwerking met de organisatie en de behaalde resultaten. Dit wordt vastgesteld tijdens het CEDEO-klanttevredenheidsonderzoek. Indien een HR-dienstverlener aan de eisen voldoet komt deze in aanmerking voor het predikaat 'CEDEO-erkend'. Op dit moment zijn er bijna 800 Nederlandse HR-dienstverleners en 100 Belgische HR-dienstverleners opgenomen in het CEDEO-register.

De Stichting CEDEO werd in 1980 opgericht door en voor inkopers van bedrijfsopleidingen uit het bedrijfsleven, de overheid en non-profitorganisaties. Het doel van de stichting was een beter inzicht te krijgen in de veelheid en kwaliteit van bedrijfsopleidingen van de meer dan 8.500 opleidingsaanbieders. Ondanks het enorme bedrag dat bedrijven en instellingen aan bedrijfsopleidingen uitgaven was er geen afdoende wetgeving om dit postinitiële onderwijs aan minimale kwaliteiteisen te laten voldoen. Inmiddels kan men bij CEDEO een beroep doen op deskundigheid op het terrein van HR-trends, registratie en onderzoeksmethoden, auditing, en kwaliteitsverbetering.

Contactgegevens

CEDEO
K.P. van der Mandelelaan 41a
3062 MB Rotterdam
T: 010 - 201 42 22
E: info@cedeo.nl
I: www.cedeo.nl

NVO2

NVO2 (Nederlandse vereniging van HRDprofessionals in ontwikkelen en opleiden) is een vereniging van leden die werkzaam zijn op het terrein van opleiden, ontwikkelen, leren en presteren in arbeidsorganisaties. NVO2 is een levendig netwerk van professionals die werken in het HRD-werkveld. De vereniging maakt zich sterk voor groei en ontwikkeling van leden en is een gesprekspartner voor overheid, wetenschap en organisaties.

Voor haar leden is NVO2 een goed functionerend professioneel netwerk en een platform voor professionele ontwikkeling. De vereniging brengt haar leden actief bijeen en organiseert onder andere netwerkbijeenkomsten, studiedagen, symposia en congressen. Onze dienstverlening is uitgebreid en omvat onder meer een vakblad, een informatieve website, actieve werkgroepen, interessante kortingen op studiedagen en congressen en toegang tot het online ledenbestand.

Contactgegevens

NVO2
Nederlandse Vereniging voor HRD-professionals in ontwikkelen en opleiden
de Horst 7
3971 KS Driebergen
T: 034 - 355 67 20
E: info@nvo2.nl
I: www.nvo2.nl

NIMA

Het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) is het ontwikkelinstituut voor professionals die zich willen ontwikkelen op het gebied van marketing, communicatie en sales.

In 1966 is NIMA opgericht om de kwaliteit van marketing in Nederland te toetsen en standaarden te zetten ten behoeve van het marketingvak. En dat gebeurt nog steeds. Ieder jaar leggen duizenden kandidaten een NIMA Examen af. Maar NIMA is van toetsingsinstituut uitgegroeid tot een compleet ontwikkelinstituut. Het biedt marketeers de mogelijkheid om zich op verschillende manieren te blijven ontwikkelen.

NIMA bestaat uit twee belangrijke pijlers: Inspiration en Qualification. Inspiration stimuleert constante kennisdeling via het grootste marketingnetwerk van Nederland. Ongeveer drieduizend professionals profiteren zo van constante kennisdeling. Bij Qualification staat het NIMA keurmerk voor onder andere de examens centraal.

Contactgegevens

NIMA
Nederlands Instituut voor Marketing
Asserring 188
1187 KL Amstelveen
T: 020 - 503 93 00
E: info@nima.nl
I: www.nima.nl

NVP

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling is hét netwerk voor P&O-professionals die zich bezighouden met issues als HR-strategie, arbeidsverhoudingen, werving en selectie, beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden en opleidingsplannen.

De NVP biedt toegang tot ruim 4.000 collega's en kent de volgende secties: arbeidsomstandigheden/arbeidsvoorwaarden, overheid, zelfstandigen, strategisch recruitment, management development/human resource development, HR Operation & Innovation, internationaal en young professionals. Deze afzonderlijke secties organiseren bijeenkomsten, congressen etc..

Missie

De NVP is dé HR autoriteit voor HR professionals en maatschappelijke partijen.

 • De NVP stelt zich ten doel de HR beroepsgroep te ondersteunen door kennis en ervaring binnen en buiten de vereniging te verzamelen en toegankelijke te maken.
 • De NVP biedt een platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling en draagt bij aan verdere professionalisering van haar leden.
 • De NVP ontwikkelt normen en standaards, formuleert onderbouwde standpunten, draagt deze uit en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan maatschappelijke partijen.

Contactgegevens

NVP
Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement + Organisatie ontwikkeling
Villawal 1
3432 NX Nieuwegein
Postbus 70
3430 AB Nieuwegein
T: 030 - 236 71 01
I: www.nvp-plaza.nl

VOI

De Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT (VOI - opgericht 1982) bestaat uit gerenommeerde opleidingsinstituten in de ICT branche. Alleen opleiders die voldoen aan de door de VOI gestelde kwaliteits- en continuïteitseisen kunnen lid worden van de VOI. Jaarlijks worden de leden getoetst of zij nog aan deze eisen voldoen en ontvangen op basis daarvan het stempel 'VOI erkend'. Zeven garanties waarom het verstandig is bij het boeken van uw opleiding op de VOI erkenning te letten:

 • Gecertificeerde en gekwalificeerde opleidingsinstituten.
 • Heldere voorwaarden, oog voor continuïteit en veiligheid.
 • Kwaliteit in trainingsaanpak, docenten, leermethoden, hulpmiddelen en materialen.
 • Complete opleidingstrajecten inclusief certificeringen.
 • Training met officiële leermethodieken en oog voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Aansluiting op de praktijk en daadwerkelijk rendement voor uw organisatie.
 • Evaluatie van iedere training.
Bovendien kent de VOI een onafhankelijke geschillencommissie en een garantiefonds. De VOI erkenning geeft u de garantie dat u te maken heeft met één van de beste ICT-opleidingsinstituten van Nederland. De VOI is hét keurmerk en dé autoriteit voor ICT-opleidingen.

Contactgegevens

VOI
Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT
Postbus 2096
5202 CB Den Bosch
T: 073 - 627 41 54
E: info@voi.nl
I: www.voi.nl

NRTO

De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.
De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd aanbod realiseren op het gebied van onderwijs, opleidingen, trainingen, EVC en examens. Leven Lang Leren wordt steeds belangrijker en particuliere instituten dragen inmiddels zorg voor ruim 90% van de scholing van volwassenen. Deze veranderingen hebben er toe geleid dat de vereniging zich verder heeft ontwikkeld en zich heeft omgevormd tot de NRTO.
De NRTO richt zich, naast particuliere onderwijsinstellingen, op alle particuliere aanbieders van onderwijs, opleidingen, trainingen en aanverwante diensten. Naast ondernemingen kunnen ook (branche-) verenigingen lid worden van de NRTO.

Contactgegevens

NRTO
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
Australiëlaan 16B
3526 AB Utrecht
T: 030 - 267 37 78
E: info@nrto.nl
I: www.nrto.nl

NMI

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland.

De doelstellingen van het NMI

 • Het stimuleren van de toepassing van mediation in Nederland.
 • Het bevorderen en borgen van de kwaliteit van mediation en mediators.
 • Het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over mediation.
 • Kwantificering en onderzoek inzake mediation.
 • Het bieden van een overlegstructuur voor en over mediation.
Door het nastreven van deze doelstellingen beoogt het NMI om mediation een structurele plaats en functie te geven binnen het maatschappelijk bestel. Het NMI voorziet daarbij in een onafhankelijk kwaliteitskader voor mediation in Nederland.

De taken van het NMI

 • Voorzien in een concreet kwaliteitssysteem (reglementen, modellen en het NMI Register van Mediators).
 • Accrediteren en registreren van mediators (via het NMI Register van Mediators).
 • Onderhouden van contacten met instellingen, bedrijven en overheden.
 • Ontwikkelen en verspreiden van documentatie en voorlichtingsmateriaal.
 • Op aanvraag selecteren van mediators uit het NMI Register.
 • Stimuleren van adequate opleidingsmogelijkheden voor mediators.

Contactgegevens

NMI
Nederlands Mediation Instituut
Westblaak 150
3012 KM Rotterdam
T: 010 - 201 23 44
E: info@nmi-mediation.nl
I: www.nmi-mediation.nl

NOBCO

De NOBCO heeft inmiddels tien jaar ervaring als beroepsorganisatie voor coaching. Tevens hebben zowel de bestuursleden als de aangesloten coaches samen vele jaren ervaring in de coachbranche. Deze kennis en ervaring delen wij graag met iedereen die interesse heeft in coaching als professie.

Doelstellingen en idealen

De doelstellingen van de NOBCO voor de komende jaren wordt bepaald door een viertal idealen: elementen van een visie op de toekomst waar de NOBCO zijn aandeel aan wil leveren. Een - voorlopig misschien alleen nog gedroomde - toekomst waarin het eigenlijk vanzelfsprekend is dat:

 • coaching wordt gezien als een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van mensen, zowel in als buiten organisaties;
 • degene die als coach actief is, zich aansluit bij een beroepsorganisatie - bij voorkeur de NOBCO/EMCC-NL - en zich als professional ook laat certificeren, accrediteren of registreren;
 • instellingen die coachopleidingen aanbieden er voor zorgen dat hun opleidingen gecertificeerd zijn - bij voorkeur bij de NOBCO/ EMCC-NL - en dit ook uitdragen;
 • degene die coaching in een organisatie inzet als HR-instrument of voor zich zelf een coach kiest zich daarvoor alleen tot gecertificeerde coaches wendt.

Contactgegevens

NOBCO
Nederlandse Orde van Beroepscoaches
Postbus 1167
3860 BN Nijkerk
T: 033 - 247 34 28
E: info@nobco.nl
I: www.nobco.nl